Zaštita investitora
Arhiva

2016.

Odluka o visini redovnog tromesečnog doprinosa za 2017. godinu

Odluka o visini naknade za upravljanje Fondom za zaštitu investitora za 2017. godinu

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti – saglasnost na Odluku o iznosu redovnog tromesečnog doprinosa za 2018. godinu i na Odluku o visini i načinu plaćanja naknade za upravljanje Fondom za zaštitu investitora za 2018. godinu.

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti – saglasnost na Odluku o iznosu redovnog tromesečnog doprinosa za 2016. godinu i na Odluku o visini i načinu plaćanja naknade za upravljanje Fondom za 2016. godinu

Dokument


2015.

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - redovni doprinos za 2015 godinu

Dokument


Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - naknada za upravljanje FZI za 2015 godinu

Dokument


Odluka o visini naknade za upravljanje FZI za 2015 godinu

Dokument


Odluka o visini redovnog tromesecnog doprinosa za 2015 godinu

Dokument


2014.

Odluka o visini redovnog tromesečnog doprinosa za 2014.

Dokument


Odluka o visini naknade za upravljanje FZI za 2014.

Dokument


2013.

Odluka o visini tromesečnog redovnog doprinosa za 2013.

Dokument


2012.

Odluka o ukidanju obaveze plaćanja doprinosa za 2012.

Dokument


Odluka o visini tromesečnog redovnog doprinosa za 2012

Dokument