Квартални извештаји
Квартални извештаји о стању стечајне/ликвидационе масе и току поступкаУ складу са чланом 16. Закона о стечају И ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Службени гласник РС",бр. 14/2015), Агенција за осигурање депозита, у функцији стечајног, односно ликвидационог управника банака или друштава за осигурање, дужна је да извештај о стању стечајне/ликвидационе масе И току поступка квартално ажурира и објављује на својој интернет презентацији. У циљу једнообразног сачињавања извештаја, Управни одбор Агенције донео је

Упутство за израду кварталног извештаја стечајне/ликвидационе масе дужника и току поступка,

у складу с којим се сачињавају квартални извештаји правних лица у стечају/ликвидацији у надлежности Агенције.

2019. година

2018. година

2017. година

2016. година

2015. година