Osiguranje depozita
Stanje depozita

2019.

Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 31.3.2019. godine

Ukupni depoziti fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 31.3.2019. godine iznose 2.088,5 milijardi dinara (17,7 milijardi evra). Pregled osiguranih depozita po kriterijumu deponenata na dan 31.3.2019. godine:

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju depoziti po viđenju i kratkoročni depoziti na koje se odnosi 88% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 71% ukupnih depozita.

Devizni depoziti fizičkih lica čine 84% ukupnih depozita fizičkih lica


Na osnovu stanja osiguranih depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu januar-mart 2019. godine (I kvartal 2019. godine), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za II kvartal 2019. godine. Ukupna premija za II kvartal 2019. godine iznosi 898,7 miliona dinara i 18,1 miliona evra (ukupno 25,7 miliona evra, preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.3.2019. godine).


Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


2018.

Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 31.12.2018. godine

Ukupni depoziti fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 31.12.2018. godine iznose 2.041,6 milijardi dinara (17,3 milijardi evra). Pregled osiguranih depozita po kriterijumu deponenata na dan 31.12.2018. godine:

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju depoziti po viđenju i kratkoročni depoziti na koje se odnosi 88% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 69% ukupnih depozita.

Devizni depoziti fizičkih lica čine 84% ukupnih depozita fizičkih lica.


Na osnovu stanja osiguranih depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu oktobar-decembar 2018. godine (IV kvartal 2018. godine), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za I kvartal 2019. godine. Ukupna premija za I kvartal 2019. godine iznosi 868,7 miliona dinara i 17,5 miliona evra (ukupno 24,8 miliona evra, preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2018. godine).


Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 30.9.2018. godine

Ukupni depoziti fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 30.9.2018. godine iznose 1.934,2 milijardi dinara (16,3 milijardi evra). Pregled osiguranih depozita po kriterijumu deponenata na dan 30.9.2018. godine

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju depoziti po viđenju i kratkoročni depoziti na koje se odnosi 89% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 72% ukupnih depozita.

Devizni depoziti fizičkih lica čine 86% ukupnih depozita fizičkih lica.


Na osnovu stanja osiguranih depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu jul-septembar 2018. godine (III kvartal 2018. godine), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za IV kvartal 2018. godine. Ukupna premija za IV kvartal 2018. godine iznosi 808,3 miliona dinara i 17,2 miliona evra (ukupno 24,0 miliona evra, preračunato po srednjem kursu NBS na dan 30.9.2018. godine).


Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 30.6.2018. godine

Ukupni depoziti fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 30.6.2018. godine iznose 1.914,2 milijardi dinara (16,2 milijardi evra).

Pregled osiguranih depozita po kriterijumu deponenata na dan 30.6.2018. godine:

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju depoziti po viđenju i kratkoročni depoziti na koje se odnosi 89% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 72% ukupnih depozita. Devizni depoziti fizičkih lica čine 86% ukupnih depozita fizičkih lica.


Na osnovu stanja osiguranih depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu april-jun 2018. godine (II kvartal 2018. godine), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za III kvartal 2018. godine. Ukupna premija za III kvartal 2018. godine iznosi 771,5 miliona dinara i 16,9 miliona evra (ukupno 23,4 miliona evra, preračunato po srednjem kursu NBS na dan 30.6.2018. godine).


Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 31.3.2018. godine

Ukupni depoziti fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 31.3.2018. godine iznose 1.855,1 milijardi dinara (15,7 milijardi evra).

Pregled osiguranih depozita po kriterijumu deponenata na dan 31.3.2018. godine:

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju depoziti po viđenju i kratkoročni depoziti na koje se odnosi 88% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 73% ukupnih depozita.


Na osnovu stanja osiguranih depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu januar-mart 2018. godine (I kvartal 2018. godine), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za II kvartal 2018. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.3.2018. godine, ukupna premija za II kvartal 2018. godine iznosi 2.713,9 miliona dinara ili 22,9 miliona evra.


Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


2017.

Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 31.12.2017. godine

Ukupni depoziti fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 31.12.2017. godine iznose 1.843,3 milijardi dinara (15,6 milijardi evra).

Pregled osiguranih depozita po kriterijumu deponenata na dan 31.12.2017. godine:

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju depoziti po viđenju i kratkoročni depoziti na koje se odnosi 88% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 72% ukupnih depozita. Devizni depoziti fizičkih lica čine 87% ukupnih depozita fizičkih lica.


Na osnovu stanja osiguranih depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu oktobar-decembar 2017. godine (IV kvartal 2017. godine), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za I kvartal 2018. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2017. godine, ukupna premija za I kvartal 2018. godine iznosi 2.679,2 miliona dinara ili 22,6 miliona evra.


Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 30.9.2017. godine

Ukupni depoziti fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 30.9.2017. godine iznose 1.801,9 milijardi dinara (15,1 milijardi evra).

Pregled osiguranih depozita po kriterijumu deponenata na dan 30.9.2017. godine

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju depoziti po viđenju i kratkoročni depoziti na koje se odnosi 88% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 73% ukupnih depozita. Devizni depoziti fizičkih lica čine 88% ukupnih depozita fizičkih lica.


Na osnovu stanja osiguranih depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu Jun-Septembar 2017. godine (III kvartal 2017. godine), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za IV kvartal 2017. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 30.9.2017. godine, ukupna premija za IV kvartal 2017. godine iznosi 2.640,3 miliona dinara ili 22,1 miliona evra.


Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 30.6.2017. godine

Ukupni depoziti fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 30.6.2017. godine iznose 1.793,1 milijardi dinara (14,8 milijardi evra).

Pregled osiguranih depozita po kriterijumu deponenata na dan 30.6.2017. godine

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju depoziti po viđenju i kratkoročni depoziti na koje se odnosi 88% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 73% ukupnih depozita. Devizni depoziti fizičkih lica čine 87% ukupnih depozita fizičkih lica.


Na osnovu stanja osiguranih depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu april, maj, jun 2017. godine (II kvartal 2017. godine), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za III kvartal 2017. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 30.6.2017. godine, ukupna premija za III kvartal 2017. godine iznosi 2.616,4 miliona dinara ili 21,7 miliona evra.


Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 31.3.2017. godine

Ukupni depoziti fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 31.3.2017. godine iznose 1.799,3 milijardi dinara (14,5 milijardi evra).

Pregled osiguranih depozita po kriterijumu deponenata na dan 31.3.2017. godine

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju depoziti po viđenju i kratkoročni depoziti na koje se odnosi 87% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 74% ukupnih depozita. Devizni depoziti fizičkih lica čine 88% ukupnih depozita fizičkih lica.


Na osnovu stanja osiguranih depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu januar, februar, mart 2017. godine (I kvartal 2017. godine), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za II kvartal 2017. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.3.2017. godine, ukupna premija za II kvartal 2017. godine iznosi 2.637,4 miliona dinara ili 21,3 miliona evra.


Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


2016.

Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 31.12.2016. godine

Ukupni depoziti fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 31.12.2016. godine iznose 1.799,7 milijardi dinara (14,6 milijardi evra).

Pregled osiguranih depozita po kriterijumu deponenata na dan 31.12.2016. godine.

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju depoziti po viđenju i kratkoročni depoziti na koje se odnosi 86% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 73% ukupnih depozita. Devizni depoziti fizičkih lica čine 87% ukupnih depozita fizičkih lica.


Na osnovu stanja osiguranih depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu oktobar, novembar, decembar 2016. godine (IV kvartal 2016. godine), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za I kvartal 2017. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2016. godine, ukupna premija za I kvartal 2017. godine iznosi 2.598,4 miliona dinara ili 21,0 miliona evra.


Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 30.9.2016. godine

Ukupni depoziti fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 30.9.2016. godine iznose 1.728,80 milijardi dinara (14,02 milijardi evra).

Pregled osiguranih depozita po kriterijumu deponenata na dan 30.9.2016. godine

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju depoziti po viđenju i kratkoročni depoziti na koje se odnosi 83,38% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 74,12% ukupnih depozita. Devizni depoziti fizičkih lica čine 88,22% ukupnih depozita fizičkih lica.


Na osnovu stanja osiguranih depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu jul, avgust i septembar 2016. godine (III kvartal 2016. god), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za 4. kvartal 2016. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 30.9.2016. godine, ukupna premija za 4. kvartal 2016. godine iznosi 2.524,28 miliona dinara ili 20,47 miliona evra.


Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 30.6.2016. g

Ukupni depoziti fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 30.6.2016. godine iznose 1.664,74 milijardi dinara (13,50 milijardi evra).

Pregled osiguranih depozita po kriterijumu deponenata na dan 30.6.2016. godine

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju depoziti po viđenju i kratkoročni depoziti na koje se odnosi 81,74% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 76,51% ukupnih depozita. Devizni depoziti fizičkih lica čine 88,76% ukupnih depozita fizičkih lica.


Na osnovu stanja osiguranih depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu april, maj, jun 2016. godine (II kvartal 2016. g.), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za 3. kvartal 2016. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 30.6.2016. godine, ukupna premija za 3. kvartal 2016. godine iznosi 2.422,41 miliona dinara ili 19,64 miliona evra.


Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 31.3.2016.g

Ukupni depoziti fizičkih lica,preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 31.3.2016. godine iznosili su 1.611,64 milijardi dinara (13,11 milijardi evra).

Pregled osiguranih depozita po kriterijumu deponenata na dan 31.3.2016.godine

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju depoziti po viđenju i kratkoročni depoziti na koje se odnosi 79,78% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 77,05% ukupnih depozita. Devizni depoziti fizičkih lica čine 89,02% ukupnih depozita fizičkih lica.


Na osnovu stanja osiguranih depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu januar, februar, mart 2016. godine (I kvartal 2016.g.), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za 2. kvartal 2016. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.3.2016. godine, ukupna premija za 2. kvartal 2016. godine iznosi 2.372,04 miliona dinara ili 19,30 miliona evra.


Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


2015.

Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 31.12.2015.g

Ukupni depoziti fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 31.12.2015. godine iznosili su 1.603,32 milijardi dinara (13,18 milijardi evra).

Pregled osiguranih depozita po kriterijumu deponenata na dan 31.12.2015. godine

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju depoziti po viđenju i kratkoročni depoziti na koje se odnosi 79,14% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 75,94% ukupnih depozita. Devizni depoziti fizičkih lica čine 89,0% ukupnih depozita fizičkih lica.


Na osnovu stanja osiguranih depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu oktobar, novembar, decembar 2015. godine (IV kvartal 2015. g.), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za 1. kvartal 2016. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2015. godine, ukupna premija za 1. kvartal 2016. godine iznosi 2.324,31 miliona dinara ili 19,11 miliona evra.


Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 30.9.2015.g

Ukupni depoziti fizičkih lica,preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 30.9.2015. godine iznosili su 1.545,8  milijardi dinara (12,9 milijardi evra).

Pregled osiguranih depozita po kriterijumu deponenata na dan 30.9.2015.godine

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju depoziti po viđenju i kratkoročni depoziti na koje se odnosi 81,93% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 77,29% ukupnih depozita. Devizni depoziti fizičkih lica čine 90,0% ukupnih depozita fizičkih lica.


Na osnovu stanja osiguranih depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu jul, avgust, septembar 2015. godine (III kvartal 2015.g.), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za 4. kvartal 2015. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 30.9.2015. godine, ukupna premija za 4. kvartal 2015. godine iznosi 1.506,8 miliona dinara ili 12,6 miliona evra.


Saglasno Odluci o obračunu i naplati vanredne premije osiguranja depozita za 2015. godinu (“Službeni glasnik RS” br.12/14 od 03.02.2014.godine), Agencija za osiguranje depozita je izvršila obračun i naplatu vanredne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica na osnovu stanja depozita u periodu jul, avgust, septembar 2015. godine, za 4. kvartal 2015.godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 30.9.2015. godine, ukupna vanredna premija za 4. kvartal 2015. godine iznosi 753,4 miliona dinara ili 6,3 miliona evra.

Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.

Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 30.6.2015.g

Ukupni depoziti fizičkih lica,preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 30.6.2015. godine iznosili su 1.546,10 milijardi dinara (12,82 milijardi evra).

Pregled osiguranih depozita po kriterijumu deponenata na dan 30.6.2015.godine

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju depoziti po viđenju i kratkoročni depoziti na koje se odnosi 82,70% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 78,44% ukupnih depozita. Devizni depoziti fizičkih lica čine 90,67% ukupnih depozita fizičkih lica.

Na osnovu stanja osiguranih depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu april, maj, jun 2015. godine (II kvartal 2015.g.), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za 3. kvartal 2015. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 30.6.2015. godine, ukupna premija za 3. kvartal 2015. godine iznosi 1.499,40 miliona dinara ili 12,43 miliona evra.

Saglasno Odluci o obračunu i naplati vanredne premije osiguranja depozita za 2015. godinu ("Službeni glasnik RS" br.12/14 od 03.02.2014.godine), Agencija za osiguranje depozita je izvršila obračun i naplatu vanredne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica na osnovu stanja depozita u periodu april, maj, jun 2015. godine, za 3. kvartal 2015.godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 30.6.2015. godine, ukupna vanredna premija za 3. kvartal 2015. godine iznosi 749,70 miliona dinara ili 6,22 miliona evra.

Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


Stanje ukupnih i osiguranih depozita na dan 31.3.2015.g

Ukupni depoziti fizičkih lica,preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica koji se uključuju u sistem osiguranja depozita na dan 31.3.2015. godine iznosili su 1.507,60 milijardi dinara (12,54 milijardi evra).

Pregled osiguranih depozita po kriterijumu deponenata na dan 31.3.2015.godine

U ročnoj strukturi depozita najveće učešće imaju depoziti po viđenju i kratkoročni depoziti na koje se odnosi 82,95% ukupnih depozita, dok u valutnoj strukturi depozita najveće učešće imaju devizni depoziti na koje se odnosi 79,33% ukupnih depozita. Devizni depoziti fizičkih lica čine 91,19% ukupnih depozita fizičkih lica.

Na osnovu stanja osiguranih depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica kod banaka u periodu januar, februar, mart 2015. godine (I kvartal 2015.g.), izvršeni su obračun i plaćanje redovne premije osiguranja depozita za 2. kvartal 2015. godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.3.2015. godine, ukupna premija za 2. kvartal 2015. godine iznosi 1.498,90 miliona dinara ili 12,47 miliona evra.

Saglasno Odluci o obračunu i naplati vanredne premije osiguranja depozita za 2015. godinu (“Službeni glasnik RS” br.12/14 od 03.02.2014.godine), Agencija za osiguranje depozita je izvršila obračun i naplatu vanredne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica na osnovu stanja depozita u periodu januar, februar, mart 2015. godine, za 2. kvartal 2015.godine. Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.3.2015. godine, ukupna vanredna premija za 2. kvartal 2015. godine iznosi 749,45 miliona dinara ili 6,23 miliona evra.

Sve banke su izmirile svoje obaveze u predviđenom roku.


Arhiva: 2015. | 2014. | 2013. | 2012. | 2011.