Стечај и ликвидација
Окончани стечајни и ликвидациони поступци

Окончани стечајни и ликвидациони поступци

Банке

 1. Комбанка а.д. Београд, у стечају
 2. Монтекс банка а.д. Београд, у стечају
 3. АИК банка а.д. Сента, у стечају
 4. YU EKI банка а.д. Београд, у стечају
 5. Српска комерцијална банка а.д. Ниш, у ликвидацији
 6. Gold Internacional банка а.д. Београд, у стечају
 7. Ваљевска банка а.д. Ваљево, у стечају
 8. Контрол банка а.д. Београд, у стечају
 9. BC BANK CREDIT a.d. Београд, у стечају
 10. Шабачка банка а.д. Шабац, у стечају
 11. Стечајна маса ББ Славија банке а.д. Београд
 12. Привредна банка а.д. Нови Сад, у стечају
 13. Београдска банка Лозничка банка а.д. Лозница, у стечају
 14. Кредитно-експортна банка а.д. Београд, у ликвидацији

Друштва за осигурање

 1. Плава тачка-СЛО а.д.о. Београд, у ликвидацији
 2. Агроосигурање а.д.о. Београд, у стечају
 3. Аутонена а.д.о. Београд, у ликвидацији
 4. Космет а.д.о. Београд, у стечају
 5. Осигурање Плус а.д.о. Београд, у ликвидацији
 6. Динара осигурање а.д.о. Београд, у стечају
 7. Стрела осигурање а.д.о. Ваљево, у стечају
 8. Екос осигурање а.д.о. Београд, у стечају
 9. Либертас а.д.о. Београд, у ликвидацији
 10. Топ-Ган а.д.о. Чачак, у ликвидацији
 11. Морава осигурање а.д.о. Београд, у ликвидацији
 12. Балкан осигурање а.д.о. Београд, у стечају

Остале финансијске организације

 1. Земљорадничка штедно кредитна задруга АГРО КАСА а.д. Београд, у ликвидацији
 2. Штедно-кредитна организација Денариус а.д. Београд, у стечају
 3. Штедно-кредитна организација АИК ВРАЊЕ а.д. Врање, у ликвидацији
 4. Штедно-кредитна задруга самосталних привредника Србије а.д. Београд, у стечају
 5. Diners Club International Belgrade д.о.о. Београд, у стечају


Поступци који се настављају над делом стечајне/ликвидационе масе

Банке

 1. ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
 2. МБ банка а.д. Ниш, у ликвидацији

Друштва за осигурање

 1. Плава тачка а.д.о. Београд, у ликвидацији
 2. Империал а.д.о. Београд, у стечају

Окончани стечајни и ликвидациони поступци

Банке

 1. Комбанка а.д. Београд, у стечају

 2. Година отварања поступка: 1996. (ликвидациони поступак), 2007. (стечајни поступак)
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2008.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: V-Ст-57/2007

 3. Монтекс банка а.д. Београд, у стечају

 4. Година отварања поступка: 1998. (ликвидациони поступак), 2007. (стечајни поступак)
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2009.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: V-Ст-63/2007

 5. АИК банка а.д. Сента, у стечају

 6. Година отварања поступка: 2000. (ликвидациони поступак), 2008. (стечајни поступак)
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2009.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
  Број предмета: Ст-2/2008

 7. YU EKI банка а.д. Београд, у стечају

 8. Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2009. (стечајни поступак)
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2009.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: V-Ст-2/09

 9. Српска комерцијална банка а.д. Ниш, у ликвидацији

 10. Година отварања поступка: 2002. (ликвидациони поступак), 2004. (стечајни поступак), 2007. (ликвидациони поступак)
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2009.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
  Број предмета:I.L.46/2002

 11. Gold Internacional bank а.д. Београд, у стечају

 12. Година отварања поступка: 1998. (ликвидациони поступак), 2008. (стечајни поступак)
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2013.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: В-Ст-92/08

 13. Ваљевска банка а.д. Ваљево, у стечају

 14. Година отварања поступка: 2004.
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2014.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Број предмета: Ст.бр. 589/04

 15. Контрол банка а.д. Београд, у стечају

 16. Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2007. (стечајни поступак)
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2014.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: V Ст. 11/07

 17. BC BANK CREDIT а.д. Београд, у стечају

 18. Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2008. (стечајни поступак)
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2015.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: XII-Ст-26/08

 19. Шабачка банка а.д. Шабац, у стечају

 20. Година отварања поступка: 2015.
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2015.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Број предмета: Ст 11/10

 21. Стечајна маса ББ Славија банке а.д. Београд

 22. Година отварања поступка: 2010.
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2015.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 2 Ст 242/2010

 23. Привредна банка а.д. Нови Сад, у стечају

 24. Година отварања поступка: 2001.
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2011.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Број предмета: 2. ст. 3/2010

 25. Београдска банка Лозничка банка а.д. Лозница, у стечају

 26. Година отварања поступка: 2015.
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2017.
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Број предмета: 10/2010
 27. Кредитно-експортна банка а.д. Београд, у ликвидацији

 28. Година отварања поступка: 2006.
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2018.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 3. L. 9/2010

Друштва за осигурање

 1. Плава тачка-СЛО а.д.о.Београд, у ликвидацији

 2. Година отварања поступка: 2005.
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2005.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: VI L.бр.875/04

 3. Агроосигурање а.д.о. Београд, у стечају

 4. Година отварања поступка: 2004.
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2006.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: VIII-L-904/04

 5. Аутонена а.д.о. Београд, у ликвидацији

 6. Година отварања поступка: 2005.
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2007.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: VI-L-26/05

 7. Космет а.д.о. Београд, у стечају

 8. Година отварања поступка: 2004. (ликвидациони поступак), 2007. (стечајни поступак)
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2008.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: I Ст 52/2007

 9. Осигурање Плус а.д.о. Београд, у ликвидацији

 10. Година отварања поступка: 2005.
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2007.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: VIII-L-9/06

 11. Динара осигурање а.д.о. Београд, у стечају

 12. Година отварања поступка: 2004. (ликвидациони поступак), 2007. (стечајни поступак)
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2013.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: XIII-L-907/04 (ликвидациони поступак), XIII-Ст.49/07 (стечајни поступак)

 13. Стрела осигурање а.д.о. Ваљево, у стечају

 14. Година отварања поступка: 2005. (ликвидациони поступак), 2007. (стечајни поступак)
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2016.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Број предмета: L.бр. 23/2005 (ликвидациони поступак), Ст.бр. 3/07 (стечајни поступак)

 15. Екос осигурање а.д.о. Београд, у стечају

 16. Година отварања поступка: 2005.
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2017.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета:XIII L 19/15 (ликвидациони поступак), XIII Ст 218/05 (стечајни поступак)

 17. Либертас а.д.о. Београд, у ликвидацији

 18. Година отварања поступка: 2004.
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2007.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: VI-L-903/04

 19. Топ-Ган а.д.о. Чачак, у ликвидацији

 20. Година отварања поступка: 2005.
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2007.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: Л-14/05

 21. Морава осигурање а.д.о. Београд, у ликвидацији

 22. Година отварања поступка: 2008.
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2017.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 4. L. 1/2016

 23. Балкан осигурање а.д.о. Београд, у стечају

 24. Година отварања поступка: 2005.
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2018
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 1. Ст-102/10

Остале финансијске организације

 1. Земљорадничка штедно кредитна задруга АГРО КАСА а.д. Београд, у ликвидацији

 2. Година отварања поступка: 2007.
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2007.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

 3. Штедно-кредитна организација Денариус а.д. Београд, у стечају

 4. Година отварања поступка: 2007.
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2015.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 1. Ст. 119/2010

 5. Штедно-кредитна организација АИК ВРАЊЕ а.д. Врање, у ликвидацији

 6. Година отварања поступка: 2009.
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2014.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Број предмета: L.1/2010

 7. Штедно-кредитна задруга самосталних привредника Србије а.д. Београд, у стечају

 8. Година отварања поступка: 2007.
  Година доношења решења о закључењу поступка: 2016.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 4. Ст. 121/2010

 9. Diners Club International Belgrade д.о.о. Београд, у стечају

 10. Година именовања Агенције за стечајног управника: 2017.
  Година разрешења Агенције дужности стечајног управника: 2017.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 11 Ст-102/2017

Поступци који се настављају над делом стечајне/ликвидационе масе

Банке

 1. ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају

 2. Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2002. (стечајни поступак)
  Година доношења решења о закључењу поступка /наставку поступка над делом масе: 2010.
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Број предмета: 3.Ст.9/2016

  Адреса: Моше Пијаде 2, 12000 Пожаревац
  Повереник Агенције: Небојша Јочић
  Тел: +381 12 524-747
  email:nebojsa.jocic@yahoo.com, smpzustecaju@gmail.com

 3. МБ банка а.д. Ниш, у ликвидацији

 4. Година отварања поступка: 2006.
  Година доношења решења о закључењу поступка /наставку поступка над делом масе: 2009.
  Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
  Број предмета: I L-1/2006

  Адреса: Михаила Богићевића 7, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Ратомир Васиљевић
  Тел: +381 11 6305-631
  email: rvasiljevic@beogradskabanka.com

Друштва за осигурање

 1. Плава тачка а.д. Београд, у ликвидацији

 2. Година отварања поступка: 2004.
  Година доношења решења о закључењу поступка /наставку поступка над делом масе: 2008.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета:V-L-15/2006

  Адреса: Булевар краља Александра 70, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Новак Стајић
  Тел: +381 11 3816- 400

 3. Империал а.д.о. у стечају, Београд

 4. Година отварања поступка: 2005. (ликвидациони поступак), 2007. (стечајни поступак)
  Година доношења решења о закључењу поступка /наставку поступка над делом масе: 2017.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета:VIII - L.бр.27/05, II Ст. 193/2017

  Адреса: Палмира Тољатија 5/II, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Зоран Ћулибрк
  Тел: +381 11 3192-798
  email: imperialosig@sezampro.rs