Zaštita investitora
Za članove

Ovaj deo internet prezentacije organizatora Fonda za zaštitu investitora (u daljem tekst: Fond) namenjen je članovima Fonda radi dostave mesečnog izveštaja ZI01 elektronskim putem

Obaveza člana Fonda je da podatke unese najkasnije do 15. u tekućem mesecu, za prethodni mesec, počevši od dana prijema u članstvo, a sve u skladu sa Instrukcijama za dostavljanje podataka u formi mesečnog izveštaja ZI01.

Prema članovima koji svoju obavezu ne ispune na vreme preduzeće se radnje iz člana 5. Uputsva o obračunu, načinu i rokovima uplate redovnog doprinos.
Unesite jedinstveni ključ: