O nama

Agencija za osiguranje depozita je osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita dana 25.07.2005. godine i određena je za univerzalnog pravnog sukcesora Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.
Prvobitno je osnovana 20.12.1989. Zakonom o Agenciji Federacije za osiguranje depozita i sanaciju banaka.

Adresa: Kneza Mihaila 2, 11000 Beograd
Telefon: 011/2075-100.


Oglasi

12. februar 2020.

Poziv poveriocima Investbanke a.d. Beograd u stečaju da dostave instrukcije za isplatu

PREUZMITE DOKUMENT


07. februar 2020.

Oglas za prodaju nepokretne imovine Nove Agrobanke u stečaju neposrednom pogodbom (šifra prodaje: N-3/20)

PREUZMITE DOKUMENT


31. januar 2020.

Oglas za prodaju imovine Nove Agrobanke u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom s poboljšanjem i bez poboljšanja (šifra tendera: T-2/20)

PREUZMITE DOKUMENT


31. januar 2020.

Oglas za prodaju pokretne imovine Univerzal banke u stečaju neposrednom pogodbom (šifra prodaje: N-2/20)

PREUZMITE DOKUMENT


10. januar 2020.

Oglas za prodaju imovine Jugobanke a.d. Beograd u stečaju javnim prikupljanjem ponuda - tenderom sa poboljšanjem (šifra tendera: T-01/20)

PREUZMITE DOKUMENT


10. januar 2020.

Oglas za prodaju imovine PB Agrobanke a.d. Beograd u stečaju neposrednom pogodbom uz dostavljanje pisanih ponuda (šifra prodaje: Н-1/20)

PREUZMITE DOKUMENT


27. decembar 2019.

Oglas za prodaju nepokretne imovine Univerzal banke u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T-20/19)

PREUZMITE DOKUMENT


Aktuelno

Američki FDIC i Agencija zaključili sporazum o saradnji

Jelena Makvilijams održala predavanje na Beogradskoj bankarskoj akademiji

Guverner Korporacije za osiguranje depozita Japana u poseti Agenciji

Gostovanje predsednice američkog FDIC-a Jelene Makvilijams u Jutarnjem programu RTS

Predsednica Vlade RS razgovarala s predsednicom američkog FDIC-a

Televizijski izveštaji o obeležavanju 30. godišnjice osnivanja Agencije

Svečano obeležena 30. godišnjica osnivanja Agencije

Strateški izazovi i uloge osiguravača depozita u budućnosti – međunarodna konferencija u Beogradu

Skup regionalnih osiguravača depozita održan u Beogradu

Predsednica američke Savezne korporacije za osiguranje depozita u poseti Agenciji

Predavanje o Agenciji na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Televizijski izveštaji o okruglom stolu „Značaj sistema osiguranja depozita za stabilnost finansijskog sistema"

Poruka predsednice američkog FDIC-a povodom 30. godišnjice osnivanja Agencije

Lista


kandidata za obavljanje funkcije poverenika Agencije
u pravnim licima u stečaju/likvidaciji
data po mestu prebivališta i po azbučnom redu

Pogledajte sve aktuelne informacije