Oglasi
Aktuelni oglasi

10. januar 2020.

Oglas za prodaju imovine Jugobanke a.d. Beograd u stečaju javnim prikupljanjem ponuda - tenderom sa poboljšanjem (šifra tendera: T-01/20)

Dokument


10. januar 2020.

Oglas za prodaju imovine PB Agrobanke a.d. Beograd u stečaju neposrednom pogodbom uz dostavljanje pisanih ponuda (šifra prodaje: Н-1/20)

Dokument


27. decembar 2019.

Oglas za prodaju nepokretne imovine Univerzal banke u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T-20/19)

Dokument


20. decembar 2019.

Poziv poveriocima Borske banke u stečaju da dostave instrukcije za isplatu.

Dokument


13. decembar 2019.

Obaveštenje o izmeni oglasa o prodaji imovine Jugobanke u stečaju (šifra tendera: T-16/19).

Dokument


09. decembar 2019.

Obaveštenje o izmeni oglasa o prodaji imovine Jugobanke u stečaju (šifra tendera: T-16/19).

DokumentArhiva oglasa 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011.