Огласи
Актуелни огласи

26. јун 2020.

Оглас за продају непокретности Универзал банке у стечају непосредном погодбом с побољшањем (шифра продаје: Н-5/20)

Документ


24.јун 2020.

Оглас за продају покретне имовине у власништву Привредне банке Београд у стечају непосредном погодбом (шифра продаје: Н-ПББ)

Документ


19.јун 2020.

Оглас за продају имовине у власништву Југобанке а.д. Београд у стечају (шифра продаје: Н-Југобанка)

Документ


18.јун 2020.

Оглас за продају имовине у власништву Стечајне масе а.д. за осигурање Империал (шифра продаје: Н-ИМПЕРИАЛ)

Документ


16. јун 2020.

Јавни позив за подношење пријава о поступку за избор банке исплатиоца.

Преузмите јавни позив

Преузмите тендерску документацију


12. јун 2020.

Оглас за продају непокретности Универзал банке у стечају јавним прикупљањем понуда – тендером без побољшања (шифра тендера: Т-5/20)

Документ


01.јун 2020.

Оглас за продају имовине у власништву Универзал банке а.д. Београд у стечају (шифра продаје: Н-УББ)

Документ


Огласи - актуелни 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011.