О нама
Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама

Назив Врста поступка Документација Рок за понуде

Набавка услуге у области безбедности и здравља на раду

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF/ DOC

26.8.2019.
до 14:00

Набавка услуге унапређења и стандардизације визуелног идентитета Агенције (графички дизајн)

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF/ DOC
2. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

18.6.2019.
до 23:59

Набавка канцеларијских (радних) фотеља

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF/ DOC
2. Обавештење о издатој наруџбеници.
PDF

5.6.2019.
до 23:59

Набавка услуге анализе и праћења медијских објава – press clipping

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF/ DOC
2. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

27.2.2019.
до 14:00

Набавка услуге консултанта у области управљања отпадом

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF

2. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

20.2.2019.
до 12:00

Набавка услуге одржавања телефонске централе

Поступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара) 1. Позив за подношење понуда
PDF

2. Обавештење о закљученом уговору.
PDF

14.2.2019.
до 12:00