Osiguranje depozita
Prezentacije

2012.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 31.12.2012.g

Ukupni depoziti fizičkih lica,preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 31.12.2012. iznosili su 1.265,28 milijardi dinara (11,12 milijardi evra).

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju kratkoročni depoziti i depoziti po viđenju na koje se odnosi 84,47% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 82,24% ukupnih depozita.Devizni depoziti fizičkih lica čine 93,36% ukupnih depozita fizičkih lica.

Na osnovu stanja depozita fizičkih lica, preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu oktobar, novembar I decembar 2012. godine (IV kvartal 2012.g.), izvršeni su obračun i plaćanje premije osiguranja depozita za 1. kvartal 2013. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2012., ukupna premija za 1. kvartal 2013. godine iznosi 1.242,96 miliona dinara ili 10,93 miliona evra. Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 30.09.2012.g

Ukupni depoziti fizičkih lica,preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 30.09.2012. iznosili su 1.242,24 milijardi dinara (10,80 milijardi evra).

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju kratkoročni depoziti i depoziti po viđenju na koje se odnosi 82.67% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 82.64% ukupnih depozita.Devizni depoziti fizičkih lica čine 93,48% ukupnih depozita fizičkih lica.

Na osnovu stanja depozita fizičkih lica, preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu jul, avgust I septembar 2012. godine (III kvartal 2012.g.), izvršeni su obračun i plaćanje premije osiguranja depozita za 4 kvartal 2012. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 30.09.2012., ukupna premija za 4. kvartal 2012. godine iznosi 1.225,52 miliona dinara ili 10,65 miliona evra. Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 30.06.2012.g

Ukupni depoziti fizičkih lica,preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 30.06.2012. iznosili su 1.225,58 milijardi dinara (oko 10,58 milijardi evra).

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju kratkoročni depoziti i depoziti po viđenju na koje se odnosi 81.57% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 83.33% ukupnih depozita.Devizni depoziti fizičkih lica čine 93,78% ukupnih depozita fizičkih lica.

Na osnovu stanja depozita fizičkih lica, preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu april, maj i jun 2012. godine (II kvartal 2012.g.), izvršeni su obračun i plaćanje premije osiguranja depozita za 3 kvartal 2012. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 30.06.2012., ukupna premija za 3. kvartal 2012. godine iznosi 1.216,12 miliona dinara ili 10,50 miliona evra. Četiri banke nisu izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 31.03.2012.

Ukupni depoziti fizičkih lica,preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 31.03.2012. iznosili su 1.160,20 milijardi dinara (oko 10,42 milijarde evra).

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju kratkoročni depoziti i depoziti po viđenju na koje se odnosi 80,77% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 82.45% ukupnih depozita. Devizni depoziti fizičkih lica čine 92,89% ukupnih depozita fizičkih lica.

Na osnovu stanja depozita fizičkih lica, preduzetnika, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu januar, februar i mart 2012. godine (I kvartal 2012.g.), izvršeni su obračun i plaćanje premije osiguranja depozita za 2 kvartal 2012. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.03.2012., ukupna premija za 2. kvartal 2012. godine iznosi 1.157,26 miliona dinara ili 10,39 miliona evra. Dve banke nisu izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


Arhiva: 2014. | 2013. | 2012. | 2011.