Међународни пројекти

Aктивности које Агенција обавља у оквиру својих надлежности се у значајној мери финансирају из донација и кредита Светске банке и других донатора. Спровођење таквих пројеката и коришћење донаторских средстава се врши по прецизно утврђеним процедурама, чије стриктно поштовање представља услов за коришћење тих средстава.

У оквиру Агенцији је организовано посебно одељење - Јединица за управљање пројектима (ЈУП), која врши техничку и финансијску администрацију пројеката који се финансирају из донаторских средстава и средстава кредита међународних финансијских институција. Активности ове Јединице обухватају спровођење процедура избора консултаната и набавке робе, управљање финансијским средствима, коришћење средстава, евиденцију и извештавање о коришћењу средстава.

Партнери Агенције од 2001. до данас су:

Због значајног искуства стеченог у раду на реализацији пројеката Светске банке и других донатора и позитивних оцена досадашњег рада, осим редовних послова, JUP пружа и другим институцијама услуге техничке и финансијске реализације пројеката које финансирају Светска банка и други донатори:

JUP је до сада успешно администрирала преко 30 пројеката у вредности од око ЕУР 25 милиона финансираних од стране различитих донатора.

Финансијска процена Агенције ради утврђивања фидуцијарног ризика

Обзиром да Агенција администрира финансијска средства за више DFID пројеката, DFID канцеларија у Србији је у децембру 2009. спровела финансијску процену Агенције ради утврђивања фидуцијарног ризика.

Фидуцијарни ризик се дефинишекао потенцијални ризик да средства донаторске помоћи нису употребљена у намењене сврхе, да се не постиже одговарајућа вредност за уложена средства и/или да потрошња средстава није детаљно образложена. Најчешћи разлози због којих се у некој земљи покреће процена фидуцијарног ризика су недостатак капацитета, стручности и знања, неефикасност бирократије и/или висок ниво корупције.

Фидуцијарна процена је спроведена у складу са PEFA1 индикаторима и подразумевала је детаљан преглед система и процедура "повереничких" послова Агенције везано за управљање фондовима DFID - а и других донатора, као и преглед ревизорских извештаја за DFID пројекте. Процена је укључила и информације о раду Агенције у контексту управљања јавним финансијама у земљи и фидуцијарних ризика идентификованих у последњем PEFA извештају за Србију из 2007. Закључци наведени у извештају о процени су следећи:

  • Фидуцијарни ризик коришћења услуга Агенције за спровођење пројеката које финансира DFID је низак.
  • Нема потребе за предузимањем било каквих активности за умањење ризика.
  • Коришћење услуга Агенције за спровођење DFID пројеката је погодно имајући у виду општу процену фидуцијарног ризика ширих државних система. Док ови системи имају слабости, систем и процедуре Агенције су снажни и поуздани.
  • Уз спровођење система извештавања предвиђеног Меморандумом о разумевању, DFID може бити уверен да је фидуцијарни ризик авансних уплата које врши за пројекте низак.

Коришћење услуга Агенције за спровођење сличних пројеката у будућности је погодно.

1 The Public Expenditure and Financial Accountability Program - Програм одговорности за јавне расходе и финансије започео je у децембру 2001. и заједнички се финансира од стране Светске банке (Development Grant Facilities - DGF), Европске комисије, Сектора за међународни развој Уједињеног Краљевства (DFID), Швајцарског државног секретаријата за економске послове (SECO), Краљевског Норвешког Министарства за иностране послове, Француског Министарства за иностране послове и Међународног монетарног фонда (IMF). Циљеви PEFA програма су јачање способности и капацитета корисника кредита и донација да (i) процене стање државних јавних расхода, систем одговорности за јавне набавке и финансије и (ii) развију низ практичних активности усмерених ка реформи и развоју капацитета. PEFA извештаји дају снимак стања у области управљања јавним финансијама земље. Процена се врши у складу са методологијом коју је развила PEFA.