Информације о стечајном поступку над Diners Club International Belgrade

Решење Привредног суда у Београду о отварању стечајног поступка над Diners Club International Belgrade

Обавештење о броју рачуна и контакт телефонима Diners Club International Belgrade