Продаја капитала
Друштва за осигурање са друштвеним капиталом

На тржишту осигурања у Републици Србији на дан 31. децембар 2014. године послују следећа друштва за осигурање са друштвеним односно државним капиталом:

Друштво за осигурање Друштвени капитал (%) Државни капитал (%)
Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд 51,8577 45,2982
Дунав РЕ а.д.о. 4,6033
Триглав осигурање а.д.о. Београд 0,1891