Пријем поште и рад писарнице Агенције током ванредног стањаПисарница Агенције за осигурање депозита (Кнез Михаилова 2, Београд), у складу с мерама које су донели органи Републике Србије у циљу очувања живота и здравља људи, од 23.3.2020. године примаће пошту/писмена:


уторком од 10 до 12 часова и
четвртком од 10 до 12 часова.

Изузетно, радно време Писарнице од среде 8.4. до петка 10.4.2020. године је од 7:30 до 15:30 часова.

Препоручује се да се сва пошта/писмена Агенцији упућују (препорученом) поштом, а у случају да је нужна и неопходна предаја на писарници, молимо да се сва лица која непосредно достављају пошту/писмена придржавају мера и препорука Владе Републике Србије у циљу спречавања заразе изазване вирусом COVID-19.