Објаве
Архива

Именовање директора Агенције за осигурање депозита за потпредседника Европског одбора Међународног удружења осигуравача депозита

Рaднe групe Eврoпскoг рeгиoнaлнoг кoмитeтa Meђунaрoднoг удружeњa oсигурaвaчa дeпoзитa сaстaлe сe у Бeoгрaду

Трећи састанак осигуравача депозита из региона Балкана – потписан Меморандум о разумевању

Обавештење имаоцима акција Железничке штедно-кредитне задруге 1891 о расподели новчаног дела вишка ликвидационе масе.

Позив клијентима брокерско-дилерског друштва ОЛИМПИА ИНВЕСТ а.д. Београд да пријаве потраживања.

Обавештење о преносу портфеља осигурања а.д.о.Таково Крагујевац, у ликвидацији

Решење Привредног суда у Крагујевцу о отварању поступка ликвидације над Таково осигурањем

Обавештење о статусу полиса аутоодговорности и зелене карте Таково осигурања

Обавештење о подношењу захтева за накнаду штете Таково осигурању

Обавештење о покретању ликвидационог поступка над Таково осигурањем а.д.о.

Јавни конкурс за избор кандидата за независне чланове Управног одбора Агенције за осигурање депозита.

Прилог 1 - Образац радне биографије
Прилог 2 - Образац изјаве

16. фебруар 2014.
Универзал банка а.д. Београд

ПОЗИВ клијентима Универзал банке а.д. Београд да пријаве потраживања по основу средстава на динарским наменским рачунима за трговање хартијама од вредности

10. фебруар 2014.
Универзал банка а.д. Београд

ОГЛАС о отварању стечајног поступла над Универзал банком

06. фебруар 2014.
Универзал банка а.д. Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ о начину измиривања обавеза према Универзал банци

06. фебруар 2014.
Универзал банка а.д. Београд

УПУТСТВО за подношење пријаве потраживања Привредном суду у Београду

04. фебруар 2014.
Универзал банка а.д. Београд

ИНФОРМАТОР о исплати осигураног износа депозита

04. фебруар 2014.
Универзал банка а.д. Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ РФПИО о исплати пензија корисницима услуга Универзал банке

04. фебруар 2014.
Универзал банка а.д. Београд

СПИСАК ЕКСПОЗИТЗРА Банке Поштанске штедионице за исплату осигураних износа депозита

03. фебруар 2014.
Универзал банка а.д. Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму почетка исплате депонентима Универзал банке а.д. Београд

03. фебруар 2014.
Универзал банка а.д. Београд

УПУТСТВО за давање овлашћења физичких лица за преузимање осигураних износа

03. фебруар 2014.
Универзал банка а.д. Београд

ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА за правна лица