O nama
Javne nabavke

Naziv Vrsta postupka Dokumentacija Rok za ponude
JN -15/20

Javna nabavka usluga mobilne telefonije

Otvoreni postupak 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Pitanja i odgovori 1
PDF
4. Izmena Konkursne dokumentacije
PDF

05.10.2020..
dо 12:00
JN -04-1/20

Javna nabavka Microsoft licenci,Partija 1

Otvoreni postupak 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Pitanja i odgovori 1
PDF
4. Pitanja i odgovori 2
PDF
5. Pitanja i odgovori 3
PDF

15.09.2020..
dо 12:00
JN.MV.rev.-08/20.

Javna nabavka male vrednosti usluge obavljanja revizije finansijskih izveštaja Agencije za osiguranje depozita za 2020. godinu.

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3.Odluka o dodeli ugovora
PDF

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF


20.07.2020.
dо 12:00
JN.MV – 01/20, Partija 1, i
Partija 2

Javna nabavka male vrednosti Partija 1 – računari, monitori I laptopovi, Partija 2 – štampači I skeneri

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o obustavi postupka, za Partiju 1.
PDF
4. Odluka o obustavi postupka, za Partiju 2.
PDF

5. Obaveštenje o obustavi postupka, za Partiju 1.
PDF
6. Obaveštenje o obustavi postupka, za Partiju 2.
PDF

17.06.2020.
dо 12:00
JN.MV. – 05/20, Partija 1. i Partija 2

Javna nabavka male vrednosti kancelarijski materijal i toneri

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Pitanja i odgovori 1
PDF
4. Odluka o dodeli ugovora, za Partiju 1
PDF
5. Odluka o obustavi postupka, za Partiju 2
PDF
6. Obaveštenje o obustavi postupka, za Partiju 2.
PDF

7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1
PDF

08.06.2020.
dо 12:00
JN.MV. – 06/20

Javna nabavka male vrednosti napici za kafe kuhinju

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora
PDF


4. Obavestenje o zaključenom ugovoru
PDF

09.06.2020.
dо 12:00
JN – 04/20, Partija 1. I Partija 2

Javna nabavka Microsoft licenci i licenci za antivirus zaštitu

Otvoreni postupak 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Pitanja i odgovori 1
PDF

4. Pitanja i odgovori 2
PDF

5. Pitanja i odgovori 3
PDF

6. Odluka o obustavi postupka – Partija 1
PDF

7. Odluka o dodeli ugovora – Partija 2
PDF


8. Obavestenje o obustavi postupka, za Partiju 1.
PDF


9. Obavestenje o zaključenom ugovoru, za Partiju 2.
PDF

28.5.2020.
dо 12:00
JN.MV.13/20

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka usluga zdravstvenog sistematskog pregleda zaposlenih

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC


3 Pitanja i odgovori 1
PDF

4. Odluka o dodeli ugovora
PDF

5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
DOC

13.3.2020.
dо 12:00
JN.MV.-09/20

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka usluga putničke agencije za organizaciju službenih putovanja u inostranstvu

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC


3. Odluka o dodeli ugovora
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

28.2.2020.
dо 12:00
JN.MV.-05/19

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka protivpožarne i temperaturne zaštite i video nadzor server sale

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC

3. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

24.12.2019.
dо 12:00
JN.MV.-20/19

Javna nabavka male vrednosti
Usluga organizovanja događaja

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC

3. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

09.12.2019.
dо 10:00
JN.MV.-11/19 Partija 2

Javna nabavka male vrednosti
Usluga štampanja reklamnog materijala, Partija 2 – štampanje memoranduma, koverata, rokovnika i slično

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC

3 Pitanja i odgovori 1.
PDF
4. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

29.10.2019.
dо 12:00
JN.MV.-17/19

Javna nabavka male vrednosti
Usluga izrade animiranih video-spotova, odnosno promotivnog filma o sistemu osiguranja depozita

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC

3. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

28.10.2019.
dо 12:00
JN.MV.-14/19

Javna nabavka male vrednosti
Partija 1 – usluga popravke sa zamenom rezervnih delova računara, štampača i servera

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC


3. Odluka o dodeli ugovora za Partiju 1
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

2.10.2019
dо 12:00
JN.MV.-03/19

Javna nabavka male vrednosti Partija 1 – nabavka i održavanje softvera za praćenje hartija od vrednosti i obračun prihoda
Partija 2. – nabavka i održavanje softvera za delovodnik

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3 Pitanja i odgovori 1.
PDF
4 Pitanja i odgovori 2.
PDF
5 Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke softvera za praćenje hartija od vrednosti i obračun prihoda – Partija 1.
PDF
6 Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke softvera za delovodnik – Partija 2.
PDF
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

27.9.2019
dо 12:00
JN.MV.-01/19

Javna nabavka male vrednosti za nabavku računara i multifunkcijskih uređaja za potrebe Agencije

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF


16.9.2019
dо 12:00
JN.MV.-02/19

Javna nabavka male vrednosti za nabavku servera za nove aplikacije informacionog Sistema i bazu podataka

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

17.9.2019
dо 12:00
JN.MV.rev.-12/19

Javna nabavka male vrednosti usluge obavljanja revizije finansijskih izveštaja Agencije za. osiguranje depozita za 2019. godinu

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

04.9.2019
dо 12:00
JN.MV.-14/19, Partija 2.

Javna nabavka male vrednosti usluga popravke sa zamenom rezernih delova fotokopir aparata.

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora.
PDF

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

22.8.2019
dо 12:00
JN.MV.-08-1/19, Partija 2.

Javna nabavka dobara male vrednosti tonera za štampače i fotokopir aparate

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partiju 2.
PDF

12.7.2019
dо 12:00
JN.MV.-15/19

Javna nabavka male vrednosti usluga agencije za odnose s javnošću

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

04.7.2019
dо 12:00
JN.MV.-10/19

Javna nabavka dobara male vrednosti napitaka za kafe kuhinju

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

11.6.2019
dо 12:00
JN.MV.-09/19

Javna nabavka dobara male vrednosti proizvoda za održavanje higijene

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

3.6.2019
dо 12:00
JN.MV.-08/19

Javna nabavka dobara male vrednosti kancelarijskog materijala i tonera

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Pitanja i odgovori 1.
PDF
4. Pitanja i odgovori 2.
PDF
5. Odluka o dodeli ugovora, za Partiju 1.
PDF
6. Odluka o obustavi postupka, za Partiju 2.
PDF
7. Obavestenje o obustavi postupka, za Partiju 2.
PDF
8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za Partiju 1.
PDF

29.05.2019
dо 12:00
JN.MV.-07/19

Javna nabavka dobara male vrednosti goriva za službene automobile

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
5. Obavestenje o zaključenom ugovoru.
PDF

25.04.2019
dо 12:00
JN.MV.11/19 – Partija 1.

Javna nabavka male vrednosti usluga štampanja reklamnog materijala – brošura i postera

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Pitanja i odgovori 1.
PDF
4. Odluka o dodeli ugovora za Partiju 1.
PDF
5. Obavestenje o zaključenom ugovoru, za Partiju 1.
PDF

22.04.2019
dо 12:00
JN.MV.06/19

Javna nabavka male vrednosti dobara Microsoft licenci i licenci za antivirus zaštitu

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Pitanja i odgovori 1.
PDF
4. Pitanja i odgovori 2.
PDF
5. Odluka o dodeli ugovora za Partiju 1.
PDF
6. Odluka o dodeli ugovora za Partiju 2.
PDF
7. Obavestenje o zaključenom ugovoru, za Partiju 1.
PDF
8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za Partiju 2.
PDF

04.04.2019
dо 12:00
JN.MV.19/19

Javna nabavka male vrednosti usluga mobilne telefonije.

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma.
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu.
PDF

29.3.2019
dо 12:00
JN.MV.-13/19

Javna nabavka male vrednosti usluge putničke agencije za organizaciju službenih putovanja.

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Pitanja i odgovori 1
PDF
4. Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije
PDF/ DOC
5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
PDF
6. Odluka o dodeli ugovora
PDF
7. Obavestenje o zaključenom ugovoru.
PDF

13.2.2019
dо 12:00
JN.MV.-09/18, Partija 1.

Javna nabavka male vrednosti softvera za finansije i računovodstvo - ERP.

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

31.12.2018.
dо 12:00
JN.MV.16/18.

Javna nabavka male vrednosti usluga zdravstvenog sistematskog pregleda zaposlenih.

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

19.11.2018.
dо 12:00
JN.MV.14/18, Partija 2.

Javna nabavka male vrednosti usluga štampanja reklamnog materijala, JN.MV.-14/18, za Partiju 2.

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora
PDF
4. Obavestenje o zaključenom ugovoru
PDF

16.11.2018.
dо 12:00
JN.MV.18-1/18, Partija 1. – ponovljeni postupak

Javna nabavka male vrednosti usluga popravke sa zamenom rezervnih delova za računara, štampača i servera.

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Pitanja i odgovori 1.
PDF
4. Odluka o dodeli ugovora
PDF
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

24.9.2018.
dо 12:00
JN.MV.rev.-15/18

Javna nabavka male vrednosti usluga obavljanja revizije finansijskih izveštaja Agencije za osiguranje depozita za 2018. godinu.

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

7.9.2018.
dо 12:00
JN.MV.18/18

Javna nabavka male vrednosti usluga popravke i rezervni delovi za računarsku i ostalu opremu

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o obustavi postupka za Partiju 1.
PDF
4. Odluka o dodeli ugovora za Partiju 2.
PDF
5. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za Partiju 1.
PDF
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2.
PDF

8.8.2018.
dо 12:00
JN.MV.-20/18

Javna nabavka male vrednosti usluga unapređenja i standardizacije vizuelnog identiteta i promotivnog materijala Agencije

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
4. Obavestenje o zaključenom ugovoru.
PDF

30.5.2018.
dо 12:00
JN.MV.-03/18

Javna nabavka dobara male vrednosti napitaka za kafe kuhinju

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
4. Obavestenje o zaključenom ugovoru.
PDF

28.5.2018.
dо 12:00
JN.MV.-02/18

Javna nabavka dobara male vrednosti proizvoda za održavanje higijene

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Obaveštenje o produzenju roka za podnosenje ponuda.
PDF
4. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
5. Obavestenje o zaključenom ugovoru.
PDF

9.5.2018.
dо 12:00
JN.MV.-01/18

Javna nabavka dobara male vrednosti kancelarijskog materijala i tonera

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Pitanja i odgovori 1.
PDF
4. Pitanja i odgovori 2.
PDF
5. Pitanja i odgovori 3.
PDF
6. Odluka o dodeli ugovora, za Partiju 1.
PDF
7. Odluka o dodeli ugovora, za Partiju 2.
PDF
8. Obavestenje o zaključenom ugovoru,za Partiju 1.
PDF
9. Obavestenje o zaključenom ugovoru, za Partiju 2.
PDF

7.5.2018.
dо 12:00
JN.MV.-21/18

Javna nabavka male vrednosti usluga agencije za odnose s javnošću

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Pitanja i odgovori 1.
PDF
4. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
5. Obavestenje o zaključenom ugovoru.
PDF

26.4.2018
dо 12:00
JN.MV.-11/18

Javna nabavka dobara male vrednosti goriva za službene automobile

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
4. Obavestenje o zaključenom ugovoru.
PDF

13.04.2018
dо 12:00
JN.MV.05/18

Javna nabavka dobara male vrednosti Microsoft licenci и licenci za antivirus zaštitu

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Dopuna Konkursne dokumentacije
PDF/ DOC
4. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
PDF
5. Pitanja i odgovori 1
PDF
6. Pitanja i odgovori 2
PDF
7. Pitanja i odgovori 3
PDF
8. Pitanja i odgovori 4
PDF
9. Izmene i dopune Konkursne dokumentacije
PDF/ DOC
10. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
PDF
11. Odluka o dodeli ugovora, za Partiju 2.
PDF
12. Obavestenje o zaključenom ugovoru, za Partiju 2.
PDF
13. Odluka o dodeli ugovora, za Partiju 1.
PDF
14. Obavestenje o zaključenom ugovoru, za Partiju 1.
PDF

12.04.2018.
dо 12:00
JN.MV.17/18

Javna nabavka male vrednosti usluge putničke agencije za organizaciju službenih putovanja

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora
PDF
4. Obavestenje o zaključenom ugovoru
PDF

26.01.2018
dо 12:00
JN.MV.07/17

Partija 1. Javna nabavka male vrednosti usluga štampanja reklamnog materijala.

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Pitanje i odgovor 1
PDF
4. Odluka o dodeli ugovora, za Partiju 1
PDF
5. Obavestenje o zaključenom ugovoru.
PDF

04.12.2017.
dо 12:00
JN.MV.07/17

Partija 2. Javna nabavka male vrednosti usluga štampanja reklamnog materijala.

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Pitanje i odgovor 1
PDF
4. Odluka o dodeli ugovora, za Partiju 2
PDF
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

03.11.2017.
dо 12:00
JN.MV.11/17

Javna nabavka male vrednosti usluga popravke i rezervni delovi za računarsku i ostalu opremu, ponovljen postupak za Partiju 2.

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Pitanje i odgovor 1
PDF
4. Izmena Konkursne dokumentacije
PDF/ DOC
5. Obaveštenje o poroduženju roka za podnošenje ponuda
PDF
6. Odluka o dodeli ugovora
PDF
7. Obavestenje o zaključenom ugovoru
PDF

28.8.2017.
dо 12:00
JN.MV.rev.-08/17

Javna nabavka male vrednosti usluge obavljanja revizije finansijskih izveštaja Agencije za osiguranje depozita za 2017. godinu

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

11.08.2017
dо 12:00
JN.MV.15/17

Javna nabavka male vrednosti usluga istraživanja javnog mnjenja

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora
PDF
4. Obavestenje o zaključenom ugovoru.
PDF

04.08.2017
dо 12:00
JN.MV.11/17

Javna nabavka male vrednosti usluga popravke i rezervni delovi za računarsku i ostalu opremu

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora, za Partiju 1.
PDF
4. Odluka o obustavi postupka, za Partiju 2.
PDF
5. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, za Partiju 2.
PDF
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za Partiju 1.
PDF

10.07.2017
dо 12:00
JN.MV.04/17

Javna nabavka dobara male vrednosti računara, štampača i druge računarske opreme

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Pitanje i odgovor 1
PDF
4. Pitanja i odgovori 2
PDF
5. Odluka o dodeli ugovora, za Partiju 1.
PDF
6. Odluka o dodeli ugovora, za Partiju 2
PDF
7. Obavestenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2.
PDF
8. Obavestenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1.
PDF

06.06.2017
dо 12:00
JN.MV.12/17

Javna nabavka male vrednosti usluga redizajna vizuelnog identiteta i promotivnog materijala Agencije za osiguranje depozita

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora
PDF
4. Obavestenje o zaključenom ugovoru
PDF

18.5.2017.
dо 12:00
JN.MV.03/17

Javna nabavka dobara male vrednosti napitaka za kafe kuhinju

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora
PDF
4. Obavestenje o zaključenom ugovoru.
PDF

19.5.2017.
dо 12:00
JN.MV.01/17

Javna nabavka dobara male vrednosti kancelarijskog materijala i tonera

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije
PDF/ DOC
4. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
PDF
5. Pitanje i odgovor 1.
PDF
6. Pitanje i odgovor 2.
PDF
7. Odluka o dodeli ugovora, za Partiju 1.
PDF
8. Odluka o dodeli ugovora, za Partiju 2.
PDF
9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za Partiju 1.
PDF
10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za Partiju 2.
PDF

18.04.2017.
dо 12:00
JN.MV.02/17

Javna nabavka dobara male vrednosti proizvoda za održavanje higijene

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

10.04.2017.
dо 12:00
JN.MV.14/17

Javna nabavka male vrednosti usluga agencije za odnose s javnošću

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora
PDF
4. Obavestenje o zaključenom ugovoru.
PDF

05.04.2017.
dо 12:00
JN.MV.-06/17

Javna nabavka dobara male vrednosti goriva za službene automobile

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije
PDF/ DOC
4. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
PDF
5. Pitanja i odgovori 1.
PDF
6. Pitanja i odgovori 2.
PDF
7. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

03.04.2017.
dо 12:00
JN.MV.05/17

Javna nabavka dobara male vrednosti Microsoft licenci и licenci za antivirus zaštitu

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Pitanja i odgovori 1.
PDF
4. Odluka o dodeli ugovora za Partiju 1.
PDF
5. Odluka o dodeli ugovora za Partiju 2.
PDF
6. Obavestenje o zaključenom ugovoru, za Partiju 2.
PDF
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za Partiju 1.
PDF

03.03.2017.
dо 12:00
JN.MV.4/1/16

Javna nabavka dobara male vrednosti računara

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

12.12.2016.
dо 12:00
JN.MV.9/1/16

Javna nabavka male vrednosti usluge putničke agencije za organizaciju službenih putovanja

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Pitanja i odgovori 1.
PDF
4. Pitanja i odgovori 2.
PDF
5. Pitanja i odgovori 3.
PDF
6. Pitanja i odgovori 4.
PDF
7. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

5.12.2016.
до 11:00
JN.MV.-8/16

Javna nabavka male vrednosti usluge obavljanja zdravstvenog sistematskog pregleda zaposlenih u Agenciji

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije.
PDF/ DOC
4. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
PDF
5. Pitanja i odgovori 1.
PDF
6. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

16.11.2016.
do 10:00
JN.MV.-06/16

Javna nabavka male vrednsoti usluge štampanja reklamnog materijala

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Pitanja i odgovori 1.
PDF
4. Pitanja i odgovori 2.
PDF
5. Pitanja i odgovori 3.
PDF
6. Odluka o dodeli ugovora za Partiju 1.
PDF
7. Odluka o dodeli ugovora za Partiju 2.
PDF
8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1.
PDF
9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2.
PDF

06.09.2016.
до 12:00
JN.MV.-12/16

Javna nabavka male vrednosti usluge revitalizacije računarske mreže

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Pitanja i odgovori 1.
PDF
4. Pitanja i odgovori 2.
PDF
5. Odluka o dodeli ugovora.
PDF
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

12.09.2016.
do 12:00
JN.MV.rev.-7/16

Javna nabavka male vrednsoti usluge obavljanja revizije finansijskih izveštaja Agencije za osiguranje depozita za 2016. godinu

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Odluka o dodeli ugovora
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

07.07.2016.
do 12:00
JN.MV.- 9/16

Javna nabavka male vrednosti usluge putničke agencije za organizaciju službenih putovanja

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF/ DOC
3. Izmene i dopune Konkursne dokumentacije
PDF/ DOC
4. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
PDF
5. Izmene i dopune Konkursne dokumentacije
PDF/ DOC
6. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
PDF
7. Odluka o dodeli ugovora
PDF
8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

30.06.2016.
do 12:00
JN.MV.- 11/16

Javna nabavka male vrednosti usluga popravke i rezervni delovi za računarsku i ostalu opremu

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF

2. Konkursna dokumentacija
PDF / DOC


3.Pitanja i odgovori I
PDF


4.Pitanja i odgovori II
PDF


5.Odluka o dodeli ugovora za Partiju I
PDF


6.Odluka o dodeli ugovora za Partiju II
PDF


7.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju II
PDF

8.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju I
PDF

16.05.2016.
do 12:00
JN.MV.- 4/16

Јавна набавка добара мале вредности рачунара, мултифункцијских уређаја и микрофона

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF

2. Konkursna dokumentacija
PDF / DOC


3.Pitanja i odgovori I
PDF


4. Odluka o dodeli ugovora za Partiju I. i II.
PDF


5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju I
PDF


6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju II
PDF

17.05.2016.
do 12:00
JN.MV.- 3/16

Javna nabavka dobara male vrednosti napitaka za kafe kuhinju

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF

2. Konkursna dokumentacija
PDF / DOC


3. Odluka o
dodeli ugovora
PDF


4. Obaveštenje o
zaključenom ugovoru
PDF

15.04.2016.
do 12:00
JN.MV.- 2/16

Javna nabavka dobara male vrednosti proizvoda za održavanje higijene

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF / DOC

3. Odluka o
dodeli ugovora
PDF


4. Obaveštenje o
zaključenom ugovoru
PDF

18.03.2016.
do 12:00
JN.MV.- 5/16

Javna nabavka dobara male vrednosti Microsoft licenci

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF / DOC
3. Pitanja i
odgovori I
PDF

4. Odluka o
dodeli ugovora
PDF


5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

18.03.2016.
do 12:00
JN.MV.- 1/16

Javna nabavka dobara male vrednosti kancelarijskog materijala

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF / DOC
3. Odluka o
dodeli ugovora
PDF
4. Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
PDF

17.03.2016.
do 12:00
JN.MV.- 6/15

Javna nabavka usluge obavljanja zdravstvenog sistematskog pregleda zaposlenih

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija (u prilogu)
PDF

2. Konkursna dokumentacija
PDF / DOC


3. Pitanja i
odgovori
PDF

4. Obavestenje o produženju roka za podnošenje ponuda
PDF


5. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
6. Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije
PDF/DOC

7. Odluka o dodeli ugovora
PDF

8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

01.12.2015.
do 12:00 časova
JN.MV.rev-05/15

Javna nabavka usluge obavljanja revizije finansijskih izveštaja Agencije za osiguranje depozita za 2015. godinu

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF / DOC
3. Pitanja i
odgovori I
PDF
4. Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
PDF

03.07.2015.
do 12:00
JN.MV-07/15

Javna nabavka usluge putničke agencije za organizaciju službenih putovanja

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF / DOC
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

25.06.2015.
do 12:00
JN-04/15

Javna nabavka usluge štampanja reklamnog materijala

Otvoreni postupak 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF / DOC
3. Pitanja i
odgovori I
PDF
4. Pitanja i
odgovori II
PDF
5. Pitanja i
odgovori III
PDF 6. Pitanja i
odgovori IV
PDF
7. Pitanja i
odgovori V
PDF
8. Pitanja i
odgovori VI
PDF
9. Pitanja i
odgovori VII
PDF
10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za
Partiju 2.
PDF
10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za
Partiju 1.
PDF

29.06.2015.
do 12:00
JN.MV-09/15

Javna nabavka male vrednosti usluge prevođenje dokumenata

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF / DOC
3. Pitanja i
odgovori I
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

18.05.2015.
do 12:00
JN.MV-10-1/15

Javna nabavka male vrednosti usluge popravke i rezervni delovi za računarsku i ostalu opremu

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF / DOC
3. Pitanja i
odgovori I
PDF
4. Pitanja i
odgovori II
PDF
5. Pitanja i
odgovori III
PDF
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1.
PDF
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2.
PDF
8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 3.
PDF

08.05.2015.
do 12:00
JN.MV-8/15

Javna nabavka male vrednosti dobara licenci za softver

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF / DOC
3. Pitanja i
odgovori I
PDF
4. Pitanja i
odgovori II
PDF
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2.
PDF
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1.
PDF
30.04.2015.
do 12:00
JN.MV-10/15

Javna nabavka male vrednosti usluge popravke i rezervni delovi za računarsku i drugu opremu

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF / DOC
3. Pitanja i
odgovori I
PDF
4. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
PDF
5. Izmene i dopune konkursne dokumentacije
PDF
DOC
6. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
PDF

08.04.2015.
do 12:00
JN.MV-03/15

Javna nabavka male vrednosti napitaka za kafe kuhinju

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF / DOC
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

31.03.2015.
do 12:00
JN.MV-02/15

Javna nabavka male vrednosti proizvoda za održavanje higijene

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF / DOC
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

30.03.2015.
do 12:00
JN.MV-01/15

Javna nabavka male vrednosti kancelarijskog materijala

Postupak male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF / DOC
3. Pitanja i
odgovori I
PDF
3. Pitanja i
odgovori II
PDF
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

27.03.2015.
do 12:00
ЈN-MV.rev-08/14

Usluge revizije finansijskih izveštaja Agencije za osiguranje depozita za 2014. godinu

Javna nabavka male vrednosti 1. Poziv za podnošenje prijava
PDF
2. Konkursna dokumentacija za prvu fazu postupka
PDF
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

16.09.2014.
do 12:00
ЈN.rev-08/14

Javna nabavka usluge obavljanja revizije finansijskih izveštaja Agencije za osiguranje depozita za 2014. godinu

Restriktivni postupak 1. Poziv za podnošenje prijava
PDF
2. Konkursna dokumentacija za prvu fazu postupka
PDF / DOC
3. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
PDF

23.05.2014.
do 12:00
ЈN.MV.11-2/14

Javna nabavka usluge putničke agencije za organizaciju službenih putovanja

Javna nabavka male vrednosti 1. Poziv za dostavljanje ponuda u postupku
PDF
2. Konkursna dokumentacija u postupku
PDF / DOC
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

28.04.2014.
do 12:00
ЈN-06/14

Javna nabavka usluge štampanja reklamnog materijala

Otvoreni postupak 1. Poziv za dostavljanje ponuda u postupku
PDF
2. Konkursna dokumentacija u postupku
PDF / DOC
3. Pitanja i
odgovori
PDF
4. Pitanja i
odgovori II
PDF
5. Pitanja i
odgovori III
PDF
6. Pitanja i
odgovori IV
PDF
7. Pitanja i
odgovori V
PDF
8. Pitanja i
odgovori VI
PDF
9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

16.05.2014.
do 12:00
ЈN-MV.-10/14

Javna nabavka male vrednosti usluge obavljanja zdravstvenog sistematskog pregleda zaposlenih

Javna nabavka male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponude
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF
3. Pitanja i
odgovori
PDF

20.11.2014.
do 14:00
ЈN.MV.-11/14

Javna nabavka usluge putničke agencije za organizaciju službenih putovanja

Javna nabavka male vrednosti 1. Poziv za dostavljanje ponuda u postupku
PDF / DOC
2. Konkursna dokumentacija u postupku
PDF / DOC
3. Pitanja i
odgovori
PDF
4. Pitanja i
odgovori II
PDF
5. Pitanja i
odgovori III
PDF
6. Pitanja i
odgovori IV
PDF
7. Obaveštenje o obustavi postupka
PDF

31.03.2014.
do 12:00
ЈN.MV.-01/14

Nabavka kancelarijskog materijala

Javna nabavka male vrednosti 1. Poziv za dostavljanje ponuda u postupku
PDF / DOC
2. Konkursna dokumentacija u postupku
PDF / DOC
3. Pitanja i
odgovori
PDF
4. Pitanja i
odgovori II
PDF
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

18.03.2014.
do 12:00
ЈN.MV.-02/14

Nabavka sredstava za higijenu

Javna nabavka male vrednosti 1. Poziv za dostavljanje ponuda u postupku
PDF / DOC
2. Konkursna dokumentacija u postupku
PDF / DOC
3. Pitanja i
odgovori
PDF
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

14.03.2014.
do 12:00
ЈN.MV.-03/14

Nabavka kafe I ostalih napitaka za kafe kuhinju

Javna nabavka male vrednosti 1. Poziv za dostavljanje ponuda u postupku
PDF / DOC
2. Konkursna dokumentacija u postupku
PDF / DOC
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

14.03.2014.
do 14:00
ЈН.МВ.-07/14

Javna nabavka za uslugu banke isplatioca

Javna nabavka male vrednosti 1. Poziv za dostavljanje ponuda u postupku
PDF / DOC
2. Konkursna dokumentacija u postupku
PDF / DOC
3. Pitanja i
odgovori
PDF
4. Pitanja i
odgovori II
PDF
5. Pitanja i
odgovori III
PDF
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF


12.03.2014.
do 12:00
JN.MV.-06/13

Javna nabavka usluge obavljanja zdravstvenog sistematskog pregleda zaposlenih

Javna nabavka male vrednosti 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF
2. Konkursna dokumentacija
PDF / DOC
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
PDF

14.11.2013.
do 12:00
JN. rev 05/13

Usluga obavljanja revizije finansijskih izveštaja Agencije za 2013.

Restriktivni postupak 1. Poziv za podnosenje prijava JN. rev. 05-13
PDF
2. Konkursna dokumentacija prva faza
PDF / DOC
3. Odgovor na pitanje 10.09.2013.
PDF
4. Odluka o priznavanju kvalifikacije
PDF
5. Konkursna dokumentacija druga faza
PDF / DOC
6. Obaveštenje o zaljučenom ugovoru - KPMG
PDF

29.10.2013.
do 12:00