Kvartalni izveštaji
Kvartalni izveštaji o stanju stečajne/ likvidacione mase i toku postupkaU skladu sa članom 16. Zakona o stečaju I likvidaciji banaka i društava za osiguranje ("Službeni glasnik RS",br. 14/2015), Agencija za osiguranje depozita, u funkciji stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika banaka ili društava za osiguranje, dužna je da izveštaj o stanju stečajne/likvidacione mase I toku postupka kvartalno ažurira i objavljuje na svojoj internet prezentaciji. U cilju jednoobraznog sačinjavanja izveštaja, Upravni odbor Agencije doneo je

Uputstvo za izradu kvartalnog izveštaja stečajne/likvidacione mase dužnika i toku postupka,

u skladu s kojim se sačinjavaju kvartalni izveštaji pravnih lica u stečaju/likvidaciji u nadležnosti Agencije.

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina