15. i 16. 03. 2017.


Студенти у посети Агенцији за осигурање депозита

<

Агенција за осигурање депозита је 15. и 16. марта 2017. године одржала више предавања за студенте Економског факултета у Суботици. О систему осигурања депозита у Србији, теми по избору Студентског парламента, говорили су запослени у Сектору за праћење и очување финансијске стабилности.

Студентима је указано на значај и улогу Агенције за осигурање депозита у обезбеђењу финансијске стабилности, очувању и јачању поверења јавности. Представљене су основне карактеристике система осигурања депозита и објашњено како се прикупљају и улажу средства Фонда за осигурање депозита, као и у којим се све случајевима и за које намене могу користити.

Посебно је указано на важност што бржег почетка исплате осигураних износа, као и на чињеницу да Агенција у пракси започиње исплату осигураних депонената знатно брже него што је предвиђено Законом о осигурању депозита (седам радних дана од отварања стечаја), па и европским прописима (национални системи ЕУ ће тај стандард бити дужни да уведу тек 2024. године).


<