Вести


Интервју с професором др Хасаном Ханићем, председником Управног одбора Агенције, за Свет банкарства и инвестиција

Проф. др Хасан Ханић говорио је у интервјуу за децембарско издање часописа Свет банкарства и инвестиција о увођењу и очекиваним ефектима новог начина обрачуна премије осигурања депозита на основу ризика у пословању банака, о адекватности осигураног износа депозита и стању штедње у банкама. (12.01.2022)

Најава радионице о систему осигурања депозита

У среду 22. децембра с почетком у 11 часова Агенција за осигурање депозита одржаће онлајн радионицу намењену банкарским службеницима.

Сврха радионице је упознавање с карактеристикама система осигурања депозита у Републици Србији у циљу боље информисаности депонената, јачања поверења јавности у финансијски систем, као и увећања нивоа штедње у банкама. (17.12.2021)

Oдржaн чeтврти oкругли стo Знaчaj систeмa oсигурaњa дeпoзитa зa стaбилнoст финaнсиjскoг систeмa

„Систем осигурања депозита у нашој земљи обезбеђује високи степен заштите депонената. Системом је заштићено чак 99 одсто грађана који штеде у банкама“, истакао је проф. др Хасан Ханић, председник Управног одбора Агенције за осигурање депозита и председник Београдске банкарске академије на округлом столу посвећеном осигурању депозита, који су четврту годину заредом организовали Агенција за осигурање депозита, Удружење банака Србије и Београдска банкарска академија. (09.11.2021)

Штедња физичких лица и даље доминантна у структури осигураних депозита

Светски дан штедње, 31. октобар, банке ове године дочекују са чак 24,2 милијарди евра укупних осигураних депозита – троструко више него 2008. године, кад је гарантовани износ штедње у банкама по једном депоненту утврђен на 50.000 евра. (29.10.2021)

Oдржан осми састанак регионалне групе Европског форума осигуравача депозита

Представници институција за осигурање депозита из региона, које су уједно и чланице Европског форума осигуравача депозита (EFDI), окупили су се осми пут од 24. до 26. септембра. (29.09.2021)

Агенција приступила европској Повељи о одрживости система осигурања депозита и заштите инвеститора

Агенција за осигурање депозита приступила је Повељи о одрживости система осигурања депозита и заштите инвеститора, коју је прошле године усвојио Европски форум осигуравача депозита (EFDI). (06.09.2021)

Ханић: Штедња у банкама сигурна, држава гарантује износе до 50.000 евра

Држава гарантује за депозите у банкама до износа од 50.000 евра физичким лицима, предузетницима, микро, малим и средњим правним лицима, а средства за исплату осигураних лица прикупља и исплаћује Агенција за осигурање депозита, изјавио је проф. др Хасан Ханић, председник Управног одбора Агенције за осигурање депозита. (03.09.2021)

Агенција успешно реализовала продају пакета потраживања банака у стечају и Републике Србије

Агенција за осигурање депозита успешно је реализовала продају тзв. великог портфеља потраживања осам банака у стечају, као и потраживања којима Агенција управља у име и за рачун Републике Србије, у номиналном износу од 1,82 милијарди евра. (21.04.2021)

Онлајн предавања за студенте Београдске банкарске академије

На позив Београдске банкарске академије, запослени у Агенцији одржали су за студенте онлајн предавања о доприносу Агенције очувању финансијског система и о њеној улози у спровођењу стечаја и ликвидације финансијских институција. (20.04.2021)


Све вести

baner_od

baner_zi

Снимак четвртог округлог стола под називом Значај система осигурања депозита за стабилност финансијског система (9. новембар 2021.)Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2022 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.