Огласи
Архива огласа

2018.

5. март 2018.

Оглас за продају непокретности Универзал банке Београд у стечају непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда (шифра продаје: Н-1/18).

Документ


22. фебруар 2018.

Позив повериоцима Инвестбанке у стечају за достављање инструкција за другу делимичну исплату признатих потраживања

ДокументАрхивa огласа 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011.