Вести


Агенција о значају едукације корисника финансијских услуга на конференцији поводом Европске недеље новца

Афирмацијом система осигурања депозита и заштите инвеститора јача се поверење у финансијски систем, као и информисаност и осећај сигурности депонената и инвеститора, истакнуто је на конференцији поводом Европске недеље новца, која је данас одржана у организацији Удружења банака Србије. (26.03.2021)

Oдржaн трeћи oкругли стo o знaчajу систeмa oсигурaњa дeпoзитa

Пoвoдoм Свeтскoг дaнa штeдњe, Aгeнциja зa oсигурaњe дeпoзитa, Бeoгрaдскa бaнкaрскa aкaдeмиja и Удружeњe бaнaкa Србиje oргaнизoвaли су 4. нoвeмбрa 2020. гoдинe oнлajн oкругли стo пoд нaзивoм Знaчaj систeмa oсигурaњa дeпoзитa зa стaбилнoст финaнсиjскoг систeмa (04.11.2020)

Обавештење о увођењу додатног застоја у отплати - мораторијуму

Обавештење о увођењу додатног застоја у отплати (мораторијуму) на обавезе предузетника, пољопривредника И физичких лица према финансијским институцијама у стечају и ликвидацији (август-септембар 2020) (30.09.2020)

Одржан састанак Агенције с мисијом ММФ-а

Прeдстaвници Aгeнциje зa oсигурaњe дeпoзитa oдржaли су jучe видeo-сaстaнaк сa мисиjoм MMФ-a, нa чeлу с Jaнoм Кejсoм Maртejнoм, уoчи чeтвртe пoлугoдишњe oцeнe рeзултaтa спрoвoђeњa eкoнoмскoг прoгрaмa пoд нaзивoм Инструмeнт кooрдинaциje пoлитикa, oдoбрeнoг у jулу 2018. гoдинe (11.06.2020)

Интервју с председником Одбора директора Агенције - Магазин Бизнис

Пандемија неће угрозити стабилност банкарског сектора (30.04.2020)

Обавештење о мораторијуму на обавезе према финансијским институцијама у стечају и ликвидацији (март-јул 2020)

Обавештење Агенције о увођењу застоја у отплати (мораторијума) за обавезе предузетника, пољопривредника и физичких лица према финансијским институцијама у стечају и ликвидацији (31.03.2020)

Пријем поште и рад писарнице Агенције током ванредног стања

Писарница Агенције за осигурање депозита (Кнез Михаилова 2, Београд), у складу с мерама које су донели органи Републике Србије у циљу очувања живота и здравља људи, од 23.3.2020. године примаће пошту/писмена:

уторком од 10 до 12 часова и
четвртком од 10 до 12 часова. (23.03.2020)

Амерички ФДИЦ и Агенција закључили споразум о сарадњи

Америчка Савезна корпорација за осигурање депозита (FDIC) и Агенција за осигурање депозита закључиле су у четвртак 19. децембра Споразум о сарадњи. Споразум су потписали Јелена Маквилијамс, председница FDIC-а и председник, односно члан Одбора директора Агенције Владимир Шарић и Небојша Анђелковић, у присуству Њ.Е. амбасадора САД у Србији Ентонија Годфрија. (20.12.2019)

Јелена Маквилијамс одржала предавање на Београдској банкарској академији

Јелена Маквилијамс, председница америчке Савезне корпорације за осигурање депозита (FDIC) одржала је 19. децембра на Београдској банкарској академији предавање о систему осигурања депозита у САД (20.12.2019)

Гувернер Корпорације за осигурање депозита Јапана у посети Агенцији

Висока делегација јапанске Корпорације за осигурање депозита у саставу гувернера Кацунорија Микуније и директора Сектора за међународну сарадњу Хиронорија Каваучија посетила је у среду Агенцију за осигурање депозита. Господин Микунија такође председава Међународној асоцијацији осигуравача депозита (IADI), чији је Агенција дугогодишњи члан. Гости из Јапана састали су се с председником Управног одбора Агенције проф. др Хасаном Ханићем и члановима Одбора директора Небојшом Анђелковићем и Радованом Иветићем (18.12.2019)


Све вести

baner_od

baner_zi

Снимак онлајн округлог стола под називом Значај система осигурања депозита за стабилност финансијског система (4. новембар 2020.)Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2021 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.