22.-24. јуна 2016. године Охрид.


Одржан четврти регионални састанак осигуравача депозита

Фонд за осигурање депозита Македоније био је домаћин 4. састанка осигуравача депозита земаља из региона Балкана, који су чланови Европског форума осигуравача депозита. Састанак је одржан од 22. до 24. јуна 2016. године у Охриду.

Осигуравачи депозита из Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније, Црне Горе и Србије, који су претходно закључили Меморандум о разумевању, разменили су мишљења у вези с улогом и функцијама фондова за осигурање депозита у јачању финансијске стабилности у време политичких и економских криза. Руководиоци и стручни сарадници регионалних институција за осигурање депозита говорили су о јединственој, али и о заједничкој пракси у сарадњи с другим финансијским институцијама у смислу подршке финансијској стабилности и сигурности депозита у случају кризе, с обзиром на њихове различите законске мандате. Осим тога, обавили су и консултације у вези с даљим јачањем регионалне сарадње и билатералне помоћи у правцу пружања подршке и доприноса свеукупној финансијској стабилности региона.

Учесници су поновили оцену да су регионални састанци изузетно корисни, посебно у смислу преноса знања о новим збивањима у оквиру Европске Уније, односно унапређења система осигурања депозита, те размене специфичних искустава појединих јурисдикција у усаглашавању националног законодавства с правним тековинама Европске Уније. Редовна сарадња у оквиру региона наставиће се и убудуће, а обухватиће и заступање заједничких интереса у оквиру Европског форума осигуравача депозита.