Stečaj i likvidacija
Stečajni i likvidacioni postupci u toku

Banke

 1. Beogradska banka a.d. Beograd, u stečaju
 2. Investbanka a.d. Beograd, u stečaju
 3. Jugobanka a.d. Beograd, u stečaju
 4. Beobanka a.d. Beograd, u stečaju
 5. JIK banka a.d. Beograd, u stečaju
 6. Astra banka a.d. Beograd, u stečaju
 7. Borska banka a.d. Bor, u stečaju
 8. Raj banka a.d. Beograd, u stečaju
 9. Medifarm banka a.d. Beograd, u stečaju
 10. Kosovska banka d.d. Beograd, u stečaju
 11. MB Union banka a.d. Beograd, u stečaju
 12. PB Agrobanka a.d. Beograd, u stečaju
 13. Nova Agrobanka a.d. Beograd, u stečaju
 14. Razvojna banka Vojvodine a.d. Novi Sad, u stečaju
 15. Privredna banka Beograd a.d. Beograd, u stečaju
 16. Univerzal banka a.d. Beograd, u stečaju
 17. Resavska banka DPRM a.d. Despotovac, u stečaju
 18. International investment bank a.d. Beograd, u stečaju
 19. Izvozna banka a.d. Beograd, u likvidaciji
 20. MB Privredno kreditna banka a.d. Beogradu, u stečaju
 21. Jugobanka Jugbanka a.d. Kosovska Mitrovica, u stečaju
 22. Pešter banka a.d. Novi Pazar, u stečaju

Društva za osiguranje

 1. Evropa osiguranje a.d.o. Beograd, u stečaju
 2. Sim osiguranje a.d.o. Beograd, u stečaju
 3. Takovo osiguranje a.d.o. Kragujevac, u likvidaciji

Ostale finansijske organizacije

 1. Železnička štedno kreditna zadruga 1891 a.d, Beograd, u likvidaciji

Banke

 1. Beogradska banka a.d. Beograd, u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 2002.
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 3 St. 58/2010

  Adresa: Knez Mihailova 2-4, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije: Snežana Bujas
  Tel: +381 11 3281-792; +381 11 3282-086
  email: sbujas@beogradskabanka.com

 2. Investbanka a.d. Beograd u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 2002.
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 4 St. 57/2010

  Adresa: Sremska3-5, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije:Momčilo Marković
  Tel: +381 11 3282-231 : +381 11 3281-743
  email: stecaj.kab@aod.rs

 3. Jugobanka a.d. Beograd u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 2002.
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 4 St. 59/2010

  Adresa: Kralja Petra 19, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije:Rada Divac
  Tel: 381 11 2637-800
  email: divacr@beogradskabanka.com

 4. Beobanka a.d. Beograd u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 2002.
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 4 St. 57/2010

  Adresa: Sremska 3-5, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije: Katarina Krstić
  Tel: 381 11 2620-853
  email: katarina.bb@beogradskabanka.com

 5. Jugoslovenka izvozna i kreditna banka (JIK banka) a.d. Beograd, u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 2001. (likvidacioni postupak), 2005. (stečajni postupak)
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 4 St. 77/2010

  Adresa: Sremska 3-5, 11000 Beograd
  Poverenik agencije: Katarina Krstić
  Tel: 381 11 2620-853
  email: katarina.bb@beogradskabanka.com

 6. Astra banka a.d Beograd u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 2001. (likvidacioni postupak), 2008. (stečajni postupak)
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 4 St. 168/2010

  Adresa: Mihaila Bogićevića 7, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije: Ratomir Vasiljević
  Tel: 381 11 6305 631
  email: rvasiljevic@beogradskabanka.com

 7. Borska banka a.d Bor, u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 2004.
  Nadležni sud: Privredni sud u Zaječaru
  Broj predmeta: St. 2/10

  Adresa: Bor, Moše Pijade 16, 19210 Bor
  Poverenik Agencije: Bernardica Jovanoski
  Tel:+381 030 424-666
  email: borskabanka@sezampro.rs

 8. Raj banka a.d Beograd, u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 2004. (likvidacioni postupak), 2007. godine (stečajni postupak)
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 3. St. 120/2010

  Adresa: Mihaila Bogićevića 7, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije: Branko Jugović
  Tel: 381 11 7614 451
  email: office@rajbanka.rs

 9. Medifarm banka a.d. Beograd, u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 1996. (likvidacioni postupak), 2007. (stečajni postupak)
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 4. St 98/2010

  Adresa: Kralja Petra 21, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije: Zvonko Burić
  Tel: 381 11 2632-554
  email: zvonkob@beogradskabanka.com

 10. Kosovska banka d.d. Beograd u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 1990.
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 3. St-1/2010

  Adresa: Kralja Petra 21, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije: Zvonko Burić
  Tel: +381 11 2632-554
  email: zvonkob@beogradskabanka.com

 11. MB Union banka a.d. Beograd u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 2001. (likvidacioni postupak), 2012. (stečajni postupak)
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 2. St 4797/2012

  Adresa: Mihaila Bogićevića 7, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije:Ratomir Vasiljević
  Tel: +381 11 7610-166
  email: rvasiljevic@beogradskabanka.com

 12. PB Agrobanka a.d. Beograd, u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 2012.
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 2 St 3718/2012

  Adresa:Sremska 3-5, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije: Rako Božović
  Tel: +381 11 2021 221
  email: rako.b@agrobankaustecaju.rs

 13. Nova Agrobanka a.d. Beograd u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 2012.
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 9. St 4794/2012

  Adresa: Sremska 3-5, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije: Rako Božović
  Tel: +381 11 2021-104
  email: rako.b@agrobankaustecaju.rs

 14. Razvojna banka Vojvodine a.d. Novi Sad, u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 2013.
  Nadležni sud: Privredni sud u Novom Sadu
  Broj predmeta: St. 30/2013

  Adresa: : Stražilovska 4, 21000 Novi Sad
  Poverenik Agencije: Radovan Ivetić
  Tel: 381 21 4894-551
  email: rbv.stecaj@rbv.rs

 15. Privredna banka Beograd a.d. Beograd, u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 2013.
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 1 St 138/2013

  Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 70, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije: Novak Stajić
  Tel:+381 11 3816 400
  email:pbbs@pbb-banka.com

 16. Univerzal banka a.d. Beograd, u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 2014.
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 1 St 19/2014

  Adresa: : Francuska 29, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije: Nataša Zarupski
  Tel: +381 011 2022-720
  email:office@ubbad.rs

 17. Resavska banka DPRM a.d. Despotovac, u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 2001.
  Nadležni sud: Privredni sud u Kragujevcu
  Broj predmeta: 1.St. 550/2011

  Adresa: Knez Mihailova 2, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije: Jasmina Mirković
  Tel: +381 63 111 3362
  email: jasmina.mirkovic@aod.rs; jasmina.mirkovic@mts.rs

 18. International investment bank a.d. Beograd, u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 2019.
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 3. L – 5/2010 (L-326/01)

  Adresa: Knez Mihailova 2, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije: Jasmina Mirković
  Tel: +381 63 111 3362
  email: jasmina.mirkovic@aod.rs; jasmina.mirkovic@mts.rs

 19. Izvozna banka a.d. Beograd, u likvidaciji

  Godina otvaranja postupka: 2001.
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 495/2001

  Adresa: Makenzijeva 19, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije: Vladimir Žarković
  Tel: +381 11 2437 158

 20. MB Privredno kreditna banka a.d. Beogradu, u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 2015.
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 2 ST 34/2010

  Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 70, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije: Radovan Miljković
  Tel: +381 11 3816 400

 21. Jugobanka Jugbanka a.d. Kosovska Mitrovica, u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 2018.
  Nadležni sud: Privredni sud u Nišu
  Broj predmeta: 5.St.16/2018

  Adresa: Knez Mihailova 2, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije: Momčilo Marković
  Tel: +381 11 2075 138
  email: stecaj.kab@aod.rs
 22. Pešter banka a.d. Novi Pazar, u stečaju

  Godina otvaranja postupka: 2001. (likvidacioni postupak), 2018. (stečajni postupak)
  Nadležni sud: Privredni sud u Kraljevu
  Broj predmeta: 2. St.3/2018

  Adresa: Mihaila Bogićevića 7, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije: Ratomir Vasiljević
  Tel: 011/6305-631
  email: rvasiljevic@beogradskabanka.com

Društva za osiguranje

 1. Еvrоpа оsigurаnjе а.d.о. Bеоgrаd, u stеčајu

  Godina otvaranja postupka: 2005.
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 9 St. 181/2010

  Adresa:Мihаilа Bоgićеvićа 7, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije: Vasilj Vasiljević
  Tel: 381 11 6305 631
  email: vvasiljevic@beogradskabanka.com

 2. Sim osiguranje а.d.o. Beograd, u stečaju
  Godina otvaranja postupka: 2006. (likvidacioni postupak), 2007. (stečajni postupak)
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 2. St 109/2010

  Adresa: Sremska 5, 11000 Beograd5
  Poverenik Agencije: Rako Božović
  Tel: +381 11 3281-698
  email: simad-bg@beogradskabanka.com

 3. Таkоvо osiguranje a.d.o. Kragujevac, u likvidаciјi

  Godina otvaranja postupka: 2014.
  Nadležni sud: Privredni sud u Kragujevcu
  Broj predmeta: L. 1/2014

  Adresa: Dr Zоrаnа Đinđićа 15а, 34000 Krаguјеvаc
  Poverenik Agencije: Snežana Dimitrijević
  Tel: +381 62 236-144
  email: snedimi@mts.rs

Ostale finansijske organizacije

 1. Železnička štedno kreditna zadruga 1891 a.d. Beograd, u likvidaciji

  Godina otvaranja postupka: 2007.
  Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
  Broj predmeta: 2-L-12/2010.

  Adresa: Gavrila Principa 60, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije: Pero Radović
  Tel: +381 11 6645-181
  email: pero.radovicsu@gmail.com