Огласи
Актуелни огласи

22. децембар 2017.

Оглас за продају непокретности Развојне банке Војводине у стечају (шифра тендера: Т-2/17)

Документ


19. децембар 2017.

Обавештење о одлагању тендерске продаје непокретности Косовске банке д.д. Београд у стечају (Т-1/17)

Документ


30. новембар 2017.

Акционарско друштво за осигурање "Таково" Kрагујевац у ликвидацији објављује ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА за вршење услуга процене насталих непријављених штета.

Оглас Политика

Документ


08. новембар 2017.

Обавештење о продаји непокретности јавним прикупљањем понуда-тендером (шифра тендера: т-1/17)

Документ


08. новембар 2017.

Обавештење о продаји непокретности јавним надметањем-лицитацијом (шифра лицитације: л-2/17)

Документ


08. новембар 2017.

Обавештење о продаји непокретности чији су идедеални сувласници 4/10 Југобанка а.д. Београд у стечају и 6/10 Јубанка а.д. Београд јавним надметањем-лицитацијом (шифра лицитације: л-3/17)

ДокументАрхивa огласа 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011.