O nama

Agencija za osiguranje depozita je osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita dana 25.07.2005. godine i određena je za univerzalnog pravnog sukcesora Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.
Prvobitno je osnovana 20.12.1989. Zakonom o Agenciji Federacije za osiguranje depozita i sanaciju banaka.

Adresa: Kneza Mihaila 2, 11000 Beograd
Telefon: 011/2075-100.


Oglasi

29. maj 2020.

Oglas za prodaju nepokretne imovine Privredne banke Beograd u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T-3/20)

PREUZMITE DOKUMENT


29. maj 2020.

Oglas za prodaju imovine Nove Agrobanke u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T-4/20)

PREUZMITE DOKUMENT


29. maj 2020.

Oglas za prodaju imovine Jugobanke u stečaju neposrednom pogodbom s poboljšanjem (šifra prodaje: N-4/20).

PREUZMITE DOKUMENT


12. maj 2020.

Poziv za dostavljanje prijava o zainteresovanosti za obavljanje poslova poverenika Agencije.

PREUZMITE DOKUMENT

Prilog 1 – Obrazac radne biografije

Prilog 2 – Obrazac izjave


29. mart 2020.

Javni konkurs za izbor jednog kandidata za nezavisnog člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.

PREUZMITE DOKUMENT

Prilog 1 – Obrazac radne biografije

Prilog 2 – Obrazac izjave


20. mart 2020.

Obaveštenje o obustavi postupaka prodaje imovine banaka u stečaju (šifre: T-3/20, N-4/20 i T-4/20).

PREUZMITE DOKUMENT


18. mart 2020.

Obaveštenje o obustavljanju postupka za izbor jednog kandidata za člana Upravnog odbora Agencije

PREUZMITE DOKUMENT


Aktuelno

Intervju s predsednikom Odbora direktora Agencije - Magazin Biznis (april 2020)

Obaveštenje o moratorijumu na obaveze preduzetnika, poljoprivrednika i fizičkih lica prema finansijskim institucijama u stečaju i likvidaciji

Prijem pošte i rad pisarnice Agencije tokom vanrednog stanja

Američki FDIC i Agencija zaključili sporazum o saradnji

Jelena Makvilijams održala predavanje na Beogradskoj bankarskoj akademiji

Guverner Korporacije za osiguranje depozita Japana u poseti Agenciji

Gostovanje predsednice američkog FDIC-a Jelene Makvilijams u Jutarnjem programu RTS

Predsednica Vlade RS razgovarala s predsednicom američkog FDIC-a

Televizijski izveštaji o obeležavanju 30. godišnjice osnivanja Agencije

Svečano obeležena 30. godišnjica osnivanja Agencije

Strateški izazovi i uloge osiguravača depozita u budućnosti – međunarodna konferencija u Beogradu

Skup regionalnih osiguravača depozita održan u Beogradu

Poruka predsednice američkog FDIC-a povodom 30. godišnjice osnivanja Agencije

Lista


kandidata za obavljanje funkcije poverenika Agencije
u pravnim licima u stečaju/likvidaciji
data po mestu prebivališta i po azbučnom redu

Pogledajte sve aktuelne informacije