Стечај и ликвидација
Стечајни и ликвидациони поступци у току

Банке

 1. Београдска банка а.д. Београд, у стечају
 2. Југобанка а.д. Београд, у стечају
 3. Беобанка а.д. Београд, у стечају
 4. ЈИК банка а.д. Београд, у стечају
 5. Астра банка а.д. Београд, у стечају
 6. Косовска банка д.д. Београд, у стечају
 7. МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
 8. ПБ Агробанка а.д. Београд, у стечају
 9. Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
 10. Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
 11. Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
 12. Универзал банка а.д. Београд, у стечају
 13. Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају
 14. International investment bank а.д. Београд, у стечају
 15. МБ Привредно кредитна банка а.д. Београд, у стечају
 16. Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
 17. Пештер банка а.д. Нови Пазар, у стечају

Друштва за осигурање

 1. Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
 2. Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају

Банке

 1. Београдска банка а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2002.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 3 Ст. 58/2010

  Адреса: Кнез Михаилова 2-4, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Снежана Бујас
  Тел: +381 11 3281-792; +381 11 3282-086
  M: +381 64 8971-201
  email: sbujas@beogradskabanka.com

 2. Југобанка а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2002.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 4 Ст. 59/2010

  Адреса: Краља Петра 19, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Рада Дивац
  Тел: 381 11 2637-800
  email: divacr@beogradskabanka.com

 3. Беобанка а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2002.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 4 Ст. 57/2010

  Адреса: Кнез Михаилова 2-4, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Катарина Крстић
  Тел: +381 11 2620-853
  email: katarina.bb@beogradskabanka.com

 4. Југословенка извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2005. (стечајни поступак)
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 4 Ст. 77/2010

  Адреса: Кнез Михаилова 2-4, 11000 Београд
  Повереник агенције: Катарина Крстић
  Тел: +381 11 2620-853
  email: katarina.bb@beogradskabanka.com

 5. Астра банка а.д Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2008. (стечајни поступак)
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 4 Ст. 168/2010

  Адреса: Михаила Богићевића 7, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Ратомир Васиљевић
  Тел: +381 11 6305 631
  email: rvasiljevic@beogradskabanka.com

 6. Косовска банка д.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 1990.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 3. Ст-1/2010

  Адреса: Краља Петра 21, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Звонко Бурић
  Тел: +381 11 2632-554
  email: zvonkob@beogradskabanka.com

 7. МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2012. (стечајни поступак)
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 2. Ст 4797/2012

  Адреса: Михаила Богићевића 7, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Ратомир Васиљевић
  Тел: +381 11 7610-166
  email: rvasiljevic@beogradskabanka.com

 8. Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2012.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 2 Ст 3718/2012

  Адреса: Сремска 3-5, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Рако Божовић
  Тел: +381 11 2021 221
  email: rako.b@agrobankaustecaju.rs

 9. Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2012.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 9. Ст 4794/2012

  Адреса: Сремска 3-5, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Мирољуб Цицмил
  Тел: +381 11 2021-104
  email: miroljub.cicmil@nova-agrobanka.rs

 10. Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају

  Година отварања поступка: 2013.
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Број предмета: Ст. 30/2013

  Адреса: : Стражиловска 4, 21000 Нови Сад
  Повереник Агенције: Радмила Милетић
  Тел: +381 21 4894-551
  email: rbv.stecaj@rbv.rs

 11. Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2013.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 1 Ст 138/2013

  Адреса: Коларчева 6-8, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Новак Стајић
  Тел: +381 11 3816 400
  email: pbbs@pbb-banka.com

 12. Универзал банка а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2014.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 1 Ст 19/2014

  Адреса: : Француска 29, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Наташа Зарупски
  Тел: +381 11 2022-720
  email: office@ubbad.rs

 13. Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају

  Година отварања поступка: 2001.
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Број предмета: 1.Ст. 550/2011

  Адреса: Кнез Михаилова 2, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Јасмина Мирковић
  Тел: +381 63 111 3362
  email: jasmina.mirkovic@aod.rs; jasmina.mirkovic@mts.rs

 14. International investment banka а.д. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2019.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 3. L – 5/2010 (L-326/01)

  Адреса: Кнез Михаилова 2, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Јасмина Мирковић
  Тел: +381 63 111 3362
  email: jasmina.mirkovic@aod.rs; jasmina.mirkovic@mts.rs

 15. МБ Привредно кредитна банка а.д. Београду, у стечају

  Година отварања поступка: 2015.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 2 СТ 34/2010

  Адреса: Булевар краља Александра 70, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Радован Миљковић
  Тел: +381 11 3816 400
  email: radovan1004@gmail.com
 16. Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају

  Година отварања поступка: 2018.
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Број предмета: 5.St.16/2018

  Адреса: Кнез Михаилова 2, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Момчило Марковић
  Тел: +381 11 2075 138
  email: momcilo.markovic@aod.rs

 17. Пештер банка а.д. Нови Пазар, у стечају

  Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2018. (стечајни поступак)
  Надлежни суд: Привредни суд у Kраљеву
  Број предмета: 2. Ст.3/2018

  Адреса: Михаила Богићевића 7, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Ратомир Васиљевић
  Тел: 011/6305-631
  email: rvasiljevic@beogradskabanka.com

Друштва за осигурање

 1. Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2005.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 9 Ст. 181/2010

  Адреса:Михаила Богићевића 7, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Васиљ Васиљевић
  Тел: +381 11 6305 631
  email: vvasiljevic@beogradskabanka.com

 2. Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају

  Година отварања поступка: 2006. (ликвидациони поступак), 2007. (стечајни поступак)
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Број предмета: 2. Ст 109/2010

  Адреса: Сремска 5, 11000 Београд
  Повереник Агенције: Рако Божовић
  Тел: +381 11 3281-698
  email: simad-bg@beogradskabanka.com