Осигурање депозита - правни оквир - архива


aod_osigdep

Закони

Закон о осигурању депозита
(„Службени гласник РС", бр. 14/15 и 51/17)

Закон о изменама и допунама Закона о осигурању депозита
(„Службени гласник бр. 73/19)


Подзаконски акти

Правилник о поступку избора банке исплатиоца
(септембар 2017)

Одлука о утврђивању стопе редовне тромесечне премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица за 2019. годину
(„Службени гласник РС", бр. 73/2018)

Одлука о утврђивању стопе редовне тромесечне премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица за 2018. годину
(„Службени гласник РС", бр. 83/2017 од 15.9.2017. године)

Одлука о утврђивању садржине обрасца извештаја који банке достављају Агенцији и начина и рокова обрачуна и наплате редовне премије осигурања депозита
(„Службени гласник РС", бр. 83/2017 од 15.9.2017. године)

Одлука о утврђивању стопе редовне тромесечне премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица за 2017. годину
(„Службени гласник РС", бр. 82/2016 од 7.10.2016. године)

Одлука о утврђивању стопе редовне тромесечне премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица за 2016. годину
("Службени гласник РС", бр. 83/2015 од 3.10.2015. године)

Одлука о утврђивању садржине обрасца Извештаја који банке достављају Агенцији и начина и рокова обрачуна и наплате редовне премије осигурања депозита
(„Службени гласник РС“, бр. 37/2015 од 24.4.2015. године)

Одлука о обрачуну и наплати тромесечне премије осигурања депозита у 2015. години
("Службени гласник РС", бр. 101 од 19.9.2014. године)

Одлука о обрачуну и наплати ванредне премије осигурања депозита у 2015. години
(„Сл. гласник РС“, бр. 12/14 од 3.2.2014. године)

Одлука о измени и допуни Одлуке о начину обрачуна и плаћања затезне камате на неблаговремено плаћене обавезе по основу премије осигурања депозита физичких лица, предузетника и малих и средњих правних лица
("Сл. гласник РС", бр. 18 од 26.02.2013.)

Одлука о утврђивању начина и рокова обрачуна и наплате почетне премије осигурања депозита
("Службени Гласник РС", бр. 6/09)

Одлука о утврђивању садржине обрасца Извештаја који банке достављају Агенцији и начина и рокова обрачуна и наплате премије осигурања депозита од 29.12.2010.г.
("Службени гласник РС" бр. 001/11)

Одлука о утврђивању садржине обрасца који банке достављају Агенцији о висини депозита великих правних лица
("Сл. гласник РС", бр. 84/2011)

Правилник о начину пружања и садржини информација о осигурању депозита које банке дају клијентима
("Сл. гласник РС", бр. 84/2011 од 11.11.2011. године)

Одлука о обрачуну и наплати ванредне премије осигурања депозита
објављена је у Службеном гласнику бр. 113 / 20.12.2013. године

Одлука о утврђивању стопе тромесечне премије осигурања депозита физичких лица, предузетника и малих и средњих правних лица за 2014. годину
("Сл. гласник РС" бр. 90 од 14.10.2013.)

Одлука о стопи тромесечне премије осигурања депозита физичких лица, предузетника и малих и средњих предузећа за 2013. годину
("Сл. гласник РС", бр. 120/2012 од 21.12.2012.)

Одлука о начину обрачуна и плаћања затезне камате на неблаговремено плаћене обавезе банака по основу премије осигурања депозита
("Службени гласник РС", бр. 6/2009)

Одлука о утврђиванју стопе тромесечне премије за 2009
("Службени гласник РС", бр. 6/09)

Одлука о утврђивању стопе тромесечне премије за 2010
("Службени гласник РС", бр. 83/09)

Одлука о утврђивању стопе тромесечне премије за 2011
("Службени гласник РС", бр.64/10)

Одлука о утврђивању стопе тромесечне премије за 2012
("Службени гласник РС", бр.76/11)


Правни оквир - актуелно
Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2021 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.