O nama

Agencija za osiguranje depozita je osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita dana 25.07.2005. godine i određena je za univerzalnog pravnog sukcesora Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

Sedište Agencije je u Beogradu, u ulici
Knez Mihailova 2. Telefon: 011 2075 100.


Oglasi

30. novembar 2017.

Akcionarsko društvo za osiguranje "Takovo" Kragujevac u likvidaciji objavljuje POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA za vršenje usluga procene nastalih neprijavljenih šteta

OGLAS POLITIKA

PREUZMITE DOKUMENT


08. novembar 2017.

Obaveštenje o prodaji nepoкretnosti javnim priкupljanjem ponuda-tenderom (šifra tendera: t-1/17)

PREUZMITE DOKUMENT


08. novembar 2017.

Obaveštenje o prodaji nepoкretnosti javnim nadmetanjem-licitacijom (šifra licitacije: l-2/17)

PREUZMITE DOKUMENT


08. novembar 2017.

Obaveštenje o prodaji nepoкretnosti čiji su idedealni suvlasnici 4/10 Jugobanкa a.d. Beograd u stečaju i 6/10 Jubanкa a.d. Beograd javnim nadmetanjem-licitacijom (šifra licitacije: l-3/17)

PREUZMITE DOKUMENT


12. oktobar 2017.

Obaveštenje o odlaganju prodaje nepokretnosti Takovo osiguranja u likvidaciji

PREUZMITE DOKUMENT


Aktuelno

Studenti u poseti Agenciji za osiguranje depozita

Četvrti sastanak osiguravača depozita iz regiona Balkana

Radne grupe Evropskog regionalnog komiteta Međunarodnog udruženja osiguravača depozita sastale se u Beogradu

Održana predavanja za studente povodom Svetske nedelje novca

Treći sastanak osiguravača depozita iz regiona Balkana – potpisan Memorandum o razumevanju

Imenovanje direktora Agencije za osiguranje depozita za potpredsednika Evropskog odbora Međunarodnog udruženja osiguravača depozita

Potpisan Memorandum o saradnji između Privredne komore Srbije i Agencije za osiguranje depozita

Sporazum o saradnji i međusobnoj razmeni informacija i podataka između Narodne banke Srbije i Agencije za osiguranje depozita zaključen 25.5.2015.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj


Lista

kandidata za obavljanje funkcije poverenika Agencije
za osiguranje depozita u
pravnim licima u stečaju/ likvidaciji

Погледајте све актуелне информације