Актуелно


Трећи састанак осигуравача депозита из региона Балкана – потписан Меморандум о разумевању

Након претходна два састанка одржана у Хрватској и Босни и Херцеговини у 2015. години, представници институција за осигурање депозита из региона Балкана, које су чланице Европског форума осигуравача депозита, окупили су се 11.3.2016. године у Србији (на Златибору) ради даље размене знања, искустава и најбоље праксе у области осигурања депозита.

Том приликом, институције за осигурање депозита из Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске Македоније, Црне Горе и Србије закључиле су мултилатерални Меморандум о разумевању у циљу јачања међусобне сарадње и стручне размене.

Меморандумом је предвиђено да потписници креирају заједничке платформе ради заступања својих интереса у међународним организацијама, да унапреде искуство и стручна знања, као и да ближом сарадњом допринесу јачању финансијске стабилности у региону. Ти циљеви биће остварени разменом података о стању финансијског и банкарског сектора, учешћем у истраживачким пројектима, заједничким симулацијама решавања кризних ситуација у банкама, унапређењем регулаторног оквира и праксе, образовањем експертских тела, разменом и едукацијом запослених и слично.

У оквиру састанка, одржане су панел дискусије посвећене праћењу ризика и утврђивању премија осигурања депозита, као и финансирању и управљању фондом за осигурање депозита.

Програм

Презентације:

Увођење система диференцијалне премије код заштите депозита у банкарском сектору Црне Горе

Праћење ризика и утврђивање стопе премије осигурања депозита – Албанија (енглески)

Оцена адекватности средстава Фонда за осигурање депозита у односу на процењени ризик банака – Босна и Херцеговина

Праћење ризика и одређивање премије осигурања депозита – Србија

Финансирање и управљање Фондом – Албанија (енглески)

Финансирање и инвестиције Фонда – Македонија

Финансирање и управљање Фондом – Србија