Stečaj i likvidacija
Okončani stečajni i likvidacioni postupci

Okončani stečajni i likvidacioni postupci

Banke

 1. Kombanka a.d. Beograd, u stečaju
 2. Monteks banka a.d. Beograd, u stečaju
 3. AIK banka a.d. Senta, u stečaju
 4. YU EKI banka a.d. Beograd, u stečaju
 5. Srpska komercijalna banka a.d. Niš, u likvidaciji
 6. Gold Internacional banka a.d. Beograd, u stečaju
 7. Valjevska banka a.d. Valjevo, u stečaju
 8. Kontrol banka a.d. Beograd, u stečaju
 9. BC BANK CREDIT a.d. Beograd, u stečaju
 10. Šabačka banka a.d. Šabac, u stečaju
 11. Stečajna masa BB Slavija banke a.d. Beograd
 12. Privredna banka a.d. Novi Sad, u stečaju
 13. Beogradska banka Loznička banka a.d. Loznica, u stečaju
 14. Kreditno-eksportna banka a.d. Beograd, u likvidaciji

Društva za osiguranje

 1. Plava tačka-SLO a.d.o. Beograd, u likvidaciji
 2. Agroosiguranje a.d.o. Beograd, u stečaju
 3. Autonena a.d.o. Beograd, u likvidaciji
 4. Kosmet a.d.o. Beograd, u stečaju
 5. Osiguranje Plus a.d.o. Beograd, u likvidaciji
 6. Dinara osiguranje a.d.o. Beograd, u stečaju
 7. Strela osiguranje a.d.o. Valjevo, u stečaju
 8. Ekos osiguranje a.d.o. Beograd, u stečaju
 9. Libertas a.d.o. Beograd, u likvidaciji
 10. Top-Gan a.d.o. Čačak, u likvidaciji
 11. Morava osiguranje a.d.o. Beograd, u likvidaciji
 12. Balkan osiguranje a.d.o. Beograd, u stečaju

Ostale finansijske organizacije

 1. Zemljoradnička štedno kreditna zadruga AGRO KASA a.d. Beograd, u likvidaciji
 2. Štedno-kreditna organizacija Denarius a.d. Beograd, u stečaju
 3. Štedno-kreditna organizacija AIK VRANJE a.d. Vranje, u likvidaciji
 4. Štedno-kreditna zadruga samostalnih privrednika Srbije a.d. Beograd, u stečaju
 5. Diners Club International Belgrade d.o.o. Beograd, u stečaju

Postupci koji se nastavljaju nad delom stečajne/likvidacione mase

Banke

 1. BB Požarevačka banka a.d. Požarevac, u stečaju
 2. MB banka a.d. Niš, u likvidaciji

Društva za osiguranje

 1. Plava tačka a.d.o. Beograd, u likvidaciji
 2. Imperial a.d.o. Beograd, u stečaju

Okončani stečajni i likvidacioni postupci

Banke

 1. Kombanka a.d. Beograd, u stečaju

 2. Godina otvaranja postupka: 1996. (likvidacioni postupak), 2007. (stečajni postupak)
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2008.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: V-St-57/2007

 3. Monteks banka a.d. Beograd, u stečaju

 4. Godina otvaranja postupka: 1998. (likvidacioni postupak), 2007. (stečajni postupak)
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2009.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: V-St-63/2007

 5. AIK banka a.d. Senta, u stečaju

 6. Godina otvaranja postupka: 2000. (likvidacioni postupak), 2008. (stečajni postupak)
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2009.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Subotici
  Broj predmeta: St-2/2008

 7. YU EKI BANKA a.d. Beograd, u stečaju

 8. Godina otvaranja postupka: 2001. (likvidacioni postupak), 2009. (stečajni postupak)
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2009.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: V-St-2/09

 9. Srpska komercijalna banka a.d. Niš, u likvidaciji

 10. Godina otvaranja postupka: 2002. (likvidacioni postupak), 2004. (stečajni postupak), 2007. (likvidacioni postupak)
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2009.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Nišu
  Broj predmeta: I.L.46/2002

 11. Gold Internacional bank a.d. Beograd, u stečaju

 12. Godina otvaranja postupka: 1998. (likvidacioni postupak), 2008. (stečajni postupak)
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2013.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: V-Ст-92/08

 13. Valjevska banka a.d. Valjevo, u stečaju

 14. Godina otvaranja postupka: 2004.
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2014.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Valjevu
  Broj predmeta: St.br. 589/04

 15. Kontrol banka a.d. Beograd, u stečaju

 16. Godina otvaranja postupka: 2001. (likvidacioni postupak), 2007. (stečajni postupak)
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2014.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: V St. 11/07

 17. BC BANK CREDIT a.d. Beograd, u stečaju

 18. Godina otvaranja postupka: 2001. (likvidacioni postupak), 2008. (stečajni postupak)
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2015.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: XII-St-26/08

 19. Šabačka banka a.d. Šabac, u stečaju

 20. Godina otvaranja postupka: 2015.
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2015.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Valjevu
  Broj predmeta: St 11/10

 21. Stečajna masa BB Slavija banke a.d. Beograd

 22. Godina otvaranja postupka: 2010.
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2015.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 2 St 242/2010

 23. Privredna banka a.d. Novi Sad, u stečaju

 24. Godina otvaranja postupka: 2001.
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2011.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Novom Sadu
  Broj predmeta: 2. st. 3/2010

 25. Beogradska banka Loznička banka a.d. Loznica, u stečaju

 26. Godina otvaranja postupka: 2015.
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2017.
  Nadležni sud: Privredni sud u Valjevu
  Broj predmeta: 10/2010

 27. Kreditno-eksportna banka a.d. Beograd, u likvidaciji

 28. Godina otvaranja postupka: 2006.
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2018.
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 3. L. 9/2010

Društva za osiguranje

 1. Plava tačka-SLO a.d.o.Beograd, u likvidaciji

 2. Godina otvaranja postupka: 2005.
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2005.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: VI L.br.875/04

 3. Agroosiguranje a.d.o. Beograd, u stečaju

 4. Godina otvaranja postupka: 2004.
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2006.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: VIII-L-904/04

 5. Autonena a.d.o. Beograd, u likvidaciji

 6. Godina otvaranja postupka: 2005.
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2007.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: VI-L-26/05

 7. Kosmet a.d.o. Beograd, u stečaju

 8. Godina otvaranja postupka: 2004. (likvidacioni postupak), 2007. (stečajni postupak)
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2008.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: I St 52/2007

 9. Osiguranje Plus a.d.o. Beograd, u likvidaciji

 10. Godina otvaranja postupka: 2005.
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2007.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: VIII-L-9/06

 11. Dinara osiguranje a.d.o. Beograd, u stečaju

 12. Godina otvaranja postupka: 2004. (likvidacioni postupak), 2007. (stečajni postupak)
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2013.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: XIII-L-907/04 (likvidacioni postupak), XIII-St.49/07 (stečajni postupak)

 13. Strela osiguranje a.d.o. Valjevo, u stečaju

 14. Godina otvaranja postupka: 2005. (likvidacioni postupak), 2007. (stečajni postupak)
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2016.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Valjevu
  Broj predmeta: L.br. 23/2005 (likvidacioni postupak), St.br. 3/07 (stečajni postupak)

 15. A.D. za osiguranje "Ekos", u stečaju, Beograd

 16. Godina otvaranja postupka: 2005.
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2017.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: XIII L 19/15 (likvidacioni postupak), XIII St 218/05 (stečajni postupak)

 17. Libertas a.d.o. Beograd, u likvidaciji

 18. Godina otvaranja postupka: 2004.
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2007.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: VI-L-903/04

 19. Top-Gan a.d.o. Čačak, u likvidaciji

 20. Godina otvaranja postupka: 2005.
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2007.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: L-14/05

 21. Morava osiguranje a.d.o. Beograd, u likvidaciji

 22. Godina otvaranja postupka: 2008.
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2017.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 4. L. 1/2016

 23. Balkan osiguranje a.d.о. Beograd, u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 2005.
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2018
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 1. St-102/10

Ostale finansijske organizacije

 1. Zemljoradnička štedno kreditna zadruga AGRO KASA a.d. Beograd, u likvidaciji

 2. Godina otvaranja postupka: 2007.
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2007.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Beogradu

 3. Štedno-kreditna organizacija Denarius a.d. Beograd, u stečaju

 4. Godina otvaranja postupka: 2007.
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2015.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 1. St. 119/2010

 5. Štedno-kreditna organizacija AIK VRANJE a.d. Vranje, u likvidaciji

 6. Godina otvaranja postupka: 2009.
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2014.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Leskovcu
  Broj predmeta: L.1/2010

 7. Štedno-kreditna zadruga samostalnih privrednika Srbije a.d. Beograd, u stečaju

 8. Godina otvaranja postupka: 2007.
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka: 2016.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 4. Ст. 121/2010

 9. Diners Club International Belgrade d.o.o. Beograd, u stečaju

 10. Godina imenovanja Agencije za stečajnog upravnika: 2017.
  Godina razrešenja Agencije dužnosti stečajnog upravnika: 2017.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 11 St-102/2017

Postupci koji se nastavljaju nad delom stečajne/likvidacione mase

Banke

 1. BB Požarevačka banka a.d. Požarevac, u stečaju

 2. Godina otvaranja postupka: 2001. (likvidacioni postupak), 2002. (stečajni postupak)
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka /nastavku postupka nad delom mase: 2010.
  Nadležni sud: Privredni sud u Požarevcu
  Broj predmeta: 3.St.9/2016

  Adresa: Moše Pijade 2, 12000 Požarevac
  Pоvеrеnik Аgеnciје: Nebojša Jočić
  Теl: +381 12 524-747
  email:nebojsa.jocic@yahoo.com; smpzustecaju@gmail.com

 3. MB banka a.d. Niš, u likvidaciji

 4. Godina otvaranja postupka: 2006.
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka /nastavku postupka nad delom mase: 2009.
  Nadležni privredni sud: Privredni sud u Nišu
  Broj predmeta: I L-1/2006

  Adresa: Mihaila Bogićevića 7, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije: Ratomir Vasiljević
  Tel: +381 11 6305-631
  email: rvasiljevic@beogradskabanka.com

Društva za osiguranje

 1. Plava tačka a.d. Beograd, u likvidaciji

 2. Godina otvaranja postupka: 2004.
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka /nastavku postupka nad delom mase: 2008.
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: V-L-15/2006

  Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 70, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije: Novak Stajić
  Tel: +381 11 3816- 400

 3. Imperial a.d.o. u stečaju, Beograd

 4. Godina otvaranja postupka: 2005. (likvidacioni postupak), 2007. (stečajni postupak)
  Godina donošenja rešenja o zaključenju postupka /nastavku postupka nad delom mase: 2017.
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: VIII - L.br.27/05, II. St. 193/2017

  Аdrеsа: Pаlmirа Тоlјаtiја 5/II, Beograd
  Pоvеrеnik Аgеnciје: Zоrаn Ćulibrk
  Теl: +381 11 3192-798
  е-mаil: imperialosig@sezampro.rs