Огласи
Архива огласа

2017.

08. новембар 2017.

Обавештење о продаји непокретности чији су идедеални сувласници 4/10 Југобанка а.д. Београд у стечају и 6/10 Јубанка а.д. Београд јавним надметањем-лицитацијом (шифра лицитације: л-3/17)

Документ


12. октобар 2017.

Обавештење о одлагању продаје непокретности Таково осигурања у ликвидацији

Документ


20. септембар 2017.

Оглас за продају непокретности Универзал банке у стечају, Таково осигурања у ликвидацији, СИМ осигурања у стечају, Југобанке у стечају и Беобанке у стечају јавним надметањем - лицитацијом (шифра лицитације: Л-1/17)

Документ


28. јул 2017.

Јавни позив за достављање изјава о заинтересованости – консултант за ревизију ИТ система

Документ


28. јун 2017.

Оглас за издавање у закуп пословног простора у Београду, Нишу и Ваљеву (Нова Агробанка у стечају)

Документ


12. јун 2017.

Позив акционарима МБ банке а.д. Ниш у ликвидацији да доставе инструкције за исплату ликвидационог вишка

Документ


23. фебруар 2017.

Позив Министарства финансија – Управе за јавни дуг Републике Србије за пријаву потраживања по основу девизне штедње

Документ


25. јануар 2017.

Оглас за продају удела Таково осигурања адо у ликвидацији у Телевизији Канал 9, Крагујевац

Документ


10. јануар 2017.

Позив повериоцима Инвестбанке а.д. Београд у стечају да доставе инструкције за исплату

Документ


2016.

05. децембaр 2016.

Poziv za dostavljanje izjava o zainteresovanosti – pravni konsultant (ref. br. 2A.3.1.2)

Документ


`

23. новембар 2016.

Позив повериоцима првог исплатног реда Лозничке банке у стечају за доставу инструкција за пренос средстава

PDF

Образац инструкција за пренос средстава

WORD


19. октобар 2016.

Позив за достављање изјава о заинтересованости – индивидуални консултант за управљање имовином (реф.бр. 2.а.1.1.1. И 2.а.1.1.2)

Документ


19. октобар 2016.

Позив за достављање изјава о заинтересованости – индивидуални консултант за подршку развоју система контроле и надзора у Агенцији за осигурање депозита (реф.бр. 2.а.1.5)

Документ


10. октобар 2016.

Позив за достављање изјава о заинтересованости – домаћа консултантска кућа за процену наплативости потраживања и средстава обезбеђења (реф.бр. 2 А.3.17)

Документ


10. август 2016.

Позив за достављање изјава о заинтересованости за позицију виши финансијски аналитичар (Пројекат јачања система за осигурање депозита)

Документ

`

10. август 2016.

Позив за достављање изјава о заинтересованости за позицију правни консултант (Пројекат јачања система за осигурање депозита)

Документ

22. јун. 2016.

Оглас за тендерску продају покретне имовине Универзал банке у стечају (шифра тендера: Т-П-01/16).

Документ

17. јун. 2016.

Јавни конкурс за избор независног члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита

Документ
Образац радне биографије
Образац изјаве

14. јун. 2016.

Оглас за продају удела Астра банке а.д. Београд, у стечају у Yunet International д.о.о. Београд

Документ
Дескриптивни документ

22. jun. 2016.

Оглас за тендерску продају покретне имовине Универзал банке у стечају (шифра тендера: Т-П-01/16).

Документ

17. јун. 2016.

Јавни конкурс за избор независног члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита

Документ
Образац радне биографије
Образац изјаве

14. јун. 2016.

Оглас за продају удела Астра банке а.д. Београд, у стечају у Yunet International д.о.о. Београд

Документ
Дескриптивни документ

07. јун. 2016.

Јавни конкурс за избор два директора – члана Одбора директора Агенције за осигурање депозита

Документ
Образац радне биографије
Образац изјаве

10. maj 2016.

Оглас за продају удела у АТТЦ „Плава тачка“ д.о.о. Ада у власништву „Плава тачка осигурање“ а.д. Београд у ликвидацији

Документ

10. maj 2016.

Oглaс зa тeндeрсkу прoдajу нeпokрeтнoсти у влaсништву Рaзвojнe бaнke Вojвoдинe у стeчajу, Koсoвсke бaнke у стeчajу, Приврeднe бaнke Бeoгрaд у стeчajу, MБ Униoн бaнke у стeчajу, Aгрoбaнke у стeчajу, Бoрсke бaнke у стeчajу, Нoвe Aгрoбaнke у стeчajу, Jугoбaнke у стeчajу и Бeoбaнke у стeчajу (шифрa тeндeрa T-Н-06/16).

Документ

19. април 2016.

Оглас за продају непокретности у власништву Нове Агробанке а.д. Београд, у стечају јавним надметањем-лицитацијом (шифра лицитације: Л-Н-03/16)

Документ

06. април 2016.

Оглас за продају непокретности у власништву Универзал банке а.д. Београд у стечају, Агробанке а.д. Београд у стечају и Сим осигурања а.д. Београд у стечају јавним надметањем/лицитацијом (шифра лицитације: Л-Н-02/16)

Документ

28. март 2016.

Оглас за тендерску продају непокретне имовине Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад, у стечају (шифра тендера: Т-Н-05/16).

Документ

28. март 2016.

Оглас за тендерску продају имовине Беобанке а.д. Београд, у стечају – Нова Ливница (шифра тендера: Т-Н-04/16)

Документ


10. мај 2016.

Оглас за продају удела у АТТЦ „Плава тачка“ д.о.о. Ада у власништву „Плава тачка осигурање“ а.д. Београд у ликвидацији

Документ


10. мај 2016.

Оглас за тендерску продају непокретности у власништву Развојне банке Војводине у стечају, Косовске банке у стечају, Привредне банке Београд у стечају, МБ Унион банке у стечају, Агробанке у стечају, Борске банке у стечају, Нове Агробанке у стечају, Југобанке у стечају и Беобанке у стечају (шифра тендера Т-Н-06/16).

Документ


19. април 2016.

Оглас за продају непокретности у власништву Нове Агробанке а.д. Београд, у стечају јавним надметањем-лицитацијом (шифра лицитације: Л-Н-03/16)

Документ


06. април 2016.

Оглас за продају непокретности у власништву Универзал банке а.д. Београд у стечају, Агробанке а.д. Београд у стечају и Сим осигурања а.д. Београд у стечају јавним надметањем/лицитацијом (шифра лицитације: Л-Н-02/16)

Документ


28. март 2016.

Оглас за тендерску продају непокретне имовине Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад, у стечају (шифра тендера: Т-Н-05/16).

Документ


28. март 2016.

Оглас за тендерску продају имовине Беобанке а.д. Београд, у стечају – Нова Ливница (шифра тендера: Т-Н-04/16).

Документ


14. март 2016.

Јавни позив за подношење пријава у поступку за избор банке исплатиоца

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ИЗБОРА БАНКЕ ИСПЛАТИОЦА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ИЗБОРА БАНКЕ ИСПЛАТИОЦА

2. март 2016.

Оглас за тендерску продају непокретности Развојне банке Војводине у стечају, Привредне банке Београд у стечају, Агробанке у стечају, Борске банке у стечају, Нове Агробанке у стечају и Југобанке у стечају (шифра тендера: Т-Н-03/16).

Документ

2. март 2016.

Оглас за тендерску продају непокретности у сувласништву и покретне имовине у власништву Астра банке у стечају (шифра тендера: Т-Н-02-16).

Документ

1. март 2016.

Оглас за продају непокретности Развојне банке Војводине у стечају, Борске банке у стечају и Привредне банке у стечају јавним надметањем – лицитацијом (шифра лицитације: Л-Н-01/16).

Документ

 

02. фебруар 2016.

Оглас за тендерску продају имовине Косовске банке у стечају, Привредне банке Београд у стечају и МБ Унион банке у стечају (шифра тендера: Т-Н-01/16).

Документ

12. јануар 2016.

Оглас за продају удела "Плава тачка осигурања" а.д. Београд, у ликвидацији у АТТЦ "Плава тачка" д.о.о. Ада

Документ

Архивa огласа 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011.