Контакт

Агенција за осигурање депозита

Кнез Михаилова 2-4, Београд
Тел: 011 / 2075 100
Факс: 011 / 3287 741
E-mail: info@aod.rs

  Одбор директора
  Владимир Шарић, председник
  Небојша Анђелковић, члан
  Милош Лазаревић, в.д. члана
  E-mail:aod.kabinet@aod.rs

  Сектор за праћење и очување финансијске стабилности
  011 / 2075 105

  Одељење за осигурање депозита
  011/ 2075 143
  E-mail: depozit@aod.rs

  Одељење за заштиту инвеститора
  011 / 2075 132
  E-mail: zastita.investitora@aod.rs

  Сектор за спровођење послова у име и за рачун државе
  011/2075 128

  Сектор за спровођење стечаја и ликвидације финансијских институција
  011/ 2075 103

  Сектор за правне и опште послове
  011 / 2075 125

  Сектор за финансијске и рачуноводствене послове
  011/ 2075 104

  Сектор за информационе технологије
  011/ 2075 131

  Сектор за развој, комуникације и међународну сарадњу
  011/ 2075-155

  Одељење за комуникације и међународну сарадњу
  011/ 2075-158