О нама
Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама

Назив Врста поступка Документација Рок за понуде

Набавка услуге колективног осигурања запослених

Поступак на који се не примењује Закон 1. Позив за достављање понуда
PDF
2 Обавештење о спроведеном поступку
PDF

19.10.2020.
до 15:00

Набавка услуге графичког дизајна, припреме и прелома текста за потребе штампања промотивног и информативног материјала

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за достављање понуда
PDF
2. Обавештење о спроведеном поступку
PDF

15.09.2020.
до 23:59

Набавка добара – дигитални фотоапарат

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за достављање понуда
PDF

2.Обавештење о спроведеном поступку
PDF


14.8.2020.
до 15:00

Набавка добара – две преносиве торбе за пружање прве помоћи

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF


2. Обавештење о спроведеном поступку
PDF

15.6.2020.
до 15:00

Набавка услуге – периодичног испитивања услова радне околине (микроклима и осветљеност)

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF

2. Обавештење о закљученом уговору
PDF


12.6.2020.
до 15:00

Набавка добара – клима уређаја

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF


2. Обавештење о издатој наруџбеници
PDF

26.5.2020.
до 12:00

Набавка добара – горива и мазива за службене аутомобилe

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF

2.Обавештење о продужењу рока.
PDF

3.Обавештење о закљученом уговору
PDF

27.5.2020.
до 15:00

Набавка добара - дезинфекционе и заштитне опреме и дезинфекционих средстава

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF


2. Обавештење о закљученом уговору
PDF

6.5.2020.
до 18:00

Набавка услуге одржавања клима-уређаја

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF

2. Обавештење о закљученом уговору – одржавање клима уређаја.
PDF


6.5.2020.
до 12:00

Набавка услуге електронске базе прописа

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF

2. Обавештење о издавању наруџбенице.
PDF

29.11.2019.
до 15:00

Набавка услуге колективног осигурања запослених

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF

2. Обавештење о закљученом уговору
PDF

28.10.2019.
до 15:00

Набавка услуге превоза (изнајмљивање аутомобила, комбија, минибуса, аутобуса)

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
DOC

2. Обавештење о обустави поступка
PDF

18.10.2019.
до 23:59

Набавка услуге превођења (докумената, консекутивно и симултано превођење)

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF

2. Обавештење о закљученом уговору.
DOC

17.10.2019.
до 14:00

Набавка добара електричних уредјаја за кафе кухињу

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
DOC

2. Обавештење о обустави поступка
PDF

16.10.2019.
до 23:59

Набавка услуге у области безбедности и здравља на раду

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF/ DOC
2. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

26.8.2019.
до 14:00

Набавка услуге унапређења и стандардизације визуелног идентитета Агенције (графички дизајн)

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF/ DOC
2. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

18.6.2019.
до 23:59

Набавка канцеларијских (радних) фотеља

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF/ DOC
2. Обавештење о издатој наруџбеници.
PDF

5.6.2019.
до 23:59

Набавка услуге анализе и праћења медијских објава – press clipping

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF/ DOC
2. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

27.2.2019.
до 14:00

Набавка услуге консултанта у области управљања отпадом

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF

2. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

20.2.2019.
до 12:00

Набавка услуге одржавања телефонске централе

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF

2. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

14.2.2019.
до 12:00