Београд, 13.5.2016.


Агенција за осигурање депозита домаћин састанака подгрупа Европског регионалног комитета Међународног удружења институција за осигурање депозита (IADI)

Седнице две подгрупе Европског регионалног комитета Међународног удружења институција за осигурање депозита (IADI) одржане су у организацији Агенције за осигурање депозита у Београду 13.5.2016. године.

Подгрупа за проучавање усаглашавања Директиве 2014/49/ЕУ о осигурању депозита и Базних принципа делотворних система за осигурање депозита и Подгрупа за проучавање правила о давању државне помоћи и интервенције система за осигурање депозита обавиле су консултације у форми округлог стола, уз учешће делегата из Италије, Мађарске, Румуније, Француске, Црне Горе и Србије. Циљ дискусије чланова појединачних подгрупа била је разрада стручних докумената која је предложио италијански Фонд за осигурање међубанкарских депозита.

Током прве седнице, представљена је детаљна компаративна анализа Базних принципа (скупа начела у области осигурања депозита, који су објавили IADI и Базелски комитет за контролу банака, а усвојили Светска банка и Међународни монетарни фонд) и одредаба Директиве ЕУ о осигурању депозита ради идентификације поклапања и разлика.

Друга подгрупа анализирала је досадашње интервенције система за осигурање депозита у земљама Европске Уније, односно услове под којима је Европска комисија тумачила коришћење фондова за осигурање депозита за помоћ проблематичним финансијским институцијама, у складу с регулативом којом се уређује коришћење државне помоћи.

IADI је међународно струковно удружење основано 2002. године, које данас има преко стотину чланова, сарадника и партнера, од чега чак 80 институција за осигурање депозита из целог света. Европски регионални комитет окупља чланице тог удружења из Европе и настоји да у оквиру IADI заступа њихове интересе и унапреди професионалну размену и интеракцију.