Осигурање депозита
Стање депозита

2019.

Стање укупних и осигураних депозита на дан 31.3.2019. године

Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 31.3.2019. године износе 2.088,5 милијарди динара (17,7 милијарди евра). Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 31.3.2019. године:

У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 88% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 71% укупних депозита.

Девизни депозити физичких лица чине 84% укупних депозита физичких лица.


На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду јануар-март 2019. године (I квартал 2019. године), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за II квартал 2019. године. Укупна премија за II квартал 2019. године износи 898,7 милиона динара и 18,1 милиона евра (укупно 25,7 милиона евра, прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31.3.2019. године).


Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.


2018.

Стање укупних и осигураних депозита на дан 31.12.2018. године

Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 31.12.2018. године износе 2.041,6 милијарди динара (17,3 милијарди евра). Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 31.12.2018. године:

У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 88% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 69% укупних депозита.

Девизни депозити физичких лица чине 84% укупних депозита физичких лица.


На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду октобар-децембар 2018. године (IV квартал 2018. године), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за I квартал 2019. године. Укупна премија за I квартал 2019. године износи 868,7 милиона динара и 17,5 милиона евра (укупно 24,8 милиона евра, прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31.12.2018. године).


Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.


Стање укупних и осигураних депозита на дан 30.9.2018. године


Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 30.9.2018. године износе 1.934,2 милијарди динара (16,3 милијарди евра).

Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 30.9.2018. године:

У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 89% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 72% укупних депозита. Девизни депозити физичких лица чине 85% укупних депозита физичких лица.


На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду јул-септембар 2018. године (III квартал 2018. године), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за IV квартал 2018. године. Укупна премија за IV квартал 2018. године износи 808,3 милиона динара и 17,2 милиона евра (укупно 24,0 милиона евра, прерачунато по средњем курсу НБС на дан 30.9.2018. године).


Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.


Стање укупних и осигураних депозита на дан 30.6.2018. године


Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 30.6.2018. године износе 1.914,2 милијарди динара (16,2 милијарди евра).

Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 30.6.2018. године:

У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 89% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 72% укупних депозита. Девизни депозити физичких лица чине 86% укупних депозита физичких лица.


На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду април-јун 2018. године (II квартал 2018. године), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за III квартал 2018. године. Укупна премија за III квартал 2018. године износи 771,5 милиона динара и 16,9 милиона евра (укупно 23,4 милиона евра, прерачунато по средњем курсу НБС на дан 30.6.2018. године).


Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.


Стање укупних и осигураних депозита на дан 31.3.2018. године


Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 31.3.2018. године износе 1.855,1 милијарди динара (15,7 милијарди евра).

Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 31.3.2018. године:

У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 88% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 73% укупних депозита.


На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду јануар-март 2018. године (I квартал 2018. године), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за II квартал 2018. године. Прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31.3.2018. године, укупна премија за II квартал 2018. године износи 2.713,9 милиона динара или 22,9 милиона евра.


Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.


2017.

Стање укупних и осигураних депозита на дан 31.12.2017. године


Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 31.12.2017. године износе 1.843,3 милијарди динара (15,6 милијарди евра).

Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 31.12.2017. године:

У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 88% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 72% укупних депозита. Девизни депозити физичких лица чине 87% укупних депозита физичких лица.


На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду октобар-децембар 2017. године (IV квартал 2017. године), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за I квартал 2018. године. Прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31.12.2017. године, укупна премија за I квартал 2018. године износи 2.679,2 милиона динара или 22,6 милиона евра.


Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.


Стање укупних и осигураних депозита на дан 30.9.2017. године


Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 30.9.2017. године износе 1.801,9 милијарди динара (15,1 милијарди евра).

Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 30.9.2017. године

У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 88% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 73% укупних депозита. Девизни депозити физичких лица чине 88% укупних депозита физичких лица.


На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду Јун-Септембар 2017. године (III квартал 2017. године), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за IV квартал 2017. године. Прерачунато по средњем курсу НБС на дан 30.9.2017. године, укупна премија за IV квартал 2017. године износи 2.640,3 милиона динара или 22,1 милиона евра.


Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.


Стање укупних и осигураних депозита на дан 30.6.2017. године


Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 30.6.2017. године износе 1.793,1 милијарди динара (14,8 милијарди евра).

Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 30.6.2017. године

У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 88% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 73% укупних депозита. Девизни депозити физичких лица чине 87% укупних депозита физичких лица.


На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду април, мај, јун 2017. године (II квартал 2017. године), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за III квартал 2017. године. Прерачунато по средњем курсу НБС на дан 30.6.2017. године, укупна премија за III квартал 2017. године износи 2.616,4 милиона динара или 21,7 милиона евра.


Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.


Стање укупних и осигураних депозита на дан 31.3.2017. године

Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 31.3.2017. године износе 1.799,3 милијарди динара (14,5 милијарди евра).

Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 31.3.2017. године

У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 87% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 74% укупних депозита. Девизни депозити физичких лица чине 88% укупних депозита физичких лица.


На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду јануар, фебруар, март 2017. године (I квартал 2017. године), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за II квартал 2017. године. Прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31.3.2017. године, укупна премија за II квартал 2017. године износи 2.637,4 милиона динара или 21,3 милиона евра.


Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.2016.

Стање укупних и осигураних депозита на дан 31.12.2016. године


Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 31.12.2016. године износе 1.799,7 милијарди динара (14,6 милијарди евра).

Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 31.12.2016. године

У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 86% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 73% укупних депозита. Девизни депозити физичких лица чине 87% укупних депозита физичких лица.


На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду октобар, новембар, децембар 2016. године (IV квартал 2016. године), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за I квартал 2017. године. Прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31.12.2016. године, укупна премија за I квартал 2017. године износи 2.598,4 милиона динара или 21,0 милиона евра.


Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.


Стање укупних и осигураних депозита на дан 31.3.2017. године


Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 31.3.2017. године износе 1.799,3 милијарди динара (14,5 милијарди евра).

Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 31.3.2017. године

У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 87% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 74% укупних депозита. Девизни депозити физичких лица чине 88% укупних депозита физичких лица.


На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду јануар, фебруар, март 2017. године (I квартал 2017. године), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за II квартал 2017. године. Прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31.3.2017. године, укупна премија за II квартал 2017. године износи 2.637,4 милиона динара или 21,3 милиона евра.


Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.


2016.


Стање укупних и осигураних депозита на дан 31.12.2016. године


Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 31.12.2016. године износе 1.799,7 милијарди динара (14,6 милијарди евра).

Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 31.12.2016. године

У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 86% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 73% укупних депозита. Девизни депозити физичких лица чине 87% укупних депозита физичких лица.


На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду октобар, новембар, децембар 2016. године (IV квартал 2016. године), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за I квартал 2017. године. Прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31.12.2016. године, укупна премија за I квартал 2017. године износи 2.598,4 милиона динара или 21,0 милиона евра.


Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.


Стање укупних и осигураних депозита на дан 30.9.2016. године


Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 30.9.2016. године износе 1.728,80 милијарди динара (14,02 милијарди евра).

Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 30.9.2016. године

У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 83,38% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 74,12% укупних депозита. Девизни депозити физичких лица чине 88,22% укупних депозита физичких лица.


На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду јул, август и септембар 2016. године (III квартал 2016. год.), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за 4. квартал 2016. године. Прерачунато по средњем курсу НБС на дан 30.9.2016. године, укупна премија за 4. квартал 2016. године износи 2.524,28 милиона динара или 20,47 милиона евра.


Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.


Стање укупних и осигураних депозита на дан 30.6.2016. г


Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 30.6.2016. године износе 1.664,74 милијарди динара (13,50 милијарди евра).

Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 30.6.2016. године

У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 81,74% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 76,51% укупних депозита. Девизни депозити физичких лица чине 88,76% укупних депозита физичких лица.


На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду април, мај, јун 2016. године (ИИ квартал 2016. г.), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за 3. квартал 2016. године. Прерачунато по средњем курсу НБС на дан 30.6.2016. године, укупна премија за 3. квартал 2016. године износи 2.422,41 милиона динара или 19,64 милиона евра.


Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.Стање укупних и осигураних депозита на дан 31.3.2016.г


Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 31.3.2016. године износили су 1.611,64 милијарди динара (13,11 милијарди евра).

Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 31.3.2016. године

У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 79,78% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 77,05% укупних депозита. Девизни депозити физичких лица чине 89,02% укупних депозита физичких лица.


На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду јануар, фебруар, март 2016. године (I квартал 2016.г.), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за 2. квартал 2016. године. Прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31.3.2016. године, укупна премија за 2. квартал 2016. године износи 2.372,04 милиона динара или 19,30 милиона евра.


Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.


2015.


Стање укупних и осигураних депозита на дан 31.12.2015.г

Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 31.12.2015. године износили су 1.603,32 милијарди динара (13,18 милијарди евра).

Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 31.12.2015. године:

У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 79,14% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 75,94% укупних депозита. Девизни депозити физичких лица чине 89,0% укупних депозита физичких лица.


На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду октобар, новембар, децембар 2015. године (IV квартал 2015. г.), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за 1. квартал 2016. године. Прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31.12.2015.године, укупна премија за 1. квартал 2016. године износи 2.324,31 милиона динара или 19,11 милиона евра.


Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.

Стање укупних и осигураних депозита на дан 30.9.2015.г

Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 30.9.2015. године износили су 1.545,8 милијарди динара (12,9 милијарди евра).

Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 30.9.2015. године:

У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 81,93% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 77,29% укупних депозита. Девизни депозити физичких лица чине 90,0% укупних депозита физичких лица.


На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду јул, август, септембар 2015. године (III квартал 2015.г.), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за 4. квартал 2015. године. Прерачунато по средњем курсу НБС на дан 30.9.2015.године, укупна премија за 4.квартал 2015. године износи 1.506,8 милиона динара или 12,6 милиона евра.


Сагласно Одлуци о обрачуну и наплати ванредне премије осигурања депозита за 2015. годину (“Службени гласник РС” бр.12/14 од 03.02.2014.године), Агенција за осигурање депозита је извршила обрачун и наплату ванредне премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица, на основу стања депозита у периоду јул, август, септембар 2015. године за 4. квартал 2015.године. Прерачунато по средњем курсу НБС на дан 30.9.2015.године, укупна ванредна премија за 4. квартал 2015. године износи 753,4  милиона динара или 6,3 милиона евра.


Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.


Стање укупних и осигураних депозита на дан 30.6.2015.г

Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 30.6.2015. године износили су 1.546,10 милијарди динара (12,82 милијарди евра).

Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 30.6.2015. године:

У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 82,70% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 78,44% укупних депозита. Девизни депозити физичких лица чине 90,67% укупних депозита физичких лица.

На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду април, мај, јун 2015. године (II квартал 2015.г.), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за 3. квартал 2015. године. Прерачунато по средњем курсу НБС на дан 30.6.2015.године, укупна премија за 3.квартал 2015. године износи 1.499,40 милиона динара или 12,43 милиона евра.

Сагласно Одлуци о обрачуну и наплати ванредне премије осигурања депозита за 2015. годину ("Службени гласник РС" бр.12/14 од 03.02.2014.године), Агенција за осигурање депозита је извршила обрачун и наплату ванредне премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица, на основу стања депозита у периоду април, мај, јун 2015. године за 3. квартал 2015.године. Прерачунато по средњем курсу НБС на дан 30.6.2015.године, укупна ванредна премија за 3. квартал 2015. године износи 749,70 милиона динара или 6,22 милиона евра.

Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.


Стање укупних и осигураних депозита на дан 31.3.2015.г

Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 31.3.2015. године износили су 1.507,60 милијарди динара (12,54 милијарди евра).

Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 31.3.2015. године:

У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 82,95% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 79,33% укупних депозита. Девизни депозити физичких лица чине 91,19% укупних депозита физичких лица.

На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду јануар, фебруар, март 2015. године (I квартал 2015.г.), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за 2. квартал 2015. године. Прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31.3.2015.године, укупна премија за 2.квартал 2015. године износи 1.498,90 милиона динара или 12,47 милиона евра.

Сагласно Одлуци о обрачуну и наплати ванредне премије осигурања депозита за 2015. годину (“Службени гласник РС” бр.12/14 од 03.02.2014.године), Агенција за осигурање депозита је извршила обрачун и наплату ванредне премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица, на основу стања депозита у периоду јануар, фебруар, март 2015. године за 2. квартал 2015.године. Прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31.3.2015.године, укупна ванредна премија за 2. квартал 2015. године износи 749,45 милиона динара или 6,23 милиона евра.

Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.


Arhiva: 2015. | 2014. | 2013. | 2012. | 2011.