Огласи
Актуелни огласи

28. јун 2017.

Оглас за издавање у закуп пословног простора у Београду, Нишу и Ваљеву (Нова Агробанка у стечају)

Документ


12. јун 2017.

Позив акционарима МБ банке а.д. Ниш у ликвидацији да доставе инструкције за исплату ликвидационог вишка

Документ


23. фебруар 2017.

Позив Министарства финансија – Управе за јавни дуг Републике Србије за пријаву потраживања по основу девизне штедње

Документ


25. јануар 2017.

Оглас за продају удела Таково осигурања адо у ликвидацији у Телевизији Канал 9, Крагујевац

Документ


10. јануар 2017.

Позив повериоцима Инвестбанке а.д. Београд у стечају да доставе инструкције за исплату

ДокументАрхивa огласа 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011.