Стечај и ликвидација
Стечајни и ликвидациони поступци у току

Банке

 1. Београдска банка а.д. Београд, у стечају
 2. Инвестбанка а.д. Београд, у стечају
 3. Југобанка а.д. Београд, у стечају
 4. Беобанка а.д. Београд, у стечају
 5. ЈИК банка а.д. Београд, у стечају
 6. Астра банка а.д. Београд, у стечају
 7. Борска банка а.д. Бор, у стечају
 8. Рај банка а.д. Београд, у стечају
 9. Медифарм банка а.д. Београд, у стечају
 10. Косовска банка д.д. Београд, у стечају
 11. МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
 12. ПБ Агробанка а.д. Београд, у стечају
 13. Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
 14. Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
 15. Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
 16. Универзал банка а.д. Београд, у стечају
 17. Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају
 18. International investment bank а.д. Београд, у стечају
 19. Извозна банка а.д. Београд, у ликвидацији
 20. МБ Привредно кредитна банка а.д. Београд, у стечају
 21. Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
 22. Пештер банка а.д. Нови Пазар, у стечају

Друштва за осигурање

 1. Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
 2. Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
 3. Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији

Остале финансијске организације

 1. Железничка штедно кредитна задруга 1891 а.д, Београд, у ликвидацији

Банке

 1. Београдска банка а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2002.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 3 Ст. 58/2010

  Адреса: Кнез Михаилова 2-4, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Снежана Бујас
  Тел: +381 11 3281-792; +381 11 3282-086
  email: sbujas@beogradskabanka.com

 2. Инвестбанка а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2002.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 4 Ст. 57/2010

  Адреса: Сремска3-5, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Момчило Марковић
  Тел: +381 11 3282-231 : +381 11 3281-743
  email: stecaj@aod.rs

 3. Југобанка а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2002.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 4 Ст. 59/2010

  Адреса: Краља Петра 19, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Рада Дивац
  Тел: 381 11 2637-800
  email: divacr@beogradskabanka.com

 4. Беобанка а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2002.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 4 Ст. 57/2010

  Адреса: Кнез Михаилова 2-4, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Катарина Крстић
  Тел: +381 11 2620-853
  email: katarina.bb@beogradskabanka.com

 5. Југословенка извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2005. (стечајни поступак)
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 4 Ст. 77/2010

  Адреса: Кнез Михаилова 2-4, 11000 Београд
  Повереник агенције: Катарина Крстић
  Тел: +381 11 2620-853
  email: katarina.bb@beogradskabanka.com

 6. Астра банка а.д Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2008. (стечајни поступак)
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 4 Ст. 168/2010

  Адреса: Михаила Богићевића 7, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Ратомир Васиљевић
  Тел: +381 11 6305 631
  email: rvasiljevic@beogradskabanka.com

 7. Борска банка а.д Бор, у стечају

  Година отварања поступка: 2004.
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Број предмета: Ст. 2/10

  Адреса: Сремска 3-5, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Новица Крстић
  Тел:+381 11 2021-221
  email: borskabanka@sezampro.rs

 8. Рај банка а.д Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2004. (ликвидациони поступак), 2007. године (стечајни поступак)
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 3. Ст. 120/2010

  Адреса: Михаила Богићевића 7, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Бранко Југовић
  Тел: +381 11 7614 451
  email: office@rajbanka.rs

 9. Медифарм банка а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 1996. (ликвидациони поступак), 2007. (стечајни поступак)
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 4. Ст 98/2010

  Адреса: Краља Петра 21, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Звонко Бурић
  Тел: +381 11 2632-554
  email: zvonkob@beogradskabanka.com

 10. Косовска банка д.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 1990.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 3. Ст-1/2010

  Адреса: Краља Петра 21, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Звонко Бурић
  Тел: +381 11 2632-554
  email: zvonkob@beogradskabanka.com

 11. МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2012. (стечајни поступак)
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 2. Ст 4797/2012

  Адреса: Михаила Богићевића 7, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Ратомир Васиљевић
  Тел: +381 11 7610-166
  email: rvasiljevic@beogradskabanka.com

 12. Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2012.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 2 Ст 3718/2012

  Адреса: Сремска 3-5, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Рако Божовић
  Тел: +381 11 2021 221
  email: rako.b@agrobankaustecaju.rs

 13. Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2012.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 9. Ст 4794/2012

  Адреса: Сремска 3-5, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Рако Божовић
  Тел: +381 11 2021-104
  email: rako.b@agrobankaustecaju.rs

 14. Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају

  Година отварања поступка: 2013.
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Број предмета: Ст. 30/2013

  Адреса: : Стражиловска 4, 21000 Нови Сад
  Повереник Агенције: Радован Иветић
  Тел: +381 21 4894-551
  email: rbv.stecaj@rbv.rs

 15. Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2013.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 1 Ст 138/2013

  Адреса: Булевар краља Александра 70, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Новак Стајић
  Тел: +381 11 3816 400
  email: pbbs@pbb-banka.com

 16. Универзал банка а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2014.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 1 Ст 19/2014

  Адреса: : Француска 29, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Наташа Зарупски
  Тел: +381 11 2022-720
  email: office@ubbad.rs

 17. Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају

  Година отварања поступка: 2001.
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Број предмета: 1.Ст. 550/2011

  Адреса: Кнез Михаилова 2, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Јасмина Мирковић
  Тел: +381 63 111 3362
  email: jasmina.mirkovic@aod.rs; jasmina.mirkovic@mts.rs

 18. International investment banka а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2019.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 3. L – 5/2010 (L-326/01)

  Адреса: Кнез Михаилова 2, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Јасмина Мирковић
  Тел: +381 63 111 3362
  email: jasmina.mirkovic@aod.rs; jasmina.mirkovic@mts.rs

 19. Извозна банка а.д. Београд, у ликвидацији

  Година отварања поступка: 2001.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 495/2001

  Адреса: Макензијева 19, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Владимир Жарковић
  Тел: +381 11 2437 158

 20. МБ Привредно кредитна банка а.д. Београду, у стечају

  Година отварања поступка: 2015.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 2 СТ 34/2010

  Адреса: Булевар краља Александра 70, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Радован Миљковић
  Тел: +381 11 3816 400

 21. Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају

  Година отварања поступка: 2018.
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Број предмета: 5.St.16/2018

  Адреса: Кнез Михаилова 2, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Момчило Марковић
  Тел: +381 11 2075 138
  email: stecaj@aod.rs

 22. Пештер банка а.д. Нови Пазар, у стечају

  Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2018. (стечајни поступак)
  Надлежни суд: Привредни суд у Kраљеву
  Број предмета: 2. Ст.3/2018

  Адреса: Михаила Богићевића 7, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Ратомир Васиљевић
  Тел: 011/6305-631
  email: rvasiljevic@beogradskabanka.com

Друштва за осигурање

 1. Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2005.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 9 Ст. 181/2010

  Адреса:Михаила Богићевића 7, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Васиљ Васиљевић
  Тел: +381 11 6305 631
  email: vvasiljevic@beogradskabanka.com

 2. Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2006. (ликвидациони поступак), 2007. (стечајни поступак)
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 2. Ст 109/2010

  Адреса: Сремска 5, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Рако Божовић
  Тел: +381 11 3281-698
  email: simad-bg@beogradskabanka.com

 3. Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији

  Година отварања поступка: 2014.
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Број предмета: L. 1/2014

  Адреса: Др Зорана Ђинђића 15а, 34000 Крагујевац
  Повереник Агенције: Снежана Димитријевић
  Тел: +381 62 236-144
  email: snedimi@mts.rs

Остале финансијске организације

 1. Железничка штедно кредитна задруга 1891 а.д. Београд, у ликвидацији

  Година отварања поступка: 2007.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета:2-L-12/2010

  Адреса: Гаврила Принципа 60, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Перо Радовић
  Тел: +381 11 6645-181
  email: pero.radovicsu@gmail.com