О нама

Агенција за осигурање депозита је основана Законом о Агенцији за осигурање депозита дана 25.07.2005. године и одређена је за универзалног правног сукцесора Агенције за осигурање депозита, санацију, стечај и ликвидацију банака.

Седиште Агенције је у Београду, у улици
Кнез Михаилова 2. Телефон: 011 2075 100.


Огласи

08. новембар 2017.

Обавештење о продаји непокретности јавним прикупљањем понуда-тендером (шифра тендера: т-1/17)

ПРЕУЗМИТЕ ДОKУМЕНТ


08. новембар 2017.

Обавештење о продаји непокретности јавним надметањем-лицитацијом (шифра лицитације: л-2/17)

ПРЕУЗМИТЕ ДОKУМЕНТ


08. новембар 2017.

Обавештење о продаји непокретности чији су идедеални сувласници 4/10 Југобанка а.д. Београд у стечају и 6/10 Јубанка а.д. Београд јавним надметањем-лицитацијом (шифра лицитације: л-3/17)

ПРЕУЗМИТЕ ДОKУМЕНТ


12. октобар 2017.

Обавештење о одлагању продаје непокретности Таково осигурања у ликвидацији

ПРЕУЗМИТЕ ДОKУМЕНТ


20. септембар 2017.

Оглас за продају непокретности Универзал банке у стечају, Таково осигурања у ликвидацији, СИМ осигурања у стечају, Југобанке у стечају и Беобанке у стечају јавним надметањем - лицитацијом (шифра лицитације: Л-1/17)

ПРЕУЗМИТЕ ДОKУМЕНТ


Актуелно

Студенти у посети Агенцији за осигурање депозита

Четврти састанак осигуравача депозита из региона Балкана

Рaднe групe Eврoпскoг рeгиoнaлнoг кoмитeтa Meђунaрoднoг удружeњa oсигурaвaчa дeпoзитa сaстaлe сe у Бeoгрaду

Одржана предавања за студенте поводом Светске недеље новца

Трећи састанак осигуравача депозита из региона Балкана – потписан Меморандум о разумевању

Именовање директора Агенције за осигурање депозита за потпредседника Европског одбора Међународног удружења осигуравача депозита

Потписан Меморандум о сарадњи између Привредне коморе Србије и Агенције за осигурање депозита

Споразум о сарадњи и међусобној размени информација и података између Народне банке Србије и Агенције за осигурање депозита закључен 25.5.2015.

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат подршке Агенцији за осигурање депозита) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој


Листа

кандидата за обављање функције повереника Агенције
за осигурање депозита у
правним лицима у стечају / ликвидацији

Погледајте све актуелне информације