Поступци у току


FO

Банке
Банке

Београдска банка а.д. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2002.

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст. 58/2010Адреса: Кнез Михаилова 2-4, 11000 Београд

Повереник: Снежана Бујас

Телефон: +381 11 3281-792; +381 11 3282-086 M: +381 64 8971-201

Имејл: sbujas@beogradskabanka.com


Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2005. (стечајни поступак)

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст. 77/2010Адреса: Кнез Михаилова 2-4, 11000 Београд

Повереник: Катарина Крстић

Телефон: +381 11 2620-853

Имејл: katarina.bb@beogradskabanka.com


Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


Астра банка а.д Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2008. (стечајни поступак)

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст. 168/2010Адреса: Михаила Богићевића 7, 11000 Београд

Повереник: Ратомир Васиљевић

Телефон: +381 11 6305 631

Имејл: rvasiljevic@beogradskabanka.com


Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2012. (стечајни поступак)

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст 4797/2012Адреса: Михаила Богићевића 7, 11000 Београд

Повереник: Ратомир Васиљевић

Телефон: +381 11 7610-166

Имејл: rvasiljevic@beogradskabanka.com


Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2012

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст 3718/2012Адреса: Сремска 3-5, 11000 Београд

Повереник: Рако Божовић

Телефон: +381 11 2021 221

Имејл: rako.b@agrobankaustecaju.rs


Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају

Година отварања поступка: 2001

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст. 550/2011Адреса: Кнез Михаилова 2, 11000 Београд

Повереник: Јасмина Мирковић

Телефон: +381 63 111 3362

Имејл: jasmina.mirkovic@aod.rs; jasmina.mirkovic@mts.rs


Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал


Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2019

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. L – 5/2010 (L-326/01)Адреса: Кнез Михаилова 2, 11000 Београд

Повереник: Јасмина Мирковић

Телефон: +381 63 111 3362

Имејл: jasmina.mirkovic@aod.rs; jasmina.mirkovic@mts.rs


Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


МБ Привредно кредитна банка а.д. Београду, у стечају

Година отварања поступка: 2015

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 СТ 34/2010Адреса: Булевар краља Александра 70, 11000 Београд

Повереник: Радован Миљковић

Телефон: +381 11 3816 400

Имејл: adovan1004@gmail.com


Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


Пештер банка а.д. Нови Пазар, у стечају

Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2018. (стечајни поступак)

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Kраљеву

Број предмета: 2. Ст.3/2018Адреса: Михаила Богићевића 7, 11000 Београд

Повереник: Ратомир Васиљевић

Телефон: 011/6305-631

Имејл: rvasiljevic@beogradskabanka.com


Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал


Друштва за осигурање

Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2006. (ликвидациони поступак), 2007. (стечајни поступак)

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст 109/2010Адреса: Сремска 5, 11000 Београд

Повереник: Рако Божовић

Телефон: +381 11 3281-698

Имејл: simad-bg@beogradskabanka.com


Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


Друштва за осигурањеАгенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2021 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.