О нама
Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама

Назив Врста поступка Документација Рок за понуде

Набавка услуге електронске базе прописа

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF

2. Обавештење о издавању наруџбенице.
PDF

29.11.2019.
до 15:00

Набавка услуге колективног осигурања запослених

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF

2. Обавештење о закљученом уговору
PDF

28.10.2019.
до 15:00

Набавка услуге превоза (изнајмљивање аутомобила, комбија, минибуса, аутобуса)

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
DOC

2. Обавештење о обустави поступка
PDF

18.10.2019.
до 23:59

Набавка услуге превођења (докумената, консекутивно и симултано превођење)

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF

2. Обавештење о закљученом уговору.
DOC

17.10.2019.
до 14:00

Набавка добара електричних уредјаја за кафе кухињу

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
DOC

2. Обавештење о обустави поступка
PDF

16.10.2019.
до 23:59

Набавка услуге у области безбедности и здравља на раду

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF/ DOC
2. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

26.8.2019.
до 14:00

Набавка услуге унапређења и стандардизације визуелног идентитета Агенције (графички дизајн)

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF/ DOC
2. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

18.6.2019.
до 23:59

Набавка канцеларијских (радних) фотеља

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF/ DOC
2. Обавештење о издатој наруџбеници.
PDF

5.6.2019.
до 23:59

Набавка услуге анализе и праћења медијских објава – press clipping

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF/ DOC
2. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

27.2.2019.
до 14:00

Набавка услуге консултанта у области управљања отпадом

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF

2. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

20.2.2019.
до 12:00

Набавка услуге одржавања телефонске централе

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF

2. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

14.2.2019.
до 12:00