O nama

Agencija za osiguranje depozita je osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita dana 25.07.2005. godine i određena je za univerzalnog pravnog sukcesora Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.
Prvobitno je osnovana 20.12.1989. Zakonom o Agenciji Federacije za osiguranje depozita i sanaciju banaka.

Adresa: Kneza Mihaila 2, 11000 Beograd
Telefon: 011/2075-100.


Oglasi

26. jun 2020.

Oglas za prodaju nepokretnosti Univerzal banke u stečaju neposrednom pogodbom s poboljšanjem (šifra prodaje: N-5/20)

PREUZMITE DOKUMENT


24. jun 2020.

Oglas za prodaju pokretne imovine u vlasništvu Privredne banke Beograd u stečaju neposrednom pogodbom (šifra prodaje: N-PBB)

PREUZMITE DOKUMENT


19. jun 2020.

Oglas za prodaju imovine u vlasništvu Jugobanke a.d. Beograd u stečaju (šifra prodaje: N-Jugobanka)

PREUZMITE DOKUMENT


18. jun 2020.

Oglas za prodaju imovine u vlasništvu Stečajne mase a.d. za osiguranje Imperial (šifra prodaje: N-IMPERIAL)

PREUZMITE DOKUMENT


16. jun 2020.

Javni poziv za podnošenje prijava o postupku za izbor banke isplatioca.

Preuzmite javni poziv

Preuzmite tendersku dokumentaciju


12. jun 2020.

Oglas za prodaju nepokretnosti Univerzal banke u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom bez poboljšanja (šifra tendera: T-5/20)

PREUZMITE DOKUMENT


01. jun 2020.

Oglas za prodaju imovine u vlasništvu Univerzal banke a.d. Beograd u stečaju (šifra prodaje: N-UBB)

PREUZMITE DOKUMENT


Aktuelno

Održan sastanak Agencije s misijom MMF-a (jun 2020)

Intervju s predsednikom Odbora direktora Agencije - Magazin Biznis (april 2020)

Obaveštenje o moratorijumu na obaveze preduzetnika, poljoprivrednika i fizičkih lica prema finansijskim institucijama u stečaju i likvidaciji

Prijem pošte i rad pisarnice Agencije tokom vanrednog stanja

Američki FDIC i Agencija zaključili sporazum o saradnji

Jelena Makvilijams održala predavanje na Beogradskoj bankarskoj akademiji

Guverner Korporacije za osiguranje depozita Japana u poseti Agenciji

Gostovanje predsednice američkog FDIC-a Jelene Makvilijams u Jutarnjem programu RTS

Predsednica Vlade RS razgovarala s predsednicom američkog FDIC-a

Televizijski izveštaji o obeležavanju 30. godišnjice osnivanja Agencije

Svečano obeležena 30. godišnjica osnivanja Agencije

Strateški izazovi i uloge osiguravača depozita u budućnosti – međunarodna konferencija u Beogradu

Skup regionalnih osiguravača depozita održan u Beogradu

Poruka predsednice američkog FDIC-a povodom 30. godišnjice osnivanja Agencije

Lista


kandidata za obavljanje funkcije poverenika Agencije
u pravnim licima u stečaju/likvidaciji
data po mestu prebivališta i po azbučnom redu

Pogledajte sve aktuelne informacije