O nama

Agencija za osiguranje depozita je osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita dana 25.07.2005. godine i određena je za univerzalnog pravnog sukcesora Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.
Prvobitno je osnovana 20.12.1989. Zakonom o Agenciji Federacije za osiguranje depozita i sanaciju banaka.

Adresa: Kneza Mihaila 2, 11000 Beograd
Telefon: 011/2075-100.


Oglasi

16. Oktobar 2020.

Oglas za prodaju imovine Univerzal banke u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T-8/20).

PREUZMITE DOKUMENT


10. Oktobar 2020.

Dopuna oglasa za prodaju imovine Univerzal banke u stečaju neposrednom pogodbom uz poboljšanje ponuda (šifra prodaje: N-9/20)

PREUZMITE DOKUMENT


02. Oktobar 2020.

Oglas za prodaju imovine Univerzal banke u stečaju neposrednom pogodbom uz poboljšanje ponuda (šifra prodaje: N-9/20)

PREUZMITE DOKUMENT


18. Septembar 2020.

Oglas za prodaju nepokretne imovine Privredne banke Beograd u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom s poboljšanjem (šifra tendera: T-7/20)

PREUZMITE DOKUMENT


18. Septembar 2020.

Oglas za prodaju imovine SIM osiguranja a.d. Beograd u stečaju neposrednom pogodbom uz poboljšanje ponuda elektronskim putem (N-8/20)

PREUZMITE DOKUMENT


04. Septembar 2020.

Oglas za prodaju imovine Nove Agrobanke u stečaju (šifra tendera: T-6/20)

PREUZMITE DOKUMENT


02. Septembar 2020.

Poziv poveriocima Univerzal banke a.d. Beograd u stečaju da dostave instrukcije za plaćanje

PREUZMITE DOKUMENT


24. jul 2020.

Oglas za prodaju imovine SIM osiguranja a.d. Beograd u stečaju neposrednom pogodbom uz poboljšanje ponuda elektronskim putem (N-7/20).

PREUZMITE DOKUMENT


Aktuelno

Obaveštenje o uvođenju dodatnog zastoja u otplati (moratorijumu) na obaveze preduzetnika, poljoprivrednika I fizičkih lica prema finansijskim institucijama u stečaju i likvidaciji (avgust-septembar 2020)

Održan sastanak Agencije s misijom MMF-a (jun 2020)

Intervju s predsednikom Odbora direktora Agencije - Magazin Biznis (april 2020)

Obaveštenje o moratorijumu na obaveze preduzetnika, poljoprivrednika i fizičkih lica prema finansijskim institucijama u stečaju i likvidaciji (mart-jul 2020)

Prijem pošte i rad pisarnice Agencije tokom vanrednog stanja

Američki FDIC i Agencija zaključili sporazum o saradnji

Jelena Makvilijams održala predavanje na Beogradskoj bankarskoj akademiji

Guverner Korporacije za osiguranje depozita Japana u poseti Agenciji

Gostovanje predsednice američkog FDIC-a Jelene Makvilijams u Jutarnjem programu RTS

Predsednica Vlade RS razgovarala s predsednicom američkog FDIC-a

Televizijski izveštaji o obeležavanju 30. godišnjice osnivanja Agencije

Svečano obeležena 30. godišnjica osnivanja Agencije

Strateški izazovi i uloge osiguravača depozita u budućnosti – međunarodna konferencija u Beogradu

Skup regionalnih osiguravača depozita održan u Beogradu

Poruka predsednice američkog FDIC-a povodom 30. godišnjice osnivanja Agencije