Огласи
Актуелни огласи

08. новембар 2017.

Обавештење о продаји непокретности јавним прикупљањем понуда-тендером (шифра тендера: т-1/17)

Документ


08. новембар 2017.

Обавештење о продаји непокретности јавним надметањем-лицитацијом (шифра лицитације: л-2/17)

Документ


08. новембар 2017.

Обавештење о продаји непокретности чији су идедеални сувласници 4/10 Југобанка а.д. Београд у стечају и 6/10 Јубанка а.д. Београд јавним надметањем-лицитацијом (шифра лицитације: л-3/17)

Документ


12. октобар 2017.

Обавештење о одлагању продаје непокретности Таково осигурања у ликвидацији

Документ


20. септембар 2017.

Оглас за продају непокретности Универзал банке у стечају, Таково осигурања у ликвидацији, СИМ осигурања у стечају, Југобанке у стечају и Беобанке у стечају јавним надметањем - лицитацијом (шифра лицитације: Л-1/17)

ДокументАрхивa огласа 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011.