Састанак са мисијом Међународног монетарног фондаvest2023-10-23
23.10.2023

Представници Агенције за осигурање депозита, на челу с председником Одбора директора др Владимиром Меданом састали су се данас са члановима мисије Међународног монетарног фонда у оквиру другог разматрања резултата стендбај аранжмана који је одобрен Републици Србији у децембру прошле године.

Централне теме разговора биле су стање система осигурање депозита, напредак у стечајним поступцима над финансијским институцијама, као и решавање портфеља проблематичних потраживања којима управља Агенција.

Члановима мисије предочено је да је системом осигурања депозита, уз тренутно покриће од 50.000 евра, у потпуности заштићено 99 одсто депонената физичких лица. Укупни осигурани депозити у банкама бележе стални раст који у првих девет месеци текуће године износи 4,4 одсто. Наведено је да се расположивим средствима Фонда за осигурање депозита тренутно обезбеђује покриће више од пет одсто укупних осигураних износа у банкарском систему. Током састанка било је речи и о политици улагања средстава Фонда, као и о наставку хармонизације система осигурања депозита са правним тековинама Европске уније.

Истакнути су значајни резултати у решавању тешко наплативих потраживања остварени у претходном периоду. Успешно спроведеним поступцима уступања потраживања државе и банака у стечају којима управља Агенција укупан портфељ тих потраживања смањен је за готово 60 одсто, а у току су припреме за уступања преосталог портфеља, чија се реализација очекује у наредном периоду, речено је на састанку.

Чланови мисије ММФ-а изразили су задовољство оствареним резултатима и представљеним информацијама.


Card image
Card image


Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2024 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.