Univerzal banka a.d. Beograd u stečaju
Isplata deponenata

POZIV klijentima Univerzal banke a.d. Beograd da prijave potraživanja po osnovu sredstava na dinarskim namenskim računima za trgovanje hartijama od vrednosti

OGLAS o otvaranju stečajnog postupka nad Univerzal bankom

OBAVEŠTENJE o načinu izmirivanja obaveza prema Univerzal banci

UPUTSTVO za podnošenje prijave potraživanja Privrednom sudu u Beogradu

INFORMATOR o isplati osiguranog iznosa depozita

OBAVEŠTENJE RFPIO o isplati penzija korisnicima usluga Univerzal banke

SPISAK EKSPOZITURA Banke Poštanske štedionice za isplatu osiguranih iznosa depozita

OBAVEŠTENJE o datumu početka isplate deponentima Univerzal banke a.d. Beograd

UPUTSTVO za davanje ovlašćenja fizičkih lica za preuzimanje osiguranih iznosa

OBRAZAC OVLAŠĆENJA za pravna lica