Oglasi
Aktuelni oglasi

31. jul 2019.

Spisak imovine Razvojne banke Vojvodine u stečaju raspoložive za prodaju

Dokument

27. jul 2019.

Obaveštenje o obustavljanju postupka izbora jednog direktora – člana Odbora direktora Agencije za osiguranje depozita.

Dokument

01. jul 2019.

Oglas za prodaju nepokretne imovine Jugobanke u stečaju i Beobanke u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T-13/19)

Dokument

26. jun 2019.

Poziv poveriocima Jugobanke u stečaju da dostave instrukcije za plaćanje

Dokument

18. jun 2019.

Oglas za prodaju imovine SIM osiguranja a.d. Beograd u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T–12/19)

Dokument

14. jun 2019.

Javni konkurs za izbor dva kandidata za nezavisne članove Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita

Dokument

14. jun 2019.

Javni konkurs za izbor jednog člana Odbora direktora Agencije za osiguranje depozita

Dokument

14. jun 2019.

Oglas za prodaju nepokretne imovine Privredne banke Beograd u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T—11/19).

Dokument

Arhiva oglasa 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011.