О нама
Јавне набавке

Назив Врста поступка Документација Рок за понуде
ЈН -15/20

Јавна набавка услуга мобилне телефоније

Отворени поступак 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Питања и одговори 1
PDF
4. Измена Конкурсне документације
PDF
5. Одлука о закључењу оквирног споразума са једним
понуђачем:
PDF

05.10.2020..
dо 12:00
ЈН -04-1/20

Јавна набавка Microsoft лиценци,Партија 1

Отворени поступак 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Питања и одговори 1
PDF
4. Питања и одговори 2
PDF
5. Питања и одговори 3
PDF


6. Одлука о додели уговора за Партију 1
PDF

15.09.2020..
до 12:00
ЈН.МВ.рев.-08/20.

Јавна набавка мале вредности услуге обављања ревизије финансијских извештаја Агенције за осигурање депозита за 2020. годину.

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3.Одлука о додели уговора
PDF

4. Обавештење о закљученом уговору
PDF


20.07.2020.
до 12:00
ЈН.МВ – 01/20, Партија 1, и
Партија 2

Јавна набавка мале вредности Партија 1 – рачунари, монитори И лаптопови, Партија 2 – штампачи И скенери

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о обустави поступка, за Партију 1.
PDF
4. Одлука о обустави поступка, за Партију 2.
PDF

5. Обавештење о обустави поступка, за Партију 1.
PDF
6. Обавештење о обустави поступка, за Партију 2.
PDF

17.06.2020.
до 12:00
ЈН.МВ. – 05/20, Партија 1. и Партија 2

Јавна набавка мале вредности канцеларијски материјал и тонери

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Питања и одговори 1
PDF
4. Одлука о додели уговора, за Партију 1
PDF
5. Одлука о обустави поступка, за Партију 2
PDF

6. Обавештење о обустави поступка, за Партију 2.
PDF


7. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1
PDF

08.06.2020.
до 12:00
ЈН.МВ. – 06/20

Јавна набавка мале вредности напици за кафе кухињу

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора
PDF

4. Обавештење о закљученом уговору
PDF

09.06.2020.
до 12:00
ЈН – 04/20, Партија 1. И Партија 2

Јавна набавка Microsoft лиценци и лиценци за антивирус заштиту

Отворени поступак 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC

3. Питања и одговори 1
PDF

4. Питања и одговори 2
PDF

5. Питања и одговори 3
PDF


6. Одлука о обустави поступка – Партија 1
PDF


7. Одлука о додели уговора – Партија 2
PDF


8. Обавестење о обустави поступка, за Партију 1.
PDF


9. Обавештење о закљученом уговору, за Партију 2.
PDF

28.5.2020.
до 12:00
ЈН.МВ.13/20

Јавна набавка мале вредности
Набавка услуга здравственог систематског прегледа запослених

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC


3. Питања и одговори 1
PDF

4. Одлука о додели уговора
PDF

5. Обавештење о закљученом уговору
DOC

13.3.2020.
до 12:00
ЈН.МВ.-09/20

Јавна набавка мале вредности
Набавка услуга путничке агенције за организацију службених путовања у иностранству

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда.
PDF
2. Конкурсна документација.
PDF/ DOC


3. Одлука о додели уговора.
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

28.2.2020.
до 12:00
ЈН.МВ.-05/19

Јавна набавка мале вредности
Набавка противпожарне и температурне заштите и видео надзор сервер сале

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC

3. Одлука о додели уговора.
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

24.12.2019.
до 12:00
ЈН.МВ.-20/19

Јавна набавка мале вредности
Услуга организовања догађаја

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC

3. Одлука о додели уговора.
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

09.12.2019.
до 10:00
ЈН.МВ.-11/19 Партија 2

Јавна набавка мале вредности
Услуга штампања рекламног материјала, Партија 2 – штампање меморандума, коверата, роковника и слично

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC

3 Питања и одговори 1.
PDF
4. Одлука о додели уговора
PDF
5. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

29.10.2019.
до 12:00
ЈН.МВ.-17/19

Јавна набавка мале вредности
Услуга израде анимираних видео-спотова, односно промотивног филма о систему осигурања депозита

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC

3. Одлука о додели уговора
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

28.10.2019.
до 12:00
ЈН.МВ.-14/19

Јавна набавка мале вредности
Партија 1 – услуга поправке са заменом резервних делова рачунара, штампача и сервера

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC


3. Одлука о додели уговора за Партију 1.
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

2.10.2019
до 12:00
ЈН.МВ.-03/19

Јавна набавка мале вредности Партија 1 – набавка И одржавање софтвера за праћење хартија од вредности И обрачун прихода
Партија 2. – набавка И одржавање софтвера за деловодник

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Питања и одговори 1.
PDF
4 Питања и одговори 2.
PDF
5 Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке софтвера за праћење хартија од вредности и обрачун прихода – Партија 1.
PDF
6 Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке софтвера за деловодник – Партија 2.
PDF
7. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

27.9.2019
до 12:00
ЈН.МВ.-01/19

Јавна набавка мале вредности за набавку рачунара и мултифункцијских уређаја за потребе Агенције

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора.
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

16.9.2019
dо 12:00
ЈН.МВ.-02/19

Јавна набавка мале вредности за набавку сервера за нове апликације информационог Система и базу података

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора.
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

17.9.2019
до 12:00
ЈН.МВ.рев.-12/19

Јавна набавка мале вредности услуге обављања ревизије финансијских извештаја Агенције за. осигурање депозита за 2019. годину

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора.
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

04.9.2019
до 12:00
ЈН.МВ.-14/19, Партија 2.

Јавна набавка мале вредности услуга поправке са заменом резерних делова фотокопир апарата.

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора.
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

22.8.2019
до 12:00
ЈН.МВ.-08-1/19, Партија 2.

Јавна набавка добара мале вредности тонера за штампаче и фотокопир апарате

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора.
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору за Партију 2.
PDF

12.7.2019
до 12:00
ЈН.МВ.-15/19

Јавна набавка мале вредности услуга агенције за односе с јавношћу

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора.
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

04.7.2019
до 12:00
ЈН.МВ.-10/19

Јавна набавка добара мале вредности напитака за кафе кухињу

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора.
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

11.06.2019
до 12:00
ЈН.МВ.-09/19

Јавна набавка добара мале вредности производа за одржавање хигијене

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора.
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

03.06.2019
до 12:00
ЈН.МВ.-08/19

Јавна набавка добара мале вредности канцеларијског материјала и тонера

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Питања и одговори 1
PDF
4. Питања и одговори 2.
PDF
5. Одлука о додели уговора, за Партију 1.
PDF
6. Одлука о обустави поступка, за Партију 2.
PDF
7. Обавештење о обустави поступка, за Партију 2.
PDF
8. Обавештење о закљученом уговору, за Партију 1.
PDF

29.05.2019
до 12:00
ЈН.МВ.-07/19

Јавна набавка добара мале вредности горива за службене аутомобиле

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора.
PDF
5. Обавестење о закљученом уговору.
PDF

25.04.2019
до 12:00
ЈН.МВ.11/19 – Партија 1.

Јавна набавка мале вредности услуга штампања рекламног материјала – брошура и постера.

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Питања и одговори 1.
PDF
4. Одлука о додели уговора за Партију 1.
PDF
5. Обавестење о закљученом уговору, за Партију 1.
PDF

22.04.2019
до 12:00
ЈН.МВ.06/19

Јавна набавка мале вредности добара Мицрософт лиценци и лиценци за антивирус заштиту.

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Питања и одговори 1.
PDF
4. Питања и одговори 2.
PDF
5. Одлука о додели уговора за Партију 1.
PDF
6. Одлука о додели уговора за Партију 2.
PDF
7. Обавестење о закљученом уговору, за Партију 1.
PDF
8. Обавештење о закљученом уговору, за Партију 2.
PDF

04.04.2019
до 12:00
ЈН.МВ.-19/19

Jавна набавка мале вредности услуга мобилне телефоније.

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о закључењу оквирног споразума.
PDF
4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму.
PDF

29.3.2019
до 12:00
ЈН.МВ.-13/19

Јавна набавка мале вредности услуге путничке агенције за организацију службених путовања.

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
Питања и одговори 1.
PDF
4. Измена и допуна Конкурсне документације
PDF/ DOC
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
PDF
6. Одлука о додели уговора.
PDF
7. Обавштење о закљученом уговору.
PDF

13.2.2019
до 12:00
ЈН.МВ.-09/18, Партија 1.

Јавна набавка мале вредности софтвера за финансије и рачуноводство - ЕРП.

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора
PDF
4. Обавштење о закљученом уговору.
PDF

31.12.2018.
до 12:00
ЈН.МВ.16/18.

Јавна набавка мале вредности услуга здравственог систематског прегледа запослених.

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора
PDF
4. Обавштење о закљученом уговору
PDF

19.11.2018.
до 12:00
ЈН.МВ.14/18, Партија 2.

Јавна набавка мале вредности услуга штампања рекламног материјала, ЈН.МВ.-14/18, за Партију 2.

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора
PDF
4. Обавштење о закљученом уговору
PDF

16.11.2018.
до 12:00
ЈН.МВ.18-1/18, Партија 1. – поновљени поступак

Јавна набавка мале вредности услуга поправке са заменом резервних делова за рачунара, штампача и сервера.

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Питања и одговори 1.
PDF
4. Одлука о додели уговора
PDF
5. Обавштење о закљученом уговору
PDF

24.9.2018.
до 12:00
ЈН.МВ.рев.-15/18

Јавна набавка мале вредности услуга обављања ревизије финансијских извештаја Агенције за осигурање депозита за 2018. годину.

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора
PDF
4. Обавштење о закљученом уговору.
PDF

7.9.2018.
до 12:00
ЈН.МВ.18/18

Јавна набавка мале вредности услуга поправке и резервни делови за рачунарску и осталу опрему

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о обустави поступка за Партију 1.
PDF
4. Одлука о додели уговора за Партију 2.
PDF
5. Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију 1.
PDF
6. Обавештење о закљученом уговору за Партију 2.
PDF

8.8.2018.
до 12:00
ЈН.МВ.-20/18

Јавна набавка мале вредности услуга унапређења и стандардизације визуелног идентитета и промотивног материјала Агенције.

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора.
PDF
4. Обавштење о закљученом уговору.
PDF

30.5.2018.
до 12:00
ЈН.МВ.-03/18

Јавна набавка добара мале вредности напитака за кафе кухињу

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора.
PDF
4. Обавштење о закљученом уговору.
PDF

28.5.2018.
до 12:00
ЈН.МВ.-02/18

Јавна набавка добара мале вредности производа за одржавање хигијене

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
PDF
4. Одлука о додели уговора.
PDF
5. Обавштење о закљученом уговору.
PDF

9.5.2018.
до 12:00
ЈН.МВ.-01/18

Јавна набавка добара мале вредности канцеларијског материјала и тонера

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Питања и одговори 1.
PDF
4. Питања и одговори 2.
PDF
5. Питања и одговори 3.
PDF
6. Одлука о додели уговора, за Партију 1.
PDF
7. Одлука о додели уговора, за Партију 2.
PDF
8. Обавштење о закљученом уговору,за Партију 1.
PDF
9. Обавштење о закљученом уговору, за Партију 2.
PDF

7.5.2018.
до 12:00
ЈН.МВ.-21/18

Јавна набавка мале вредности услуга агенције за односе с јавношћу

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Питања и одговори 1.
PDF
4. Одлука о додели уговора.
PDF
5. Обавштење о закљученом уговору.
PDF

26.4.2018
до 12:00
ЈН.МВ.-11/18

Јавна набавка добара мале вредности горива за службене аутомобиле

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора.
PDF
4. Обавштење о закљученом уговору.
PDF

13.04.2018
до 12:00
ЈН.МВ.05/18

Јавна набавка добара мале вредности microsoft лиценци и лиценци за антивирус заштиту

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Допуна Конкурсне документације
PDF/ DOC
4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
PDF
5. Питања и одговори 1
PDF
6. Питања и одговори 2
PDF
7. Питања и одговори 3
PDF
8. Питања и одговори 4
PDF
9. Измене и допуне Конкурсне документације
PDF/ DOC
10. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
PDF
11. Одлука о додели уговора, за Партију 2.
PDF
12. Обавштење о закљученом уговору, за Партију 2.
PDF
13. Одлука о додели уговора, за Партију 1.
PDF
14. Обавештење о закљученом уговору, за Партију 1.
PDF

12.04.2018.
до 12:00
ЈН.МВ.17/18

Јавна набавка мале вредности услуге путничке агенције за организацију службених путовања

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

26.01.2018
до 12:00
ЈН.МВ.07/17

Партија 1. Јавна набавка мале вредности услуга штампања рекламног материјала.

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Питање и одговор 1
PDF
4. Одлука о додели уговора, за Партију 1
PDF
5. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

04.12.2017.
до 12:00
ЈН.МВ.07/17

Партија 2. Јавна набавка мале вредности услуга штампања рекламног материјала.

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Питање и одговор 1

PDF 4. Одлука о додели уговора, за Партију 2
PDF
5. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

03.11.2017.
до 12:00
ЈН.МВ.11/17

Јавна набавка мале вредности услуга поправке и резервни делови за рачунарску и осталу опрему, поновљен поступак за Партију 2.

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Kонкурсна документација
PDF/ DOC
3. Питање и одговор 1
PDF
4. Измена Kонкурсне документације
PDF/ DOC
5. Обавештење о породужењу рока за подношење понуда
PDF
6. Одлука о додели уговора
PDF
7. Обавестење о закљученом уговору
PDF

28.8.2017.
до 12:00
ЈН.МВ.рев.-08/17

Јавна набавка мале вредности услуге обављања ревизије финансијских извештаја Агенције за осигурање депозита за 2017. годину

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Kонкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору
PDF

11.08.2017
до 12:00
ЈН.МВ.15/17

Јавна набавка мале вредности услуга истраживања јавног мњења

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Kонкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

04.08.2017
до 12:00
ЈН.МВ.11/17

Јавна набавка мале вредности услуга поправке и резервни делови за рачунарску и осталу опрему

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Kонкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора, за Партију 1.
PDF
4. Одлука о обустави поступка, за Партију 2.
PDF
5. Обавештење о обустави поступка јавне набавке, за Партију 2.
PDF
6. Обавештење о закљученом уговору, за Партију 1.
PDF

10.07.2017
до 12:00
ЈН.МВ.04/17

Јавна набавка добара мале вредности рачунара, штампача и друге рачунарске опреме

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Питање и одговор 1.
PDF
4. Питања и одговори 2
PDF
5. Одлука о додели уговора, за Партију 1.
PDF
6. Одлука о додели уговора, за Партију 2.
PDF
7. Обавестење о закљученом уговору
PDF
8. Обавештење о закљученом уговору
PDF

06.06.2017
dо 12:00
ЈН.МВ.12/17

Јавна набавка мале вредности услуга редизајна визуелног идентитета и промотивног материјала Агенције за осигурање депозита

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору
PDF

18.5.2017.
dо 12:00
ЈН.МВ.03/17

Јавна набавка добара мале вредности напитака за кафе кухињу

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

19.5.2017.
до 12:00
ЈН.МВ.01/17

Јавна набавка добара мале вредности канцеларијског материјала и тонера

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Измена и допуна Конкурсне документације.
PDF/ DOC
4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
PDF
5. Питања и одговори 1.
PDF
6. Питање и одговор 2.
PDF
7. Одлука о додели уговора, за Партију 1.
PDF
8. Одлука о додели уговора, за Партију 2.
PDF
9. Обавештење о закљученом уговору, за Партију 1.
PDF
10. Обавештење о закљученом уговору, за Партију 2.
PDF

18.04.2017.
до 12:00
ЈН.МВ.02/17

Јавна набавка добара мале вредности производа за одржавање хигијене

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

10.04.2017.
до 12:00
ЈН.МВ.14/17

Јавна набавка мале вредности услуга агенције за односе с јавношћу

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора
PDF
4. Обавестење о закљученом уговору.
PDF

05.04.2017.
до 12:00
ЈН.МВ.-06/17

Јавна набавка добара мале вредности горива за службене аутомобиле

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Измена и допуна Конкурсне документације.
PDF/ DOC
4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
PDF
5. Питања и одговори 1.
PDF
6. Питања и одговори 2.
PDF
7. Одлука о додели уговора.
PDF
8. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

03.04.2017.
до 12:00
ЈН.МВ.05/17

Јавна набавка добара мале вредности Microsoft лиценци и лиценци за антивирус заштиту

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Питања и одговори 1.
PDF
4. Одлука о додели уговора за Партију 1.
PDF
5. Одлука о додели уговора за Партију 2.
PDF
6. Обавестење о закљученом уговору, за Партију 2.
PDF
7. Обавештење о закљученом уговору, за Партију 1.
PDF

03.03.2017.
до 12:00
ЈН.МВ.4/1/16

Јавна набавка добара мале вредности рачунара

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора.
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

12.12.2016.
до 12:00
ЈН.МВ.9/1/16

Јавна набавка мале вредности услуге путничке агенције за организацију службених путовања

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Питања и одговори 1.
PDF
4. Питања и одговори 2.
PDF
5. Питања и одговори 3.
PDF
6. Питања и одговори 4.
PDF
7. Одлука о додели уговора.
PDF
8. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

5.12.2016.
до 11:00
ЈН.МВ.-8/16

Јавна набавка мале вредности услуге обављања здравственог систематског прегледа запослених у Агенцији

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Измена и допуна Конкурсне документације.
PDF/ DOC
4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
PDF
5. Питања и одговори 1.
PDF
6. Одлука о додели уговора. PDF
7. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

16.11.2016.
до 10:00
ЈН.МВ.-06/16

Јавна набавка мале вредности услуге штампања рекламног материјала

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Питања и одговори 1.
PDF
4. Питања и одговори 1.
PDF
5. Питања и одговори 3.
PDF
6. Одлука о додели уговора за Партију 1.
PDF
7. Одлука о додели уговора за Партију 2.
PDF
8. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1.
PDF
9. Обавештење о закљученом уговору за Партију 2.
PDF

06.09.2016.
до 12:00
ЈН.МВ.-12/16

Јавна набавка мале вредности услуге ревитализације рачунарске мреже

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Питања и одговори 1.
PDF
4. Питања и одговори 2.
PDF
5. Одлука о додели уговора.
PDF
6. Обавештење о закљученом уговору
PDF

12.09.2016.
до 12:00
ЈН.МВ.рев.-7/16

Јавна набавка мале вреднсоти услуге обављања ревизије финансијских извештаја Агенције за осигурање депозита за 2016. годину

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF/ DOC
3. Одлука о додели уговора
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору
PDF

07.07.2016.
до 12:00
ЈН.МВ.- 9/16

Јавна набавка мале вредности услуге путничке агенције за организацију службених путовања

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF DOC
3. Измене и допуне Конкурсне документације
PDF/ DOC
4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
PDF
5. Измене и допуне Конкурсне документације
PDF/ DOC
6. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
PDF
7. Одлука о додели уговора
PDF
8. Обавештење о закљученом уговору
PDF

27.06.2016.
do 12:00
ЈН.МВ.- 11/16

Јавна набавка мале вредности услуга поправке и резервни делови за рачунарску и осталу опрему

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF / DOC
3. Питања и одговори I
PDF
4. Питања и одговори II I
PDF

5.Одлука о додели уговора за Партију I
PDF


6.Одлука о додели уговора за Партију II
PDF


7.Обавештење о закљученом уговору за Партију II
PDF


8.Обавештење о закљученом уговору за Партију I
PDF16.05.2016.
до 12:00
ЈН.МВ.- 4/16

Јавна набавка добара мале вредности рачунара, мултифункцијских уређаја и микрофона

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF / DOC
3. Питања и одговори I
PDF

4. Одлука о додели уговора за Партију I. i II.
PDF


5. Обавештење о закљученом уговору за Партију I
PDF


6. Обавештење о закљученом уговору за Партију II
PDF17.05.2016.
до 12:00
ЈН.МВ.- 3/16

Јавна набавка добара мале вредности напитака за кафе кухињу

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF / DOC
3. Одлука о додели уговора
PDF
4. Oбaвeштeњe o
зakључeнoм угoвoру
PDF

15.04.2016.
до 12:00
ЈН.МВ.- 2/16

Јавна набавка добара мале вредности производа за одржавање хигијене

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF / DOC
3. Одлука о додели уговора
PDF
4. Одлука о додели уговора
PDF

11.04.2016.
до 12:00
ЈН.МВ.- 5/16

Јавна набавка добара мале вредности microsoft лиценци

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF / DOC
3. Питања и одговори I
PDF
4. Одлука о додели уговора
PDF

5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

29.06.2015.
до 12:00
ЈН.МВ.- 1/16

Јавна набавка добара мале вредности канцеларијског материјала

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF / DOC

3. Одлука о додели уговора
PDF


4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

29.06.2015.
до 12:00
ЈН.МВ.- 6/15

Јавна набавка услуге обављања здравственог систематског прегледа запослених

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација (у прилогу)
PDF
2. Конкурсна документација
PDF / DOC

3. Питања
и одговори
PDF
4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
PDF
5. Позив за подношење понуда
PDF
6. измена и допуна Конкурсне документације
PDF / DOC

7. Одлука о додели уговора
PDF


8. Обавештење о закљученом уговору
PDF

01.12.2015.
до 12:00
ЈН-МВ.рев-05/15

Јавна набавка услуге обављања ревизије финансијских извештаја Агенције за осигурање депозита за 2015. годину

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF / DOC
3.Питања и
одговори I
PDF
4. Oбaвeштeњe
o зaкључeнoм угoвoру
PDF

18.03.2016.
до 12:00
ЈН.МВ.- 6/15

Јавна набавка услуге обављања здравственог систематског прегледа запослених

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација (у прилогу)
PDF
2. Конкурсна документација
PDF / DOC

3. Питања
и одговори
PDF
4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
PDF
5. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
6. zmena i dopuna Konkursne dokumentacije
PDF / DOC

7. Одлука о додели уговора
PDF


8. Обавештење о закљученом уговору
PDF

01.12.2015.
до 12:00
ЈН-МВ.рев-05/15

Јавна набавка услуге обављања ревизије финансијских извештаја Агенције за осигурање депозита за 2015. годину

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF / DOC
3.Питања и
одговори I
PDF
4. Oбaвeштeњe
o зaкључeнoм угoвoру
PDF

17.03.2016.
до 12:00
ЈН-МВ-07/15

Јавна набавка услуге путничке агенције за организацију службених путовања

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF / DOC
4. Обавештење о закљученом уговору
PDF

29.06.2015.
до 12:00
ЈН-04/15

Јавна набавка услуге штампања рекламног материјала

Отворени поступак 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF / DOC
3. Питања и одговори I
PDF
4. Питања и одговори II
PDF
5. Питања и одговори III
PDF
6. Питања и одговори IV
PDF
7. Питања и одговори V
PDF
8. Питања и одговори VI
PDF
9. Питања и одговори VII
PDF
10. Обавештење о закљученом уговору за
Партију 2.
ПДФ
10. Обавештење о закљученом уговору за
Партију 1.
ПДФ

29.06.2015.
до 12:00
ЈН.МВ-09/15

Javna nabavka male vrednosti usluge prevođenje dokumenata

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF / DOC
3. Питања и одговори I
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору
PDF

18.05.2015.
до 12:00
ЈН.МВ-10-1/15

Јавна набавка мале вредности услуге поправке и резервни делови за рачунарску и осталу опрему

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF / DOC
3. Питања и
одговори I
PDF
4. Питања и
одговори II
PDF
5. Питања и
одговори III
PDF
6. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1.
PDF
7. Обавештење о закљученом уговору за Партију 2.
PDF
8. Обавештење о закљученом уговору за Партију .
PDF

08.05.2015.
до 12:00
ЈН.МВ-8/15

Јавна набавка мале вредности добара лиценци за софтвер

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF / DOC
3. Питања и
одговори I
PDF
4. Питања и
одговори II
PDF
5. Обавештење о закљученом уговору за Партију 2.
PDF
6. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1.
PDF
30.04.2015.
до 12:00
ЈН.МВ-10/15

Јавна набавка мале вредности услуге поправке и резервни делови за рачунарску и другу опрему

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF / DOC
3. Питања и
одговори I
PDF
4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
PDF
5. Измене и допуне конкурсне документације
PDF
DOC
6. Обавештење о обустави поступка јавне набавке
PDF

08.04.2015.
до 12:00
ЈН.МВ-03/15

Јавна набавка мале вредности напитака за кафе кухињу

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF / DOC
3. Обавештење о закљученом уговору
PDF

31.03.2015.
до 12:00
ЈН.МВ-02/15

Јавна набавка мале вредности производа за одржавање хигијене

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF / DOC
3. Обавештење о закљученом уговору
PDF

30.03.2015.
до 12:00
ЈН.МВ-01/15

Јавна набавка мале вредности канцеларијског материјала

Поступак мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF / DOC
3. Питања и
одговори I
PDF
3. Питања и
одговори II
PDF
3. Обавештење о закљученом уговору
PDF

27.03.2015.
до 12:00
ЈH.МВ.рев-08/14

Услуге ревизије финансијских извештаја Агенције за осигурање депозита за 2014. годину

Јавна набавка мале вредности 1. Позив за подношење пријава
PDF
2. Конкурсна документација за прву фазу поступка
PDF
3. Обавештење о закљученом уговору
PDF

16.09.2014.
до 12:00
ЈH.рев-08/14

Јавна набавка услуге обављања ревизије финансијских извештаја Агенција за осигурање депозита за 2014. годину

Рестриктивни поступак 1. Позив за подношење пријава
PDF
2. Конкурсна документација за прву фазу поступка
PDF / DOC
3. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
PDF

23.05.2014.
до 12:00
ЈH.МВ.11-2/14

Јавна набавка услуге путничке агенције за организацију службених путовања

Јавна набавка мале вредности 1. Позив за достављање понуда у поступку
PDF
2. Конкурсна документација у поступку
PDF / DOC
3. Обавештење о закљученом уговору
PDF

28.04.2014.
до 12:00
ЈH-06/14

Јавна набавка услуге штампања рекламног материјала

Отворени поступак 1. Позив за достављање понуда у поступку
PDF
2. Конкурсна документација у поступку
PDF / DOC
3. Питања и
одговори
PDF
4. Питања и
одговори II
PDF
5. Питања и
одговори III
PDF
6. Питања и
одговори IV
PDF
7. Питања и
одговори V
PDF
8. Питања и
одговори VI
PDF
9. Обавештење о закљученом уговору
PDF

16.05.2014.
до 12:00
ЈH.МВ.-10/14

Јавна набавка мале вредности услуге обављања здравственог систематског прегледа запослених

Јавна набавка мале вредности 1. Позив за подношење понуде
PDF
2. Конкурсна документација
PDF
3. Питања и
одговори
PDF

20.11.2014.
до 14:00
ЈН.МВ.-11/14

Јавна набавка услуге путничке агенције за организацију службених путовања

Јавна набавка мале вредности 1. Позив за достављање понуда у поступку
PDF / DOC
2. Конкурсна документација у поступку
PDF / DOC
3. Питања и
одговори
PDF
4. Питања и
одговори II
PDF
5. Питања и
одговори III
PDF
6. Питања и
одговори IV
PDF
7. Обавештење о обустави поступка
PDF

31.03.2014. године
до 12:00 часова
ЈН.МВ.-01/14

Набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка мале вредности 1. Позив за достављање понуда у поступку
PDF / DOC
2. Конкурсна документација у поступку
PDF / DOC
3. Питања и
одговори
PDF
4. Питања и
одговори II
PDF
5. Обавештење о закљученом уговору
PDF

18.03.2014. године
до 12:00 часова
ЈН.МВ.-02/14

Набавка средстава за хигијену

Јавна набавка мале вредности 1. Позив за достављање понуда у поступку
PDF / DOC
2. Конкурсна документација у поступку
PDF / DOC
3. Питања и
одговори
PDF
4. Обавештење о закљученом уговору
PDF

14.03.2014. године
до 12:00 часова
ЈН.МВ.-03/14

Набавка кафе и осталих напитака ѕа кафе кухињу

Јавна набавка мале вредности 1. Позив за достављање понуда у поступку
PDF / DOC
2. Конкурсна документација у поступку
PDF / DOC
3. Обавештење о закљученом уговору
PDF

14.03.2014. године
до 14:00 часова
ЈН.МВ.-07/14

Јавна набавка за услугу банке исплатиоца

Јавна набавка мале вредности 1. Позив за достављање понуда у поступку
PDF / DOC
2. Конкурсна документација у поступку
PDF / DOC
3. Питања и
одговори
PDF
4. Питања и
одговори II
PDF
5. Питања и
одговори III
PDF
6. Обавештење п закљученом уговору
PDF


12.03.2014. године
до 12:00 часова
ЈН.МВ.-06/13

Јавна набавка услуге обављања здравственог систематског прегледа запослених

Јавна набавка мале вредности 1. Позив за подношење понуда
PDF
2. Конкурсна документација
PDF / DOC
3. Обавештење о закљученом уговору
PDF

14.11.2013. године
до 12:00 часова
ЈН. рев 05/13

Услуга обављања ревизије финансијских извештаја Агенције за 2013.

Рестриктивни поступак 1. Позив за подношење пријава ЈН. рев 05-13
PDF
2. Конкурсна документација прва фаза
PDF / DOC
3. Одговор на питање 10.09.2013.
PDF
4. Одлука о признавању квалификације
PDF
5. Конкурсна документација друга фаза
PDF / DOC
6. Обавештење о закљученом уговору - КПМГ
PDF

29.10.2013.
до 12:00