Oglasi
Arhiva oglasa

2019.

27. decembar 2019.

Oglas za prodaju nepokretne imovine Univerzal banke u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T-20/19)

Dokument


20. decembar 2019.

Poziv poveriocima Borske banke u stečaju da dostave instrukcije za isplatu.

Dokument


13. decembar 2019.

Obaveštenje o izmeni oglasa o prodaji imovine Jugobanke u stečaju (šifra tendera: T-16/19).

Dokument


09. decembar 2019.

Obaveštenje o izmeni oglasa o prodaji imovine Jugobanke u stečaju (šifra tendera: T-16/19).

Dokument


06. decembar 2019.

Oglas za prodaju imovine Beobanke u stečaju, Kosovske banke u stečaju i Jugobanke u stečaju (šifra tendera: T-17/19).

Dokument


06. decembar 2019.

Oglas za prodaju nepokretne imovine Univerzal banke u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T-18/19).

Dokument


29. novembar 2019.

Oglas za prodaju imovine SIM osiguranja u stečaju (šifra prodaje: N-1/19)

Dokument


09. novembar 2019.

Javni konkurs za izbor jednog kandidata za nezavisnog člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.

Dokument
Prilog 1 – Obrazac radne biografije
Prilog 2 – Obrazac izjave

01. novembar 2019.

Oglas za prodaju nepokretne imovine Jugobanke u stečaju u Beogradu i Bečićima (šifra tendera: T-16/19)

Dokument


30. septembar 2019.

Oglas za ustupanje portfelja potraživanja uz naknadu javnim prikupljanjem ponuda (šifra: JPP-1/19).

Dokument

07. septembar 2019.

Javni konkurs za izbor jednog kandidata za nezavisnog člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.

Dokument
Prilog 1 – Obrazac radne biografije
Prilog 2 – Obrazac izjave

26. avgust 2019.

Oglas za prodaju nepokretne imovine Univerzal banke u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom sa poboljšanjem (šifra tendera: T-14/19).

Dokument

23. avgust 2019.

Oglas za prodaju imovine Nove Agrobanke u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom sa poboljšanjem (šifra tendera: T-15/19)

Dokument

22. avgust 2019.

Oglas za prodaju nepokretnosti Univerzal banke u stečaju neposrednom pogodbom s poboljšanjem ponuda (šifra prodaje: N-E-1/19)

Dokument

27. jul 2019.

Obaveštenje o obustavljanju postupka izbora jednog direktora – člana Odbora direktora Agencije za osiguranje depozita.

Dokument


01. jul 2019.

Oglas za prodaju nepokretne imovine Jugobanke u stečaju i Beobanke u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T-13/19)

Dokument

26. jun 2019.

Poziv poveriocima Jugobanke u stečaju da dostave instrukcije za plaćanje

Dokument

18. jun 2019.

Oglas za prodaju imovine SIM osiguranja a.d. Beograd u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T–12/19)

Dokument

14. jun 2019.

Javni konkurs za izbor dva kandidata za nezavisne članove Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita

Dokument

14. jun 2019.

Javni konkurs za izbor jednog člana Odbora direktora Agencije za osiguranje depozita

Dokument

14. jun 2019.

Oglas za prodaju nepokretne imovine Privredne banke Beograd u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T—11/19).

Dokument

03. maj 2019.

Oglas za prodaju imovine Investbanke u stečaju i Razvojne banke Vojvodine u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T-10/19).

Dokument


16. april 2019.

Spisak imovine MB Union banke u stečaju raspoložive za prodaju.

Dokument

05. april 2019.

Oglas za prodaju imovine Razvojne banke Vojvodine u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T—8/19).

Dokument

03. april 2019.

Izmena oglasa o prodaji nepokretnosti Jugobanke u stečaju (šifra tendera: T-6/19).

Dokument


27. mart 2019.

Oglas za prodaju nepokretnosti Univerzal banke u stečaju i Jugobanke u stečaju javnim prikupljanjem ponuda-tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T-6/19).

Dokument

25. mart 2019.

Oglas za prodaju nepokretnosti Privredne banke Beograd u stečaju javnim prikupljanjem ponuda-tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T-7/19).

Dokument

22. mart 2019.

Spisak imovine Razvojne banke Vojvodine u stečaju raspoložive za prodaju.

Dokument

12. mart 2019.

Oglas za prodaju nepokretne imovine Jugobanke u stečaju i SIM osiguranja u stečaju javnim prikupljanjem ponuda - tenderom s poboljšanjem (šifra tendera T-5/19).

Dokument

27. februar 2019.

Oglas za prodaju imovine Nove Agrobanke u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T-3/19).

Dokument

11.januar 2019.

Oglas za prodaju pokretne imovine Univerzal banke u stečaju javnim prikupljanjem ponuda - tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T-1/19)

Dokument

11.januar 2019.

Oglas za prodaju nepokretne imovine Univerzal banke u stečaju javnim prikupljanjem ponuda - tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T-2/19)

Dokument


Arhiva oglasa 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 20122011.