Огласи
Актуелни огласи

29. март 2020.

Јавни конкурс за избор једног кандидата за независног члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

Прилог 1 – Образац радне биографије

Прилог 2 – Образац изјаве


20. март 2020.

Обавештење о обустави поступака продаје имовине банака у стечају (шифре: Т-3/20, Н-4/20 и Т-4/20).

Документ


18. март 2020.

Обавештење о обустављању поступка за избор једног кандидата за члана Управног одбора Агенције

Документ


13. март 2020.

Оглас за продају покретне и непокретне имовине Нове Агробанке у стечају тендером с побољшањем (шифра тендера: Т-4/20)

Документ


07. март 2020.

Јавни конкурс за избор једног директора – члана Одбора директора Агенције за осигурање депозита.

Документ

Прилог 1 – Образац радне биографије

Прилог 2 – Образац изјаве


6. март 2020.

Оглас за продају имовине Југобанке а.д. Београд у стечају непосредном погодбом са побољшањем (шифра продаје: Н-4/20))

Документ


Архивa огласа 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011.