Међународни пројекти
Пројекти других институција

Влада Републике Србије

Кабинет потпредседника Владе за европске интеграције:

 • Пројекат „Подршка спровођењу Националне стратегије одрживог развоја Републике Србије” (2010-2013) – донација Краљевине Шведске (Sida) http://www.odrzivi-razvoj.gov.rs/
 • Пројекат „Подршка унапређењу процеса социјалног укључивања у Републици Србији” (2009-2012) - донација Швајцарске Конфедерације, коју заступа Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC). http://www.inkluzija.gov.rs/?p=1959
 • Пројекат „Изградња капацитета и инструмената за инклузивнији процес европских интеграција у Републици Србији“ (2010-2011) - донација Краљевине Норвешке; http://www.inkluzija.gov.rs/?p=1959
 • Пројекат подршке Кабинету потпредседника Владе за европске интеграције да спроведе пројекат преласка са концепта смањења сиромаштва на концепт друштвене укључености (2010) - донација Владе Велике Британије (DFID); http://www.inkluzija.gov.rs/?p=1959
 • Пројекат подршке имплементацији Стратегије смањења сиромаштва у Србији -донација Владе Велике Британије (DFID) (2005-2009);
 • Пројекат “Изградња капацитета за надзор и координацију примене Стратегије смањења сиромаштва“ (2008)- донација Светске банке;
 • Заједнички пројекат „Ка ефикаснијем спровођењу реформи - ГОП“ - донација Краљевине Норвешке (2005-2009);
 • Пројекат транзиционе подршке Канцеларији потпредседника Владе у процесима интеграције са Европском унијом, економских реформи, дотока директних иностраних инвестиција и стратегије смањења сиромаштва (2004) - донација Краљевине Норвешке

Генерални секретаријат:

 • Пројекат „Подршка јачању координације политика у Влади Републике Србије” донација Владе Велике Британије (DFID)

Министарство финансија

:
 • Пројекат „Пружање подршке Министарству финансија у процени управљања јавним финансијама у Србији по ПЕФА методологији, 2010“ (2010) - донација Владе Велике Британије (DFID)
 • Пројекат „Пружање подршке Министарству финансија - Управи за трезор у јачању капацитета у финансијском планирању и управљању“ (2010) - донација Владе Велике Британије (DFID)
 • Пројекат “Стратегија Министарства финансија за успешан процес европске интеграције” (2009-2010) - донација Краљевине Норвешке
 • Пројекат „Пружање подршке Министарству финансија у јачању капацитета Министарства за прикупљање, складиштење, надзор и извештавање о међународним и локалним економским подацима“ (2009-2010) - донација Владе Велике Британије (DFID)
 • Пројекат „Техничка помоћ за управљање програмом прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина“ (2009-2010) - донација Европске комисије; http://www.evropa.gov.rs/Evropa/PublicSite/index.aspx
 • Пројекат „Техничка помоћ за управљање програмом прекограничне сарадње Србија – Хрватска“ (2009-2010) - донација Европске комисије; http://www.evropa.gov.rs/Evropa/PublicSite/index.aspx
 • Пројекат „Техничка помоћ за управљање програмом прекограничне сарадње Србија – Црна Гора“ (2009-2010) - донација Европске комисије http://www.evropa.gov.rs/Evropa/PublicSite/index.aspx
 • Пројекат „Јачање координације Програма прекограничне сарадње и Јединице за управљање Министарства финансија“ (2008-2010) - донација Европске уније; http://www.evropa.gov.rs/Evropa/PublicSite/index.aspx
 • Пројекат “Успостављање првог нивоа контроле и подршка спровођењу програма прекограничне сарадње“ (2008-2009) - донација Краљевине Норвешке; http://www.evropa.gov.rs/Evropa/PublicSite/index.aspx
 • Пројекат „Подршка припреми децентрализованог система управљања ЕУ фондовима у Републици Србији“ (2008-2009) - донација Краљевине Норвешкe
 • Пројекат „Програмски буџет Србије“ (2005-2006) - донације Краљевине Норвешке

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања:

 • Пројекат консолидације наплате и реформе пензијске администрације у Србији - кредит Светске банке (2005-2010)
 • Пројекат Фонд за социјалне иновације (2003-2004) - донација Краљевине Норвешке; http://www.sif.minrzs.gov.rs/
 • Пројекат развоја интегралне социјалне заштите и унапређења стандарда стручног рада (2004-2007) - донација Краљевине Норвешке;
 • Пројекат израде Стратегије смањења сиромаштва (2003-2004) - донација Светске банке, Владе Велике Британије (DFID) и Владе Краљевине Данске
 • Пројекат „Подршка Јединици за развој политика“ (2003) – донација Владе Велике Британије (DFID)

Министарство за економске везе с иностранством

 • Пројекат подршке одељењу за координацију помоћи и развој (2003-2005) - донација Владе Велике Британије (DFID)