Огласи
Актуелни огласи

10. јануар 2020.

Оглас за продају имовине Југобанке а.д. Београд у стечају јавним прикупљањем понуда - тендером са побољшањем (шифра тендера: T-01/20)

Документ


10. јануар 2020.

Оглас за продају имовине ПБ Агробанке а.д. Београд у стечају непосредном погодбом уз достављање писаних понуда (шифра продаје: Н-1/20)

Документ


27. децембар 2019.

Оглас за продају непокретне имовине Универзал банке у стечају јавним прикупљањем понуда – тендером с побољшањем (шифра тендера: Т-20/19)

Документ


20. децембар 2019.

Позив повериоцима Борске банке у стечају да доставе инструкције за исплату.

Документ

13. децембар 2019.

Обавештење о измени огласа о продаји имовине Југобанке у стечају (шифра тендера: Т-16/19).

Документ


09. децембар 2019.

Обавештење о измени огласа о продаји имовине Југобанке у стечају (шифра тендера: Т-16/19).

Документ


Архивa огласа 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011.