Универзал банка а.д. Београд
Исплата депонената

ПОЗИВ клијентима Универзал банке а.д. Београд да пријаве потраживања по основу средстава на динарским наменским рачунима за трговање хартијама од вредности

ОГЛАС о отварању стечајног поступла над Универзал банком

ОБАВЕШТЕЊЕ о начину измиривања обавеза према Универзал банци

УПУТСТВО за подношење пријаве потраживања Привредном суду у Београду

ИНФОРМАТОР о исплати осигураног износа депозита

ОБАВЕШТЕЊЕ РФПИО о исплати пензија корисницима услуга Универзал банке

СПИСАК ЕКСПОЗИТУРА Банке Поштанске штедионице за исплату осигураних износа депозита

ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму почетка исплате депонентима Универзал банке а.д. Београд

УПУТСТВО за давање овлашћења физичких лица за преузимање осигураних износа

ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА за правна лица