O nama
Rukovodstvo

Agenciju za osiguranje depozita predstavlja i zastupa i njenim radom rukovodi Odbor direktora koji čine:

  • Vladimir Šarić, predsednik;
  • Nebojša Anđelković, član;