Oglasi
Aktuelni oglasi

29. maj 2020.

Oglas za prodaju nepokretne imovine Privredne banke Beograd u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T-3/20)

Dokument


29. maj 2020.

Oglas za prodaju imovine Nove Agrobanke u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T-4/20)

Dokument


29. maj 2020.

Oglas za prodaju imovine Jugobanke u stečaju neposrednom pogodbom s poboljšanjem (šifra prodaje: N-4/20).

Dokument


12. maj 2020.

Poziv za dostavljanje prijava o zainteresovanosti za obavljanje poslova poverenika Agencije.

Dokument

Prilog 1 – Obrazac radne biografije

Prilog 2 – Obrazac izjave


29. mart 2020.

Javni konkurs za izbor jednog kandidata za nezavisnog člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.

Dokument

Prilog 1 – Obrazac radne biografije

Prilog 2 – Obrazac izjave


20. mart 2020.

Obaveštenje o obustavi postupaka prodaje imovine banaka u stečaju (šifre: T-3/20, N-4/20 i T-4/20).

Dokument


18. mart 2020.

Obaveštenje o obustavljanju postupka za izbor jednog kandidata za člana Upravnog odbora Agencije

DokumentOglasi - aktuelni 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 20122011.