Актуелни огласи
18.06.2021

Оглас за продају имовине Југобанке а.д. Београд у стечају јавним прикупљањем понуда – тендером с електронским побољшањем (шифра продаје: Т-5/21)

25.05.2021

Нацрт решења за трећу делимичну деобу стечајне масе Универзал банке у стечају
Обавештење Одбора поверилаца

17.05.2021

Оглас за продају непокретности Нове Агробанке а.д. Београд у стечају методом непосредне погодбе (шифра продаје: Н-НАГБ 1/21)

09.04.2021

Oглас за продају непокретне имовине Београдске банке а.д. Београд у стечају непосредном погодбом с електронским побољшањем (шифра продаје: Н-1/21)

09.04.2021

Оглас за продају непокретне имовине МБ Унион банке а.д. Београд у стечају јавним прикупљањем понуда – тендером с електронским побољшањем (шифра продаје: Т-4/21)

18.03.2021

Нацрт решења за другу делимичну деобу стечајне масе Универзал банке у стечају
Обавештење Одбора поверилаца

17.03.2021

Оглас за продају непокретне имовине у власништву Привредне банке Београд а.д. Београд у стечају непосредном погодбом (шифра продаје: Н-ПББ 1/21)

12.03.2021

Оглас за продају имовине Развојне банке а.д. Нови Сад у стечају јавним прикупљањем понуда – тендером с побољшањем (шифра тендера: Т-3/21)

22.01.2021

Оглас за продају имовине Универзал банке а.д. Београд у стечају јавним прикупљањем понуда - тендером са побољшањем (шира тендера: Т-2/21)

15.01.2021

Оглас за продају непокретне имовине Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад у стечају јавним прикупљањем понуда - тендером с побољшањем (шифра тендера: T-1/21)


Старији огласи


Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2021 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.