Поступци у току


Банке

Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2005. (стечајни поступак)

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст. 77/2010Адреса: Кнез Михаилова 2-4, 11000 Београд

Повереник: Катарина Крстић

Телефон: +381 11 2620-853

Имејл: katarina.bb@beogradskabanka.com


Квартални извештај за: 2021. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


Пештер банка а.д. Нови Пазар, у стечају

Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2018. (стечајни поступак)

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Kраљеву

Број предмета: 2. Ст.3/2018Адреса: Михаила Богићевића 7, 11000 Београд

Повереник: Ратомир Васиљевић

Телефон: 011/6305-631

Имејл: rvasiljevic@beogradskabanka.com


Квартални извештај за: 2021. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал


Друштва за осигурање

Друштва за осигурањеАгенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2021 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.