Продаја капитала
Окончани поступци продаје капитала банака

Чачанска банка а.д. Чачак

 • Јавни позив објављен дана 25. новембра 2013. године
 • Предмет продаје: 76,74% акционарског капитала Чачанске банке у власништву Републике Србије, Европске банке за обнову и развој, Међународне финансијске корпорације и Београдске банке а.д. Београд у стечају
 • Изјаве о заинтересованости поднете од стране три потенцијална понуђача
 • Прворангирани понуђач: Тüркиyе Халк Банкаси А.Ş.
 • Уговор о купопродаји акција Чачанске банке је потписан са Тüркиyе Халк Банкаси А.Ş.дана 20. марта 2015. године
 • Цена за акције које су биле предмет продаје је износила 10,1 милиона евра
 • Трансакција је извршена 27. маја 2015. године.
 • Финансијски саветник: Ернст&Yоунг д.о.о. Београд

Јубанка а.д. Београд

 • Јавни позив за достављање изјава о заинтересованости објављен 28. маја 2004. године
 • Предмет продаје 88,64% акција Јубанке
 • Изјаве о заинтересованости: три потенцијална понуђача су поднела Изјаве о заинтересованости што је услов за учешће у процесу тендерске продаје. Сва три понуђача су обавила финансијски и правни преглед банке (due diligence).
 • Прворангирани понуђач: AlphaBank из Грчке
 • Уговор о куповини и продаји акција Јубанке потписан са AlphaBank дана 26. јануара 2005. године
 • Цена за акције које биле предмет продаје је износила 152 милиона евра
 • Трансакција извршена 3. фебруара 2005. године
 • Финансијски саветник: BNP Paribas

Новосадска банка а.д. Нови Сад

 • Јавни позив објављен 24. септембра 2004. године
 • Предмет продаје82,98% капитала Новосадске банке
 • Изјаве о заинтересованости: шест потенцијалних понуђача доставило изјаве о заинтересованости, од којих су три извршила правни и финансијски преглед банке
 • Прворангирани понуђач: Erste Bank из Аустрије
 • Уговор о куповини и продаји акција Новосадске банке у власништву државе потписан са Erste Bank дана 15. јула 2005. године
 • Цена за акције које су биле предмет понуде је износила 73 милиона евра
 • Трансакција извршена 9. августа 2005. године
 • Финансијски саветник: BNP Paribas

Continental банка а.д. Нови Сад

 • Јавни позив објављен 24. септембра 2004. године
 • Предмет продаје 98,43% акционарског капитала Continental банке
 • Изјаве о заинтересованости: четири потенцијална купца су доставила изјаве о заинтересованости, од којих су два понуђача извршила правни и финансијски преглед банке
 • Прворангирани понуђач: Novа Ljubljanskа Bankа из Словеније
 • Уговор о куповини и продаји акција Continental банке је потписанса Novом Ljubljanskом Bankом дана 6. јула 2005. године
 • Цена за акције које су биле предмет понуде је износила 49,5 милиона евра
 • Трансакција извршена 31. јула 2005. године
 • Финансијски саветник: BNP Paribas.

Нишка банка а.д. Ниш

 • Јавни позив објављен 31. јануара 2005. године
 • Предмет продаје 89,4% акционарског капитала Нишке банке
 • Изјаве о заинтересованости: достављене од стране четири потенцијална понуђача.
 • Прворангирани понуђач: OTP Bank из Мађарске
 • Уговор о куповини и продаји акција Нишке банке потписан са OTP Bank из Мађарске дана 23. децембра 2005. године
 • Цена за акције које су биле предмет продаје је износила 14,2 милиона евра.
 • Трансакција извршена 7. марта 2006. године
 • OTPBank се обавезала да инвестира додатних 20 милиона евра у Нишку банку
 • Финансијски саветник: ING

Војвођанска банка а.д. Нови Сад

 • Јавни позив објављен 30. септембра 2005. године
 • Предмет продаје: 99.44% акционарског капитала Војвођанске банке
 • Изјаве о заинтересованости: једанаест стратешких инвеститора је поднело изјаву о заинтересованости за учешће у поступку
 • Прворангирани понуђач: NationalbankofGreece из Грчке (NBG).
 • Уговора о купопродаји акција Војвођанске банке потписан са NationalbankofGreece дана 12. септембра 2006. године
 • Цена за акције које су биле предмет продаје је износила 385 милиона евра.Према условима из Уговора, на дан извршења купац је уплатио 360 милиона евра на рачун Републике Србије, остатак од 25 милиона евра је био задржан на привременом депозитном рачуну у периоду од 18 месеци од дана потписивања Уговора. Ослобађање тих средстава Републици Србији зависило је од нивоа наплате потпуно резервисаних кредита у кредитном портфељу банке.Од овог износа уплаћено је 9 милиона евра на рачун Републике Србије.
 • Трансакција је извршена дана 11. децембра 2006. године.
 • Купац је потписао и Уговор о кредиту са Фондом за развој Републике Србије у износу од 25 милиона евра на период од седам година, по тржишној каматној стопи. Купац се обавезао и на додатне инвестиције у износу од 40 милиона евра у наредне три године.
 • Финансијски саветник: Nomura International plc.

Панонска банка а.д. Нови Сад

 • Јавни позив објављен дана 28. октобра 2005. године
 • Предмет продаје: 87,39% акционарског капитала Панонске банке
 • Изјаве о заинтересованости поднете од стране десет потенцијалних понуђача
 • Прворангирани понуђач:Sanpaolo IMI из Италије
 • Уговор о купопродаји акција Панонске банке је потписан са Sanpaolo IMI из Италије дана 28. јула 2006. године
 • Цена за акције које су биле предмет продаје је износила 122 милиона евра
 • Трансакција је извршена 24. новембра 2006. године.
 • Купац се обавезао и на додатне инвестиције у Панонску банку у износу од 11 милиона евра у наредне три године од дана потписивања Уговора.
 • Финансијски саветник: ING.