Продаја капитала
Окончани поступци продаје капитала у друштава за осигурање

Друштво за осигурање и реосигурање ДДОР Нови Сад, Нови Сад (ДДОР)

  • Предмет продаје 83,32% акционарског капитала ДДОР
  • Прворангирани понуђач: Fondiaria SAIS.p.A
  • Дана 30. новембра 2007. године, потписан је Уговор о продаји и куповини акција ДДОР Нови Сад а.д.о. између Агенције за осигурање депозита, која је заступала продавце (друштвени капитал, Фонд за развој Републике Србије, и приватне акционаре - Беопубликум а.д. Београд, М&A Публикум д.о.о. Београд, Максима Холдинг д.д. Љубљана и Мандат д.о.о. Београд), и Fondiaria SAI S.p.A, као купца.
  • Купопродајна цена је износила 220 милиона ЕУР
  • Приликом извршења трансакције, дана 31. јануара 2008. године, продавцима је исплаћено 80% купопродајне цене, а остатак је исплаћен 1. јуна 2009. године, а у складу са потписаним Уговором.
  • Потписан је и Уговор о продаји и куповини придружених акција ДДОР Нови Сад а.д.о, између истих страна потписница, с тим да су предмет ове продаје биле акције мањинских акционара који су своје акције придружили већинском пакету акција, и овластили Агенцију да их заступа у поменутом поступку.
  • Финансијски саветник: BNPParibas.