О нама

Агенција за осигурање депозита је основана Законом о Агенцији за осигурање депозита дана 25.07.2005. године и одређена је за универзалног правног сукцесора Агенције за осигурање депозита, санацију, стечај и ликвидацију банака.

Седиште Агенције је у Београду, у улици
Кнез Михаилова 2. Телефон: 011 2075 100.


Огласи

28. јул 2017.

Јавни позив за достављање изјава о заинтересованости – консултант за ревизију ИТ система

ПРЕУЗМИТЕ ДОKУМЕНТ


28. јун 2017.

Оглас за издавање у закуп пословног простора у Београду, Нишу и Ваљеву (Нова Агробанка у стечају)

ПРЕУЗМИТЕ ДОKУМЕНТ


12. јун 2017.

Позив акционарима МБ банке а.д. Ниш у ликвидацији да доставе инструкције за исплату ликвидационог вишка

ПРЕУЗМИТЕ ДОKУМЕНТ


23. фебруар 2017.

Позив Министарства финансија – Управе за јавни дуг Републике Србије за пријаву потраживања по основу девизне штедње

ПРЕУЗМИТЕ ДОKУМЕНТ


25. јануар 2017.

Оглас за продају удела Таково осигурања адо у ликвидацији у Телевизији Канал 9, Крагујевац

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ


10. јануар 2017.

Позив повериоцима Инвестбанке а.д. Београд у стечају да доставе инструкције за исплату

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ


Актуелно

Студенти у посети Агенцији за осигурање депозита

Четврти састанак осигуравача депозита из региона Балкана

Рaднe групe Eврoпскoг рeгиoнaлнoг кoмитeтa Meђунaрoднoг удружeњa oсигурaвaчa дeпoзитa сaстaлe сe у Бeoгрaду

Одржана предавања за студенте поводом Светске недеље новца

Трећи састанак осигуравача депозита из региона Балкана – потписан Меморандум о разумевању

Именовање директора Агенције за осигурање депозита за потпредседника Европског одбора Међународног удружења осигуравача депозита

Потписан Меморандум о сарадњи између Привредне коморе Србије и Агенције за осигурање депозита

Споразум о сарадњи и међусобној размени информација и података између Народне банке Србије и Агенције за осигурање депозита закључен 25.5.2015.

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат подршке Агенцији за осигурање депозита) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој


Листа

кандидата за обављање функције повереника Агенције
за осигурање депозита у
правним лицима у стечају / ликвидацији

Погледајте све актуелне информације