Заштита инвеститора
Правни оквир

2016.

Одлука о висини редовног тромесечног доприноса за 2018. годину

Одлука о висини накнаде за управљање Фондом за заштиту инвеститора за 2018. годину

Решење Комисије за хартије од вредности – сагласност на Одлуку о износу редовног тромесечног доприноса за 2018. годину и на Одлуку о висини и начину плаћања накнаде за управљање Фондом за заштиту инвеститора за 2018. годину.

Решење Комисије за хартије од вредности – сагласност на Одлуку о износу редовног тромесечног доприноса за 2016. годину и на Одлуку о висини и начину плаћања накнаде за управљање Фондом за 2016. годину

Документ


2015.

Решење Комисије за хартије од вредности - редовни допринос за 2015 годину

Документ


Решење Комисије за хартије од вредности - накнада за управљање ФЗИ за 2015 годину

Документ


Одлука о висини накнаде за управљање ФЗИ за 2015 годину

Документ


Одлука о висини редовног тромесецног доприноса за 2015 годину

Документ


2014.

Одлука о висини редовног тромесечног доприноса за 2014.

Документ


Одлука о висини накнаде за управљање ФЗИ за 2014.

Документ


2013.

Одлука о висини тромесечног редовног доприноса за 2013.

Документ


2012.

Одлука о укидању обавезе плаћања доприноса за 2012.

Документ


Одлука о висини тромесечног редовног доприноса за 2012

Документ