Округли сто „Значај система осигурања депозита за стабилност финансијског система Србије", октобар 2019.
Поводом доношења Закона о изменама и допунама Закона о осигурању депозита и у сусрет Светском дану штедње, у среду 30. октобра 2019. године у Народној банци Србије одржан је округли сто под називом „Значај система осигурања депозита за стабилност финансијског система Србије“.

Округли сто организовали су Агенција за осигурање депозита (Агенција), Београдска банкарска академија и Удружење банка Србије уз подршку Народне банке Србије.

У име домаћина скупа, Народне банке Србије, учесницима се обратила вицегувернер Драгана Станић, а уводну реч дали су емеритус проф. др Хасан Ханић, председник Управног одбора Агенције за осигурање депозита и председник Београдске банкарске академије, Владимир Шарић, председник Одбора директора Агенције за осигурање депозита, и Владимир Васић, генерални секретар Удружења банака Србије.

У дискусији су учествовали представници Народне банке Србије, Министарства финансија, Комисије за хартије од вредности, Удружења банака и пословних банака, као и истакнути стручњаци и научници из области финансија. О искуствима у својим јурисдикцијама говорили су и високи представници агенција за осигурање депозита Руске Федерације, Италије и Хрватске.

Учесници су говорили о ефектима измена и допуна Закона о осигурању депозита на стабилност финансијског система и на пословање банака, упоредној пракси и искуствима везаним за унапређење других система осигурања депозита, као и процесу настајања Европског система осигурања депозита (ЕДИС).

Вицегувернер Драгана Станић у свом обраћању нагласила је да су захваљујући добрим економским резултатима и стабилности која траје пуних седам година данас депозити у банкама далеко сигурнији, а моћ државе да их додатно заштити –још већа. Перманентном расту штедње доприноси сталан и евидентан напредак на макроекономском плану, позитивни трендови на тржишту рада, стабилна и ниска инфлација која се већ шест година узастопно креће у просеку око 2%, очувана релативна стабилност девизног курса и стабилан и здрав банкарски сектор који улива додатну сигурност грађанима да су њихова средства у домаћим банкама безбедна. Вицегувернерје посебно истакла да је захваљујући чврстим темељима које је поставила гувернер др Јоргованка Табаковић и Народна банка Србије омогућен рекордан раст динарске штедње у 2018. и првих девет месеци 2019. године и, у сусрет светском дану штедње, подсетила да све анализе Народне банке Србије показују да је динарска штедња и у кратком и у дугом року исплативија од девизне штедње.

Професор др Хасан Ханић навео је у уводној речи да осигурање депозита, које представља основну делатност Агенције, значајно доприноси јачању поверења, а тиме и стабилности банкарског сектора у целини. „Захваљујући високом степену поверења у банкарски систем Србије штедња грађана непрекидно расте, упркос томе што се каматне стопе из године у годину смањују. Такође, захваљујући поверењу у банкарски систем и у стабилност националне валуте степен динаризације привреде наше замље је у сталном порасту.“

Владимир Шарић подсетио је да систем осигурања депозита штити најрањивије категорије депонената и значајно доприноси очувању финансијске стабилности у земљи и нагласио да је, управо у условима финансијске стабилности, измењен законски оквир који уређује домаћи систем осигурања депозита чиме се систем додатно унапређује и усаглашава са правним тековинама Европске уније и међународним стандардима.

„Изменама и допунама Закона о осигурању депозита биће постигнути следећи циљеви: смањење нивоа ризика у пословању банака захваљујући увођењу могућности обрачуна и наплате премије од банака на основу утврђеног нивоа ризика у пословању сваке појединачне банке; праведнији приступ обрачуну премије осигурања депозита због измене основице за обрачун; унапређење положаја и заштите депонената нарочито у поступку спајања и припајања банака на тржишту, што уједно јача поверење депонената и јавности у банкарски систем; већа одрживост финансирања Фонда за осигурање депозита захваљујући повећању циљног износа Фонда и повећање делотворности система осигурања депозита кроз усклађивање са најбољом међународном праксом“, навео је Владимир Шарић.

Владимир Васић је истакао да систем осигурања депозита сасвим извесно позитивно утиче на јачање поверења јавности у банкарски сектор, на спречавање и ублажавање ефеката наступања евентуалних нежељених ситуација на нивоу појединачне банке, али и банкарског система и да доприноси расту штедње у банкарском систему.

“Даље унапређење финансијске стабилности кроз усвојене измене Закона о осигурању депозита видимо пре свега у два института који се овим изменама уводе у систем осигурања депозита, а то су: обрачун премије осигурања депозита и на основну степена ризика пословања банке и дефинисање основице за обрачун премије на ниво висине осигураних износа“ нагласио је Васић.

Систем осигурања депозита у Републици Србији подразумева обавезно осигурање депозита физичких лица, предузетника и микро, малих и средњих правних лица у свим банкама које послују с дозволом за рад Народне банке Србије, сагласно Закону о осигурању депозита.

Средства Фонда за осигурање депозита користе се у случају стечаја или ликвидације банке, када се заштићеним категоријама депонената исплаћује осигурани износ у висини њихових депонованих средстава (рачунајући и камату) до 50.000 евра и у случају реструктурирања банке у складу са Законом о банкама.

Осигурање плаћају искључиво банке, а не депоненти. Све банке су обавезне да осигурају депозите код Агенције за осигурање депозита и да плаћају премију осигурања, а у циљу заштите депозита осигураних катеторија депонената и очувања финансијске стабилности у Републици Србији.


Београд, 30. октобар 2019. године

Погледајте видео-снимак округлог стола.