Вести


Агенција успешно реализовала продају пакета потраживања банака у стечају и Републике Србије

Агенција за осигурање депозита успешно је реализовала продају тзв. великог портфеља потраживања осам банака у стечају, као и потраживања којима Агенција управља у име и за рачун Републике Србије, у номиналном износу од 1,82 милијарди евра. (21.04.2021)

Онлајн предавања за студенте Београдске банкарске академије

На позив Београдске банкарске академије, запослени у Агенцији одржали су за студенте онлајн предавања о доприносу Агенције очувању финансијског система и о њеној улози у спровођењу стечаја и ликвидације финансијских институција. (20.04.2021)

Агенција о значају едукације корисника финансијских услуга на конференцији поводом Европске недеље новца

Афирмацијом система осигурања депозита и заштите инвеститора јача се поверење у финансијски систем, као и информисаност и осећај сигурности депонената и инвеститора, истакнуто је на конференцији поводом Европске недеље новца, која је данас одржана у организацији Удружења банака Србије. (26.03.2021)

Oдржaн трeћи oкругли стo o знaчajу систeмa oсигурaњa дeпoзитa

Пoвoдoм Свeтскoг дaнa штeдњe, Aгeнциja зa oсигурaњe дeпoзитa, Бeoгрaдскa бaнкaрскa aкaдeмиja и Удружeњe бaнaкa Србиje oргaнизoвaли су 4. нoвeмбрa 2020. гoдинe oнлajн oкругли стo пoд нaзивoм Знaчaj систeмa oсигурaњa дeпoзитa зa стaбилнoст финaнсиjскoг систeмa (04.11.2020)

Обавештење о увођењу додатног застоја у отплати - мораторијуму

Обавештење о увођењу додатног застоја у отплати (мораторијуму) на обавезе предузетника, пољопривредника И физичких лица према финансијским институцијама у стечају и ликвидацији (август-септембар 2020) (30.09.2020)

Одржан састанак Агенције с мисијом ММФ-а

Прeдстaвници Aгeнциje зa oсигурaњe дeпoзитa oдржaли су jучe видeo-сaстaнaк сa мисиjoм MMФ-a, нa чeлу с Jaнoм Кejсoм Maртejнoм, уoчи чeтвртe пoлугoдишњe oцeнe рeзултaтa спрoвoђeњa eкoнoмскoг прoгрaмa пoд нaзивoм Инструмeнт кooрдинaциje пoлитикa, oдoбрeнoг у jулу 2018. гoдинe (11.06.2020)

Интервју с председником Одбора директора Агенције - Магазин Бизнис

Пандемија неће угрозити стабилност банкарског сектора (30.04.2020)

Обавештење о мораторијуму на обавезе према финансијским институцијама у стечају и ликвидацији (март-јул 2020)

Обавештење Агенције о увођењу застоја у отплати (мораторијума) за обавезе предузетника, пољопривредника и физичких лица према финансијским институцијама у стечају и ликвидацији (31.03.2020)

Пријем поште и рад писарнице Агенције током ванредног стања

Писарница Агенције за осигурање депозита (Кнез Михаилова 2, Београд), у складу с мерама које су донели органи Републике Србије у циљу очувања живота и здравља људи, од 23.3.2020. године примаће пошту/писмена:

уторком од 10 до 12 часова и
четвртком од 10 до 12 часова. (23.03.2020)

Амерички ФДИЦ и Агенција закључили споразум о сарадњи

Америчка Савезна корпорација за осигурање депозита (FDIC) и Агенција за осигурање депозита закључиле су у четвртак 19. децембра Споразум о сарадњи. Споразум су потписали Јелена Маквилијамс, председница FDIC-а и председник, односно члан Одбора директора Агенције Владимир Шарић и Небојша Анђелковић, у присуству Њ.Е. амбасадора САД у Србији Ентонија Годфрија. (20.12.2019)


Све вести

baner_od

baner_zi

Снимак онлајн округлог стола под називом Значај система осигурања депозита за стабилност финансијског система (4. новембар 2020.)Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2021 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.