O nama
Nabavke na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama

Naziv Vrsta postupka Dokumentacija Rok za ponude

Nabavka usluge analize i praćenja medijskih objava – press clipping

Postupak na koji se ne primenjuje Zakon (do 500.000 dinara) 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF/ DOC
2. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

27.2.2019.
dо 14:00

Nabavka usluge konsultanta u oblasti upravljanja otpadom

Postupak na koji se Zakon ne primenjuje (do 500.000 dinara) 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF

2. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

20.2.2019.
dо 12:00

Nabavka usluge održavanja telefonske centrale

Postupak na koji se ne primenjuje Zakon (do 500.000 dinara) 1. Poziv za podnošenje ponuda
PDF

2. Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
PDF

14.2.2019.
dо 12:00